/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รวมให้แล้ว! ตารางสอบ CU-TEP, TU-GET, SAT, GSAT สำหรับยื่น TCAS 64 รอบ PORTFOLIO []

วิว

 
            สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ก็จะใช้คะแนนสอบวิชาหลักๆ ที่จัดสอบโดยสทศ. อย่าง O-NET GAT-PAT และวิชาสามัญ รวมไปถึงวิชาเฉพาะแพทย์ของ กสพท ด้วย แต่ก็ยังมีอีกหลายวิชาที่บางมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ใช้ เช่น วิชาเฉพาะที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง คะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ คะแนนทดสอบทักษะ ความถนัดอื่นๆ ซึ่งน้องๆ ก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมวางแผนให้ตรงกับสาขาวิชาที่สนใจ
 

 
            แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศรายละเอียด TCAS 64 หรือกำหนดการสอบวิชาต่างๆ ของสทศ. ออกมาแน่ชัด แต่ก็มีประกาศตารางสอบของวิชาอื่นๆ ที่สามารถใช้ยื่นสมัคร TCAS ได้ โดยเฉพาะรอบ Portfolio ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีตารางสอบของ BMAT สำหรับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ (คลิก) ออกมาแล้ว และวันนี้พี่แนนนี่ก็มีตารางสอบของวิชาอื่นๆ ที่สามารถใช้ยื่นในรอบ Portfolio และหลักสูตรนานาชาติได้ อย่าง CU-TEP TU-GET SAT GSAT มาฝากกันด้วย
 
CU-TEP
            เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคะแนนเต็ม 120 คะแนน  และผลการสอบมีอายุ 2 ปี ซึ่งการสอบแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ดังนี้
 • วัดทักษะการฟัง 30 ข้อ ระยะเวลา 30 นาที (9.00 - 9.30 น.)
 • วัดทักษะการอ่าน 60 ข้อ ระยะเวลา 70 นาที (9.40 - 10.50 น.)
 • วัดทักษะการเขียน 30 ข้อ ระยะเวลา 30 นาที (11.00 - 11 .30 น.)
   
ตารางสอบ CU-TEP 2020
ครั้งที่ วันที่สอบ วันที่สมัคร/จ่ายเงิน
6/2020
12 กรกฎาคม 2563
25 - 29 มิถุนายน 2563
7/2020
26 กรกฎาคม 2563
6 - 13 กรกฎาคม 2563
8/2020
9 สิงหาคม 2563
20 - 27 กรกฎาคม 2563
9/2020
23 สิงหาคม 2563
3 - 10 สิงหาคม 2563
10/2020
6 กันยายน 2563
17 - 24 สิงหาคม 2563
11/2020
20 กันยายน 2563
31 สิงหาคม - 7  กันยายน 2563
12/2020
4 ตุลาคม 2563
14 - 21 กันยายน 2563
13/2020
18 ตุลาคม 2563
28 กันยายน - 5 ตุลาคม 2563
14/2020
1 พฤศจิกายน 2563
12 - 19 ตุลาคม 2563
15/2020
15 พฤศจิกายน 2563
26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563
16/2020
13 ธันวาคม 2563
23 - 30 พฤศจิกายน 2563
17/2020
27 ธันวาคม 2563
7 - 14 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 
TU-GET
            เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Paper-based (PBT)  และรูปแบบใหม่ Computer-based  (CBT)  ดังนี้
Paper-based (PBT)
 • Structure 25 ข้อ 250 คะแนน
 • Vocabulary 25 ข้อ 250 คะแนน
 • Reading 50 ข้อ 500 คะแนน
   
ตารางสอบ TU-GET (PBT) 2020
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ (PBT)
7/2020
1 - 15 กรกฎาคม 2563
26 กรกฎาคม 2563
8/2020
1 - 15 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2563
9/2020
1 - 15 กันยายน 2563
27 กันยายน 2563
10/2020
1 - 15 ตุลาคม 2563
25 ตุลาคม 2563
11/2020
1 - 15 พฤศจิกายน 2563
29 พฤศจิกายน 2563
12/2020
1 - 15 ธันวาคม 2563
27 ธันวาคม 2563


Computer-based  (CBT)
 • Reading 40 ข้อ 30 คะแนน
 • Listening 40 ข้อ 30 คะแนน
 • Speaking 1 ข้อ 30 คะแนน
 • Writing 1 ข้อ 30 คะแนน
   
ตารางสอบ TU-GET (CBT) 2020
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ (CBT)
7/2020
16 - 31 กรกฎาคม 2563
23 สิงหาคม 2563
8/2020
16 - 31 สิงหาคม 2563
20 กันยายน 2563
9/2020
16 - 31 ตุลาคม 2563
22 พฤศจิกายน 2563
10/2020
16 - 30 พฤศจิกายน 2563
20 ธันวาคม 2563
11/2020
16 - 31 ธันวาคม 2563
24 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 
SAT
            เป็นการทดสอบความสามารถและความถนัดในด้านต่างๆ ซึ่ง SAT ปกติ จะเป็นการสอบคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ (Reading-Writing) แต่ก็มีเปิดสอบแบบเป็นรายวิชา (SAT Subject Tests) โดยวิชาส่วนใหญ่ที่จะใช้ในการยื่นเข้าระบบ TCAS คือ Mathematics, Biology, Chemistry, Physics
ตารางสอบ SAT 2020
วันที่สมัครสอบ วันที่สอบ
ภายใน 31 กรกฎาคม 2563 29 สิงหาคม 2563
ภายใน 26 สิงหาคม 2563 26 กันยายน 2563
ภายใน 4 กันยายน 2563 3 ตุลาคม 2563
ภายใน 7 ตุลาคม 2563 7 พฤศจิกายน 2563
ภายใน 5 พฤศจิกายน 2563 5 ธันวาคม 2563
ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2564 13 มีนาคม 2564
ภายใน 8 เมษายน 2564 8 พฤษภาคม 2564
ภายใน 6 พฤษภาคม 2564 5 มิถุนายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

 
GSAT
            เป็นข้อสอบมาตรฐานรูปแบบใหม่ (เทียบเท่ากับข้อสอบ New SAT) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมมือกันพัฒนาขึ้น ซึ่งข้อสอบสามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 • ส่วนที่ 1 : Reading (65 นาที)
 • ส่วนที่ 2 : Writing and Language (35 นาที)
 • ส่วนที่ 3 : Math, No Calculator (25 นาที)
 • ส่วนที่ 4 : Math, With Calculator (55 นาที)
   
ครั้งที่ วันสมัคร วันสอบ
3/2020 13 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 9 สิงหาคม 2563
4/2020 14 กันยายน - 27 กันยายน 2563 4 ตุลาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
 
            วิชาการสอบข้างต้น ไม่ได้เป็นข้อสอบบังคับ มีกำหนดใช้เพียงบางสาขาวิชา ในบางรอบเท่านั้น  (รอบ Portoflio และหลักสูตรนานาชาติ เป็นส่วนใหญ่) แนะนำให้น้องๆ ศึกษาข้อมูลรายละเอียด และเกณฑ์การรับสมัครของสาขาวิิชาที่สนใจให้รอบคอบก่อนทำการสมัครสอบ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #CUTEP #TUGET #SAT #GSAT

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป