/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

รวมไว้ให้! เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร #TCAS64 []

วิว

 
            สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าเราจะอยู่ในยุคการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์กันแล้ว แต่หลายๆ มหาวิทยาลัยยังกำหนดให้น้องๆ ส่งเอกสารการสมัครต่างๆ ผ่านไปรษณีย์ หรืออัปโหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ หรืออาจจะให้นำเอกสารไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หรือวันรายงานตัวด้วย
 

 
            หลายครั้งมีน้องๆ มาปรึกษากับทีมงาน เพราะกังวลในเรื่องของเอกสาร ไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไร กลัวว่าจะไม่ทันเวลามหาวิทยาลัยเรียกใช้ เพราะบางครั้งเวลาที่ต้องส่งเอกสารอาจจะกระชั้นชิด หรือโรงเรียน-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดทำการ หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเตรียมเอกสาร วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ (อาจจะ) ต้องใช้สำหรับการสมัครในระบบ TCAS 2564 พร้อมวิธีการเตรียมเอกสารต่างๆ ด้วย
 
สำเนาบัตรประชาชน
            เรียกได้ว่าเป็นเอกสารหลักๆ ที่ไม่ว่าจะสมัครอะไรก็ต้องใช้ ดังนั้นให้น้องๆ เตรียมเอกสารไว้หลายๆ ชุดเลย โดยนำบัตรประชาชนของน้องๆ ไปถ่ายเอกสาร และเตรียมเซ็นสำเนาถูกต้องเอาให้เรียบร้อย

 
 รูปถ่าย
            รูปถ่ายนักเรียน หรือชุดสุภาพ ขนาดประมาณ 1 นิ้ว 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว โดยเป็นรูปหน้าตรง พื้นหลังเป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีขาว ไม่ใส่แว่น  และควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยการใช้รูปอาจจะเป็นในใบสมัคร หรือใช้ในเอกสารอื่นๆ เช่น ใบปพ. ต่างๆ


 
สำเนาทะเบียนบ้าน
            เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่หลายๆ มหาวิทยาลัยให้ส่งไปด้วย โดยเฉพาะการสมัครในโครงการโควตาพื้นที่ต่างๆ ให้น้องๆ ถ่ายเอกสารหน้าแรกของทะเบียนบ้าน ไว้ด้านบนของกระดาษ และถ่ายหน้าทะเบียนบ้านที่มีชื่อตัวเราไว้ด้านล่าง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 
ใบปพ. 1
            เอกสารแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่รายงานคะแนน หรือเกรดเฉลี่ยของน้องๆ ในแต่ละวิชา นับเป็นเอกสารหลักในการสมัครอีกใบนึง โดยบางโครงการ บางมหาวิทยาลัย จะใช้ระยะเวลาต่างกัน อาจจะใช้ 4 เทอม 5 เทอม หรือ 6 เทอมก็ได้ (ขึ้นอยู่กับรอบที่สมัคร) น้องๆ สามารถแจ้งกับทางโรงเรียนเมื่อไปขอเอกสารได้
ปล. ปพ.1 มี 2 หน้า เวลาต้องถ่ายเอกสารส่งเป็นสำเนา หรือส่งเป็นไฟล์อัปโหลด จะต้องส่งไปให้ครบทั้ง 2 หน้า


 
 ใบปพ. 2
            ใบประกาศนัยบัตรจบการศึกษา หรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งจะน้องๆ จะได้รับใบนี้เมื่อจบชั้น ม.6 แล้ว และจะออกได้ครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น ห้ามทำหายเด็ดขาด โดยเฉพาะเด็กซิ่ว ส่วนน้องๆ ม.6 แน่นอนว่าถ้าเป็นรอบการสมัครแรกๆ น้องจะยังไม่ใบนี้ ทางโครงการ หรือทางมหาวิทยาลัยให้ใช้เอกสารตัวอื่นแทน


 ใบปพ. 7
            เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน เพื่อใช้ยืนยันว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้จริงๆ ซึ่งจะใช้สำหรับสมัครในรอบแรกๆ ที่น้องๆ ยังไม่ทันเรียนจบม.6 นั่นเอง โดยเอกสารนี้ น้องๆ จะต้องยื่นขอให้ทางโรงเรียนออกให้ เช่นเดียวกับใบปพ.1 และปพ.2

 
หนังสือรับรองจากโรงเรียน/คุณครู/ที่ปรึกษา
            เป็นเอกสารที่ให้คุณครู หรือที่ปรึกษา รับรองความสามารถ หรือความประพฤติของน้องๆ นับเป็นอีกเอกสารที่หลายๆ โครงการต้องการ โดยบางโครงการอาจจะมีแบบฟอร์มให้คุณครูกรอกด้วย
 

 
ผลการทดสอบต่างๆ
            ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบอะไร จะเป็นพวก GAT PAT ONET วิชาสามัญ วิชาเฉพาะ กสพท หรือการทดสอบภาษาต่างๆ เช่น IELTS TOFEL SAT CU-TEP TU-GET HSK เป็นต้น ให้น้องๆ เตรียมผลคะแนนสอบไว้ให้ดีดี ถ้าเป็นคะแนนสอบของสทศ. น้องๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก E-score ส่วนถ้าเป็นการทดสอบอื่นๆ ให้น้องๆ ตรวจสอบการขอผลคะแนนสอบจากสถาบันที่จัดการทดสอบ รวมไปถึงตรวจสอบว่า จะต้องใช้ผลคะแนนฉบับจริงเท่านั้นหรือไม่ หรือสามารถใช้เป็นสำเนาได้
 
 เกียรติบัตร
            รวบรวมผลงาน หรือเกียรติบัตรต่างๆ ที่เคยได้รับรางวัล หรือผ่านการเข้าร่วมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมาไว้ ทั้งสำหรับรอบ Portfolio หรือรอบอื่นๆ ที่น้องๆ จะต้องเตรียมผลงานตามที่โครงการ หรือสาขาวิชากำหนดไว้ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจจะเก็บเล่ม Portfolio ไปเลย ดังนั้นน้องๆ จะต้องทำเป็นสำเนาส่งไปให้กับมหาวิทยาลัย ส่วนในการสมัครรอบอื่นๆ ที่สาขาวิชาไม่ได้กำหนดให้มี Portfolio แต่น้องๆ สามารถพกไปในวันสอบสัมภาษณ์ได้ ก็ให้น้องๆ คัดเลือกผลงานที่ค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือผลงานที่สื่อถึงการพัฒนาตัวเองเอาไว้

 
หลักการเตรียมเอกสาร
            ในการเตรียมเอกสารทุกชนิด ให้น้องๆ เตรียมไว้ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบการถ่ายเป็นสำเนา เป็นกระดาษเก็บไว้ และอัปโหลดเป็นไฟล์สกุลต่างๆ เก็บไว้ ทั้งไฟล์ .PDF .JPEG .PNG ทั้งนี้อย่าลืมตรวจสอบความคมชัด และความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดด้วย
 
การขอเอกสาร
            เอกสารบางชนิด ที่ต้องขอกับทางโรงเรียน น้องๆ ควรจะขอล่วงหน้า เพราะแต่ละโรงเรียนมีระยะเวลาในการเตรียมเอกสารต่างกัน ซึ่งจะมีตั้งแต่ 1 วันทำการ - 7 วันทำการ ซึ่งอยากให้น้องๆ ลองนับปฏิทินล่วงหน้า อย่างน้อยก่อนวันสมัครสัก 10-15 วัน ให้เป็นวันที่ไปยื่นใบคำร้อง เผื่อเวลาเอาไว้ เผื่อมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้ทันเวลา นอกจากนี้ในการขอเอกสารต่างๆ ให้น้องๆ ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำ โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุล รวมไปถึงเช็กตราประทับของโรงเรียน ในเอกสารปพ.ต่างๆ ด้วย
 
วิธีการเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง
            ให้น้องๆ ขีดฆ่าไปที่สำเนาเอกสาร เขียนว่า "สำเนาถูกต้อง" และเขียนว่า "ใช้สำหรับยื่นสมัคร.................เท่านั้น" พร้อมลงลายเซ็น และวันที่กำกับไว้ โดยให้น้องๆ เซ็นสำเนาถูกต้องลงไปบนเอกสารทุกชนิดที่เป็นสำเนา เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบปพ. เป็นต้น
 

 
            สำหรับน้องๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมเอกสาร อย่าลืมเช็กระเบียบการ ว่ากำหนดให้ใช้เอกสารอะไรบ้าง รวมถึงเช็กอายุของเอกสารให้ละเอียดด้วย บางชนิดอาจจะมีอายุเพียง 30 - 60 วัน นับตั้งแต่ออกเอกสารชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ในแต่ละโรงเรียนมีกำหนดระยะเวลาจัดทำเอกสารที่แตกต่างกัน ให้น้องๆ สอบถามคุณครู หรือทางโรงเรียน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #แอดมิชชั่น #TCAS64 #เอกสารสมัครสอบ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป