/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สรุป TCAS64 มีกี่รอบ สมัครเมื่อไหร่ คัดเลือกอย่างไร? []

วิว

                  สวัสดีค่ะ วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ม.6 ปีนี้ หรือ #dek64 ที่กำลังรอรายละเอียดการรับสมัครของ TCAS64  ซึ่งล่าสุด ทปอ. ก็ได้ออกปฏิทิน TCAS64 มาแล้ว  แต่รายละเอียดคร่าวๆ จากกำหนดการมีบางจุดที่เปลี่ยนไป
                  วันนี้ ทปอ. ได้แถลงข่าวการชี้แจง TCAS64 หลายประเด็นเพื่อให้น้องๆ ได้เริ่มเตรียมความพร้อม พี่ๆ ทีมงานเด็กดีได้เข้าร่วมแถลงข่าว และได้ฟังตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม ได้ข้อมูลสรุปดังนี้ค่ะ 

การเปลี่ยนแปลงของ TCAS64

  • การรวมรอบการสมัคร Admission 1 & 2
  • สละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วง คือ รอบ Portfolio & Quota จากเดิม 4 ช่วง
  • มหาวิทยาลัย/สถาบัน รับสมัครสอบ Portfolio & Quota ได้อย่างอิสระ แต่ส่งชื่อเคลียริงเฮาส์ตามเวลาที่กำหนด คือ ไม่กำหนดช่วงรับสมัครเหมือนอย่างเดิม
  • ปรับเนื้อหาข้อสอบ มอบหมาย สสวท. ออกข้อสอบ 7 รายวิชา 

รูปแบบและรอบการสมัครคัดเลือก

                  เนื่องจากผลกระทบจาก Covid -19 ทำให้มีการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการ TCAS      จึงปรับตามไปด้วย รูปแบบนั้นยังมี 5 รูปแบบเหมือนเดิม แต่ลดให้เหลือ 4 รอบ คือ
 
                  รูปแบบที่ 1 Portfolio เน้นความสามารถที่โดดเด่น (ทำพอร์ตฟอลิโอ 10 หน้า ไม่รวมปก ไม่เน้นความสวยงาม เน้นเนื้อหา) แนะนำว่า ถ้าสมัครหลายมหาวิทยาลัย ไม่ควรใช้ Portfolio เล่มเดียวกัน เพราะแต่ละสถาบัน อาจมีสิ่งที่กำหนดต่างกัน ควรทำให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
                  รูปแบบที่ 2 โควตา เน้นคนในพื้นที่ ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง รวมถึงใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
                  รูปแบบที่ 3 Admission 1 เน้นการสอบจากส่วนกลาง (สทศ. และ กสพท) กสพท ยังอยู่ในรอบนี้เหมือนเดิม การเลือกคณะในรอบนี้ จะต้องเลือกแบบเรียงลำดับ การยืนยันสิทธิ์เป็น Auto Clearing  เกณฑ์ในรอบนี้ จะต้องส่งมหาวิทยาลัยไปประมวลผล
                  รูปแบบที่ 4 Admission 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน แบ่งเกณฑ์เป็น 10 กลุ่มเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการเพิ่มมาใช้ PAT 1 10% และไปลดคะแนน PAT 2 จาก 30% เหลือ 20%
                  รูปแบบที่ 5 Direct Admission เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์อย่างอิสระ

                           แม้จะมี 5 รูปแบบ แต่ Admission 1 และ Admission 2 จะรวมการบริหารจัดการ    โดยยื่นจัดอันดับพร้อมกัน แต่จะใช้เกณฑ์ของแต่ละรอบ  โดยเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ! เช่น
                        อันดับ 1 เลือกวิศวะฯ จุฬาฯ เกณฑ์ของ Admission 1
                      อันดับ 2 เลือกวิศวะฯ จุฬาฯ เกณฑ์ของ Admission 2
                            อันดับ 3 เลือกวิศวะฯ ม.เกษตรฯ เกณฑ์ของ Admission 2


2. กำหนดการ TCAS64


ปฏิทินและกำหนดการสอบ TCAS64
 

รอบ Portfolio

รับสมัคร : สถาบันกำหนด
ส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก : 19-20 ก.พ.64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 22 ก.พ.46
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22-23 ก.พ.64
สละสิทธิ์ในระบบ : 24-25 ก.พ. 64
สถาบันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 27 ก.พ.64

รอบ โควตา

รัสมัคร : สถาบันกำหนด
ส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก :  8 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10-11 พ.ค.64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12-13 พ.ค. 64
สถาบันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 15 พ.ค. 64

รอบ Admission

รับสมัคร :  7-15 พ.ค. 64
Ranking ผู้สมัคร : 17-20 พ.ค. 64
ส่ง Ranking เข้าระบบ : 21 พ.ค. 64
Sorting ครั้งที่ 1 : 22 - 25 พ.ค. 64
ประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 26-27 พ.ค. 64
Sorting ครั้งที่ 2 : 28-31 พ.ค. 64
ประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย.64 (ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ)
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 4-8 มิ.ย.64
ส่งผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 9 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 10 มิ.ย. 64

****ค่าสมัคร อันดับแรก 150 บาท อันดับ 2-4 เพิ่มอันดับละ 50 บาท อันดับ 5 เป็นต้นไป เพิ่มอันดับละ 100 บาท รวมสูงสุด 900 บาท ยกตัวอย่าง    น้อง A สมัคร 6 อันดับ จะต้องเสียค่าสมัคร 150+50+50+50+100+100 = 500 บาท*****

รอบ Direct Admission

รับสมัครและยืนยันสิทธิ์ : สถาบันกำหนด
 

3. การยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3

3.1 กรณีที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 มี 2 ทางเลือกคือ
(1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก
(2) ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก

3.2 กรณีที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับอื่นๆ มี 3 ทางเลือกคือ
(1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ขอประมวลผลใหม่
(2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2  โดยจะต้องเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ) โดยที่ถ้าต้องการอันดับเดิมด้วย ก็จะต้องเลือกอันดับที่ติดเดิมไว้ด้วย เช่น ติดอันดับ 10 แต่ต้องการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1-5 แต่อยากเซฟอันดับเดิมไว้ด้วย ก็จะต้องเลือก อันดับ 1, 2 , 3, 4, 5 และ 10
(3) ไม่ขอใช้สิทธิ์ในสาขาที่ไดเและไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2

3.3 ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกในการประกาศผลครั้งที่ 1 มี 2 ทางเลือก คือ
(1) ไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
(2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 โดยจะต้องเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ)


***ระวัง ในการประมวลผลครั้งที่ 2 จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ ติดแล้วต้องเรียนเลย****

 

4. การสละสิทธิ์

-สละสิทธิ์ ยังใช้กฎสละสิทธิ์ 1 ครั้งเหมือนเดิม
- ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเปลี่ยนใจไม่อยากเข้าเรียน ต้องกดสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Portfolio สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบโควตา สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลา
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ แต่เลือกไม่ใช้สิทธิ์ได้ เพื่อเรียกตัวสำรองในการประมวลผลครั้งที่ 2

 

5. รายวิชาที่ใช้คะแนนในการคัดเลือก

                  ปีนี้มีการปรับเนื้อหาการสอบหมวดคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์    ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของ ม.ปลาย มีการลดวิชาสอบ 9 วิชาสามัญ คือ ใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ แทนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ในวิชาสามัญ และ ใช้คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ แทน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในวิชาสามัญ

ข้อสอบ O-NET 
- คณิตศาสตร์ (ปรับ), - วิทยาศาสตร์ (ปรับ), ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ GAT
- GAT  1, GAT 2
ข้อสอบ PAT
- PAT 1 คณิตศาสตร์ (ปรับ), PAT 2 (ปรับ) PAT 3-7  ยังเหมือนเดิม
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
- คณิตศาสตร์ 1 (ปรับ), คณิตศาสตร์ 2 (ใช้ O-NET คณิตศาสตร์ ), วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ใช้ O-NET วิทยาศาสตร์), ฟิสิกส์ (ปรับ), เคมี (ปรับ), ชีววิทยา (ปรับ), ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

การจัดสอบ
GAT PAT สอบ 20-23 มี.ค. 64  และประกาศผลสอบ 23 เม.ย. 64
O-NET สอบ 27-28 มี.ค. 64 และประกาศผลสอบ 27 เม.ย. 64
9 วิชาสามัญ สอบ 3-4 เม.ย. 64 และประกาศผลสอบ 29 เม.ย. 64
วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน จะจ้ดสอบอยู่ในช่วง 6-10 เม.ย. 64


6. รายละเอียดหลักสูตรนานาชาติ และอื่น ๆ

- สมัครตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชื่อนักศึกษาไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ TCAS แต่ถ้าสัญชาติอื่นไม่ต้อง (ดูสัญชาติเป็นหลัก ต่อให้จบ ม.ปลาย จากต่างประเทศ เข้ามาเรียนนานาชาติในไทย ก็ต้องลงทะเบียนด้วย!) 
- จะจัดอยู่ในรอบ 1 Portfolio และ 2 โควตา 


Q&A คำถามอื่นๆ

(1) นักเรียนแลกเปลี่ยน มี GPAX 4 เทอม ได้มั้ย
ตอบ ได้ ใช้ท่าที่มี

(2)  รอบแอดมิชชั่น  ยังมีสัมภาษณ์อยู่มั้ย
ตอบ มี โดยหลังประกาศผลจะมีการเรียกสัมภาษณ์ แต่การสัมภาษณ์จะไม่ปรับตก ยกเว้นผิดคุณสมบัติ ก็้ยังมีตกสัมภาษณ์ได้ แต่ในรอบ Admission 2 จะคัดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนสมัคร 

(3) TGAT ยังมีอยู่มั้ย
ตอบ ไม่มีใช้ในปี 2564

(4) รอบ 1 และ 2 ยังติดได้หลายที่เหมือนเดิมใช่หรือไม่
ตอบ ยังติดได้หลายที่ แต่ยืนยันได้เพียงที่เดียว

(5) เด็กซิ่ว ยังสมัครใน TCAS64 ได้เหมือนเดิมหรือไม่
ตอบ ยังสมัครได้เหมือนเดิม โดยดูคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

(6) เด็กซิ่ว ถ้ามีการลงทะเบียนใน myTCAS อยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องสมัครใหม่ โดยใช้  Username และ Password ที่ตัวเองเคยตั้งไว้ได้เลย

(7) รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS มีที่ใดบ้าง
ตอบ ยังไม่ประกาศ ทปอ. จะประกาศเป็นระยะๆ


(8) ใช้วุฒิ GED สมัครได้มั้ย
ตอบ ให้ดูคุณสมบัติที่กำหนดเป็นหลัก โดยผู้ที่สอบ GED ตั้งแต่เดือน พ.ค.60 และสอบได้คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน สามารถเทียบเท่าการจบ ม.ปลาย ในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

 

สรุป TCAS64
 อ่านเพิ่มเติม :
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS64 #TCAS รอบ 1 #ปฏิทิน TCAS #กำหนดการ TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป