/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เจาะลึก! มหิดลอินเตอร์ กับ 5 มุมที่หลายคนไม่เคยรู้ พร้อมแนะนำ 16 หลักสูตรตอบโจทย์โลกศตวรรษที่ 21 []

วิว

                        ระยะหลังมานี้ เหมือนเป็นเทรนด์ ที่เราจะได้เห็นมหาวิทยาลัยไทย เริ่มเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรืออินเตอร์กันมากขึ้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านภาษาและโอกาสการแข่งขันในโลกภายนอก น้องๆ หลายคนก็อาจจะยังมีคำถามว่า เรียนอินเตอร์ยากไหม อินเตอร์เพราะแค่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า? ความจริงแล้ว หลักสูตรนานาชาติ ไม่ใช่การเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ “บรรยากาศและสภาพแวดล้อมการเรียน” ต่างหาก ที่เสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงความเป็น "นานาชาติ" มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล(MUIC) ที่ใครได้เข้าไปเห็นวิธีการเรียนการสอนและบรรยากาศ ก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “นี่สิ นานาชาติที่แท้จริง”


 
                            พี่มิ้นท์ จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จะเรียกว่า มหิดลอินเตอร์ ก็ได้เช่นกัน ที่นี่เปิดสอนมาแล้วกว่า 34 ปี นับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ  และได้รับรางวัลการันตีคุณภาพการศึกษาจากสถาบันนานาชาติมากมาย เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรไหน ก็ไม่ผิดหวัง นอกจากจะมีมาตรฐานระดับโลกแล้ว ยังตอบโจทย์สำหรับโลกศตวรรษที่ 21 อีกด้วย วันนี้มาเจาะลึก 5 เรื่องที่จะช่วยให้รู้จัก MUIC กันมากขึ้น จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย


 

16 หลักสูตร วิทย์ก็ดี ศิลป์ก็ว้าว
                            ปัจจุบัน MUIC เปิดสอนทั้งหมด 16 หลักสูตร ทั้งสายวิทย์และศิลป์ และยังเปิดสอนถึงระดับปริญญาโทอีกด้วย เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการทำงานในโลกอนาคต นำไปต่อยอดได้หลากหลายอาชีพ
                            1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.COM.ARTS) สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)
                            2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
                            3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) มี 2 สาขา คือ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) และสาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)


 
                            4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) มี 4 สาขา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics), สาขาวิชาการเงิน (Finance), สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business),  สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
                            5. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF MANAGEMENT : B.M.) สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ (Travel and Service Business Entrepreneurship)
                            6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.) มี 6 สาขา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics), สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences), สาขาวิชาเคมี (Chemistry), สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology),  สาขาฟิสิกส์ (Physics)


 
                            7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
                            และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (Master of Business Administration : MBA Program) และ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  (Master of Management in International Tourism and Hospitality Management : MM Program) 
 
                            การเปิดรับเข้าศึกษา จะเปิดปีละ 4 ครั้ง คือ เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม ของทุกปี ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้นั้น จะต้องมี
  
                          - สำเนาใบแสดงผลการเรียน ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ หากยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
                            - สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.2 หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ ต่างประเทศ กรณีกำลังศึกษาอยู่ ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน                           
                            - ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี  (ถ้ามี)***
                            **อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับสมัครในรอบต่อไป โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเวบไซต์อีกครั้ง** 

                            ดูเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/30Pwzb9


 

มีความเป็นนานาชาติเต็มตัว เหมือนไม่ได้เรียนประเทศไทย
                            อย่างที่บอกข้างต้นไปแล้วว่า MUIC มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติสูงมาก มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 40 ประเทศ คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษาแลกเปลี่ยน มากกว่า 500 คน จากสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วโลกกว่า 115 แห่ง เป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างเป็นสากล เราคงจินตนาการไม่ออกว่า ถ้าไม่ได้เรียนนานาชาติหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ จะมีโอกาสได้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลายนี้จากที่ไหนกัน


 
                            ไม่เพียงแค่บรรยากาศความเป็นนานาชาติ แต่คุณภาพการศึกษาก็ได้รับการยอมรับ คว้ารางวัลการันตีคุณภาพการศึกษาจากสถาบันระดับนานาชาติอีกมากมาย ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
                            - 1 ใน 5 สถาบันในประเทศไทยที่ได้การรับรองด้านความเป็นเลิศจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ที่รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก
                            - หลักสูตรการจัดการบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานจาก AUN-QA และ UNWTO.TedQual
                            - ศูนย์เตรียมพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองสถาบันสอนภาษาของประเทศออสเตรเลีย (NEAS) ซึ่งถือเป็นศูนย์ภาษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้

MUIC ก็มีทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนให้นะ
                            ในเรื่องของทุนการศึกษา MUIC มีทั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ, ทุนกู้ยืม และยังมีทุนจากแหล่งทุนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชน บริษัท มูลนิธิ หรือ สมาคมต่างๆ เมื่อน้องๆ เข้ามาเรียนแล้ว สามารถสอบถามได้ที่งานกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยได้เลย หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2RkwsxQ
                        และสำหรับใครที่เรียนบรรยากาศอินเตอร์ในไทยยังไม่จุใจ อยากมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก็ทำได้โดยง่าย เพราะสามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ตั้งแต่ปี 3 ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เทอมไปจนถึง 1 ปีการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนกว่า 100 มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจาก 26 ประเทศทั่วโลก ทั้งทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชีย และโอเชเนีย เยอะมาก! ไม่ว่าจะเป็น Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น, Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้, University of Bristol สหราชอาณาจักร, College of New Jersey, University of North Carolina at Chapel Hill, และ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา, Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากได้เข้ามาเรียนที่นี่ น้องๆ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละมหาวิทยาลัยก่อนจะเลือกไปแลกเปลี่ยนก็ได้เช่นกัน คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ไปแลกเปลี่ยนได้ที่นี่เลย  https://bit.ly/3fxQQpO
 

 
                            เมื่อไปแลกเปลี่ยนกลับมาแล้ว หน่วยกิตที่ได้มา ก็สามารถโอนเข้ามาในหลักสูตรของ MUIC ได้ด้วย เรียกว่าได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ต่างแดน ได้เสริมความแข็งแรงในด้านภาษาที่สองและสามที่นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ยังสามารถเป็นหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยได้ตามปกติอีกด้วย
  
                            และที่มากไปกว่านั้น ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาอีก เช่น Young Ambassador Scholarships, ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program และอื่นๆ อีกมากมาย บอกได้คำเดียวว่า เข้ามาเรียนที่นี่ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ และถ้ามีความตั้งใจ ก็มีโอกาสได้ทุนสนับสนุนอีกด้วย

ฝึกงานกับบริษัทแนวหน้าทั้งในไทยและต่างประเทศ
                            ก่อนจบการศึกษา นักศึกษาจะได้ผ่านการฝึกงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศ เพื่อหาประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการทำงานจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการฝึกงานภายนอกของวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ดูแล ที่ผ่านมานักศึกษา MUIC มักจะได้รับโอกาสฝึกงานจากหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆ จำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความรู้และความสามารถของนักศึกษา MUIC ว่าเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำ
                            ยกตัวอย่างบริษัทชั้นนำที่เสามารถฝึกงานได้เช่น United Nations Development Program (UNDP), Habitat for Humanities, Labor Right Network Foundation (LPN), Agoda Co., A Day Magazine, Dentsu Aegis Network, Grey Group, The Uni_Form Design British Council Thailand, Ogilvy & Mather Thailand, BEC Tero Entertainment, Coconuts Media, Workpoint Entertainment เป็นต้น
 

ศิษย์เก่าหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งวงการบันเทิงและนักธุรกิจ
                            ศิษย์เก่าในวงการบันเทิงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้น เฌอปราง อารีย์กุล แห่งวง BNK48 ที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเคมี หรือ นาย ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดัง สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ แต่ที่นี่ยังมีศิษย์เก่าชื่อดังอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล นักแสดงชื่อดังจากช่อง 3 สำเร็จการศึกษาจากสาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, นนกุล ชานน  สันตินธรกุล นักแสดงวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และ ภูมิ  วิภูริศ  ศิริทิพย์ ศิลปินอินดี้ ที่ดังไกลระดับนานาชาติ ทั้งสองจบสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์ และ เป้ อารักษ์ นักแสดงและศิลปินชื่อดังที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาบริหารธุรกิจ เป็นต้น
    จะเห็นได้ว่าแม้แต่ในวงการบันเทิงก็ยังสามารถนำความรู้และความสามารถไปประยุกต์ในระดับนานาชาติได้เช่นกัน ซึ่ง MUIC ก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากลและส่งเสริมการค้นหาตัวตนให้กับผู้เรียนด้วย
    

                            รู้จักเบื้องลึกเบื้องหลัง ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปแล้ว ทำให้เราได้เห็นถึงความพร้อมทางด้านวิชาการ ทุนการศึกษา กิจกรรม บรรยากาศความเป็นนานาชาติ ไม่แปลกใจเลยที่เป็นอันดับต้นๆ ที่น้องๆ และผู้ปกครองนึกถึงเมื่ออยากเรียนนานาชาติค่ะ แล้วน้องๆ ล่ะ เริ่มอยาก START YOUR JOURNEY AT MUIC กันบ้างหรือยังคะ ถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://muic.mahidol.ac.th/thai/ หรือใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย Line@ : @MUICFRIEND  และอย่าลืมติดตามข่าวการรับสมัครกันด้วยนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล #มหิดลอินเตอร์ #MUIC

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?