สรุป TCAS64 มีกี่รอบ สมัครเมื่อไหร่ คัดเลือกอย่างไร? []

พี่มิ้นท์
Columnist
วิว

                  สวัสดีค่ะ วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ ม.6 ปีนี้ หรือ #dek64 ที่กำลังรอรายละเอียดการรับสมัครของ TCAS64  ซึ่งล่าสุด ทปอ. ก็ได้ออกปฏิทิน TCAS64 มาแล้ว  แต่รายละเอียดคร่าวๆ จากกำหนดการมีบางจุดที่เปลี่ยนไป
                  วันนี้ ทปอ. ได้แถลงข่าวการชี้แจง TCAS64 หลายประเด็นเพื่อให้น้องๆ ได้เริ่มเตรียมความพร้อม พี่ๆ ทีมงานเด็กดีได้เข้าร่วมแถลงข่าว และได้ฟังตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม ได้ข้อมูลสรุปดังนี้ค่ะ 

การเปลี่ยนแปลงของ TCAS64

 • การรวมรอบการสมัคร Admission 1 & 2
 • สละสิทธิ์ในระบบ 2 ช่วง คือ รอบ Portfolio & Quota จากเดิม 4 ช่วง
 • มหาวิทยาลัย/สถาบัน รับสมัครสอบ Portfolio & Quota ได้อย่างอิสระ แต่ส่งชื่อเคลียริงเฮาส์ตามเวลาที่กำหนด คือ ไม่กำหนดช่วงรับสมัครเหมือนอย่างเดิม
 • ปรับเนื้อหาข้อสอบ มอบหมาย สสวท. ออกข้อสอบ 7 รายวิชา 

รูปแบบและรอบการสมัครคัดเลือก

                  เนื่องจากผลกระทบจาก Covid -19 ทำให้มีการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการ TCAS      จึงปรับตามไปด้วย รูปแบบนั้นยังมี 5 รูปแบบเหมือนเดิม แต่ลดให้เหลือ 4 รอบ คือ
 
                  รูปแบบที่ 1 Portfolio เน้นความสามารถที่โดดเด่น (ทำพอร์ตฟอลิโอ 10 หน้า ไม่รวมปก ไม่เน้นความสวยงาม เน้นเนื้อหา) แนะนำว่า ถ้าสมัครหลายมหาวิทยาลัย ไม่ควรใช้ Portfolio เล่มเดียวกัน เพราะแต่ละสถาบัน อาจมีสิ่งที่กำหนดต่างกัน ควรทำให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 
                  รูปแบบที่ 2 โควตา เน้นคนในพื้นที่ ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบเอง รวมถึงใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา
                  รูปแบบที่ 3 Admission 1 เน้นการสอบจากส่วนกลาง (สทศ. และ กสพท) กสพท ยังอยู่ในรอบนี้เหมือนเดิม การเลือกคณะในรอบนี้ จะต้องเลือกแบบเรียงลำดับ การยืนยันสิทธิ์เป็น Auto Clearing  เกณฑ์ในรอบนี้ จะต้องส่งมหาวิทยาลัยไปประมวลผล
                  รูปแบบที่ 4 Admission 2 เน้นการเรียนในชั้นเรียน แบ่งเกณฑ์เป็น 10 กลุ่มเหมือนเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยการเพิ่มมาใช้ PAT 1 10% และไปลดคะแนน PAT 2 จาก 30% เหลือ 20%
                  รูปแบบที่ 5 Direct Admission เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์อย่างอิสระ

                           แม้จะมี 5 รูปแบบ แต่ Admission 1 และ Admission 2 จะรวมการบริหารจัดการ    โดยยื่นจัดอันดับพร้อมกัน แต่จะใช้เกณฑ์ของแต่ละรอบ  โดยเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ! เช่น
                        อันดับ 1 เลือกวิศวะฯ จุฬาฯ เกณฑ์ของ Admission 1
                      อันดับ 2 เลือกวิศวะฯ จุฬาฯ เกณฑ์ของ Admission 2
                            อันดับ 3 เลือกวิศวะฯ ม.เกษตรฯ เกณฑ์ของ Admission 2


2. กำหนดการ TCAS64


ปฏิทินและกำหนดการสอบ TCAS64
 

รอบ Portfolio

รับสมัคร : สถาบันกำหนด
ส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก : 19-20 ก.พ.64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 22 ก.พ.46
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22-23 ก.พ.64
สละสิทธิ์ในระบบ : 24-25 ก.พ. 64
สถาบันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 27 ก.พ.64

รอบ โควตา

รัสมัคร : สถาบันกำหนด
ส่งรายชื่อผู้สมัครและผ่านการคัดเลือก :  8 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10-11 พ.ค.64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12-13 พ.ค. 64
สถาบันประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 15 พ.ค. 64

รอบ Admission

รับสมัคร :  7-15 พ.ค. 64
Ranking ผู้สมัคร : 17-20 พ.ค. 64
ส่ง Ranking เข้าระบบ : 21 พ.ค. 64
Sorting ครั้งที่ 1 : 22 - 25 พ.ค. 64
ประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 26-27 พ.ค. 64
Sorting ครั้งที่ 2 : 28-31 พ.ค. 64
ประกาศผลแอดมิชชั่นครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย.64 (ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ)
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 4-8 มิ.ย.64
ส่งผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : 9 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : 10 มิ.ย. 64

****ค่าสมัคร อันดับแรก 150 บาท อันดับ 2-4 เพิ่มอันดับละ 50 บาท อันดับ 5 เป็นต้นไป เพิ่มอันดับละ 100 บาท รวมสูงสุด 900 บาท ยกตัวอย่าง    น้อง A สมัคร 6 อันดับ จะต้องเสียค่าสมัคร 150+50+50+50+100+100 = 500 บาท*****

รอบ Direct Admission

รับสมัครและยืนยันสิทธิ์ : สถาบันกำหนด
 

3. การยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3

3.1 กรณีที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 1 มี 2 ทางเลือกคือ
(1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก
(2) ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก

3.2 กรณีที่ผ่านการคัดเลือกในอันดับอื่นๆ มี 3 ทางเลือกคือ
(1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ขอประมวลผลใหม่
(2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2  โดยจะต้องเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ) โดยที่ถ้าต้องการอันดับเดิมด้วย ก็จะต้องเลือกอันดับที่ติดเดิมไว้ด้วย เช่น ติดอันดับ 10 แต่ต้องการประมวลผลครั้งที่ 2 ในอันดับ 1-5 แต่อยากเซฟอันดับเดิมไว้ด้วย ก็จะต้องเลือก อันดับ 1, 2 , 3, 4, 5 และ 10
(3) ไม่ขอใช้สิทธิ์ในสาขาที่ไดเและไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2

3.3 ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกในการประกาศผลครั้งที่ 1 มี 2 ทางเลือก คือ
(1) ไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
(2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 โดยจะต้องเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ (เลือกได้มากกว่า 1 อันดับ)


***ระวัง ในการประมวลผลครั้งที่ 2 จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ ติดแล้วต้องเรียนเลย****

 

4. การสละสิทธิ์

-สละสิทธิ์ ยังใช้กฎสละสิทธิ์ 1 ครั้งเหมือนเดิม
- ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วเปลี่ยนใจไม่อยากเข้าเรียน ต้องกดสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ตามช่วงเวลาที่กำหนด
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Portfolio สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบโควตา สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลา
- ยืนยันสิทธิ์ในรอบ Admission ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ แต่เลือกไม่ใช้สิทธิ์ได้ เพื่อเรียกตัวสำรองในการประมวลผลครั้งที่ 2

 

5. รายวิชาที่ใช้คะแนนในการคัดเลือก

                  ปีนี้มีการปรับเนื้อหาการสอบหมวดคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์    ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของ ม.ปลาย มีการลดวิชาสอบ 9 วิชาสามัญ คือ ใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์ แทนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ในวิชาสามัญ และ ใช้คะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ แทน วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในวิชาสามัญ

ข้อสอบ O-NET 
- คณิตศาสตร์ (ปรับ), - วิทยาศาสตร์ (ปรับ), ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ GAT
- GAT  1, GAT 2
ข้อสอบ PAT
- PAT 1 คณิตศาสตร์ (ปรับ), PAT 2 (ปรับ) PAT 3-7  ยังเหมือนเดิม
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
- คณิตศาสตร์ 1 (ปรับ), คณิตศาสตร์ 2 (ใช้ O-NET คณิตศาสตร์ ), วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ใช้ O-NET วิทยาศาสตร์), ฟิสิกส์ (ปรับ), เคมี (ปรับ), ชีววิทยา (ปรับ), ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

การจัดสอบ
GAT PAT สอบ 20-23 มี.ค. 64  และประกาศผลสอบ 23 เม.ย. 64
O-NET สอบ 27-28 มี.ค. 64 และประกาศผลสอบ 27 เม.ย. 64
9 วิชาสามัญ สอบ 3-4 เม.ย. 64 และประกาศผลสอบ 29 เม.ย. 64
วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน จะจ้ดสอบอยู่ในช่วง 6-10 เม.ย. 64


6. รายละเอียดหลักสูตรนานาชาติ และอื่น ๆ

- สมัครตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายชื่อนักศึกษาไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบ TCAS แต่ถ้าสัญชาติอื่นไม่ต้อง (ดูสัญชาติเป็นหลัก ต่อให้จบ ม.ปลาย จากต่างประเทศ เข้ามาเรียนนานาชาติในไทย ก็ต้องลงทะเบียนด้วย!) 
- จะจัดอยู่ในรอบ 1 Portfolio และ 2 โควตา 


Q&A คำถามอื่นๆ

(1) นักเรียนแลกเปลี่ยน มี GPAX 4 เทอม ได้มั้ย
ตอบ ได้ ใช้ท่าที่มี

(2)  รอบแอดมิชชั่น  ยังมีสัมภาษณ์อยู่มั้ย
ตอบ มี โดยหลังประกาศผลจะมีการเรียกสัมภาษณ์ แต่การสัมภาษณ์จะไม่ปรับตก ยกเว้นผิดคุณสมบัติ ก็้ยังมีตกสัมภาษณ์ได้ แต่ในรอบ Admission 2 จะคัดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนสมัคร 

(3) TGAT ยังมีอยู่มั้ย
ตอบ ไม่มีใช้ในปี 2564

(4) รอบ 1 และ 2 ยังติดได้หลายที่เหมือนเดิมใช่หรือไม่
ตอบ ยังติดได้หลายที่ แต่ยืนยันได้เพียงที่เดียว

(5) เด็กซิ่ว ยังสมัครใน TCAS64 ได้เหมือนเดิมหรือไม่
ตอบ ยังสมัครได้เหมือนเดิม โดยดูคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

(6) เด็กซิ่ว ถ้ามีการลงทะเบียนใน myTCAS อยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องสมัครใหม่ โดยใช้  Username และ Password ที่ตัวเองเคยตั้งไว้ได้เลย

(7) รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS มีที่ใดบ้าง
ตอบ ยังไม่ประกาศ ทปอ. จะประกาศเป็นระยะๆ


(8) ใช้วุฒิ GED สมัครได้มั้ย
ตอบ ให้ดูคุณสมบัติที่กำหนดเป็นหลัก โดยผู้ที่สอบ GED ตั้งแต่เดือน พ.ค.60 และสอบได้คะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน สามารถเทียบเท่าการจบ ม.ปลาย ในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น

 

สรุป TCAS64
 อ่านเพิ่มเติม :
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]


แอดมิชชั่นแนะนำ

EA3

25 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #2-1

   ไม่ต้องสอบใหม่ค่ะ ใช้คะแนนเดิม โอเน็ตจะไม่มีการสอบใหม่ตลอดชีวิตค่ะ ยกเว้นว่าถ้าต้องการ จะสมัครในโครงการที่มีการใช้วิชาสามัญ คณิต2 และวิทย์ทั่วไป อันนี้จะต้องสมัคร 2 วิชานี้ แต่ตัวข้อสอบจะเป็น O-NET ของเด็ก ม.6 ปีนี้ค่ะ หมายความว่าเด็กซิ่วยังใช้ชื่อวิชาเดิม แต่เนื้อหาข้อสอบจะเป็นข้อสอบ O-NET ปีปัจจุบัน

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #3-1

   เอาคะแนน O-NET เดิมมาใช้ไม่ได้ค่ะ คนละหลักสูตรกัน ให้สมัครสอบตามที่ระเบียบการกำหนด คือ ถ้าต้องใช้ เลข2+วิทย์ทั่วไป ก็ให้สมัคร 2 วิชานี้เหมือนเดิม แต่เวลาสอบจริง ข้อสอบสองวิชานี้จะเป็น O-NET ม.6 ค่ะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  Hmhm
  Guest IP
  #5

  ถ้าเป็นเด็กซิ่วจากมหาลัยเอกชน จะสอบแพทย์ในกสพทแต่ไม่เคยสอบ onet เพราะไปเรียนตปท.มาต้องสอบมั้ยคะ

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #6-1

   ได้ค่ะ แกทแพทมีอายุ 2 ปี

   ยกเว้น Admission 1 (หรือรอบ 3 เดิม) จะเป็นเกณฑ์ของคณะ ถ้าเค้าให้ใช้คะแนนของปี 64 เท่านั้น ก็ต้องสมัครใหม่ค่ะ ถ้าไม่กำหนดปีสอบ ก็ใช้คะแนนเดิมได้เลย

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  txnzy
  Guest IP
  #7

  ถ้าสมมุติได้รอบ 2 แล้วยืนยันสทธิ์ไปแล้ว 

  จะยื่นรอบ 3 แล้วดูผลได้ไหมครับ

  แบบถ้าเอารอบ 2 ไปแล้ว รอบ 3 ติดที่ดีกว่า จะสละรอบ 2 มาเอารอบ 3 ได้ไหมครับ

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #7-1

   สละสิทธิ์รอบ 2 วันที่ 12-13 พ.ค.

   แต่ วันประกาศผลรอบ 3 วันที่ 26 พ.ค.


   ดังนั้น ไม่มีทางที่จะเห็นผลรอบ 3 ก่อนสละสิทธิ์รอบ 2 ค่ะ

   ต้องตัดสินใจว่าจะเอารอบ 2 หรือ ไปเสี่ยงลุ้นผลรอบ 3 ค่ะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  Check
  IP
  #8

  เด็กกรุงเทพ ลูกเมียน้อยเสียสิทธิอีกมั้ย จังหวัดอื่นเขาสอบหมอได้ 2 รอบ สอบได้ทั่วไทย แต่เด็กกรุงเทพสอบได้แค่รอบ3 ที่หวังผลได้รอบเดียว จะออกกฏอะไรควรดูรัฐธรรมนูญด้วย คนไทยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนต้องมีสิทธิไปได้ทุกที่เท่าเทียมกัน

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #11-1

   ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ก็รอสมัครรอบ 2 ได้เลย แต่ถ้ายืนยันสิทธิ์รอบ 1 ต้องสละสิทธิ์ก่อนถึงจะไปรอบ 2 ได้ค่ะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  Minnapapon
  IP
  #12

  ไปแลกเปลี่ยนอเมริกามาอยากยื่นรอบพอร์ตแต่เกรดม.5ไม่มีเลย=มีเกรดแค่3เทอมจะสามารถยื่นรอบพอร์ตได้ไหมครับ TT (เพราะว่าเห็นในใบเขียนว่าใช้เกรด4-5เทอมรอบพอร์ต)

  ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  gtg
  Guest IP
  #13

  ถ้าเป็นเด็กซิ่ว แล้ววันสอบตรงกลับวันจับทหารนี่ขอสอบใหม่ได้ไหมครับ

  (หรือวันสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกไหมครับ หรือกำหนดการนี้คือแน่นอนเลยครับ)

  ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  mystyzx
  IP
  #14

  1.เด็กซิ่ววิทย์คณิตยื่นรอบสามแล้ว ต้องสมัครสอบใหม่หมดทุกอันที่ต้องใช้ในรอบสามใช่ไหมคะ

  2.เด็กซิ่วใช้คะแนน ONET คะแนนเดิมหรอคะ ใช้เป็นเกณฑ์ไหม หรือไม่ใช้ และไม่นำมานับเหมือนปีก่อน หรือต้องดูตามแต่ละโครงการที่เด็กซิ่วสามารถเข้าได้คะ

  3.โครงการของเด็กซิ่วที่เข้าได้คือจะเหมือนเดิมกับปีที่แล้วไหมอะคะ แบบซิ่วเข้าแพทย์ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ

  4.แนวข้อสอบจะมีประกาศไหมคะ หรือมีข่าวคราวไหมคะ เพราะว่าข้อสอบหลักที่จะใช้ซิ่วเข้าแพทย์คือถูกปรับหมดเลยอ่ะค่ะ

  https://www0.dek-d.com/assets/article/images/sticker/yy-big-02.png รบกวนด้วยค่ะะะ

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #14-1

   1. รอบ 3 ตอนนี้ รวม Admission 1 และ 2 นะคะ

   Admission 1 วิชาสามัญต้องสมัครใหม่อยู่แล้ว ส่วน GAT PAT ให้ดูระเบียบการว่าใช้คะแนนเก่าได้มั้ย มันมีทั้งที่ใช้คะแนนเก่าได้ บางที่ต้องใช้คะแนนปีนั้นอย่างเดียวค่ะ

   Admission 2 มันคือ รอบ 4 เดิม อันนี้ใช้คะแนนเก่าได้ค่ะ

   ดังนั้น ถ้าคิดว่าจะใช้แค่ GAT PAT เก่า เวลาจัดอันดับ ให้เลือกคณะที่ใช้เกณฑ์ Admission 2 ค่ะ


   2. เด็กซิ่วใช้คะแนน O-NET เดิมค่ะ เกณฑ์คัดเลือกต่างๆ ให้ดูระเบียบการนะคะว่าใช้ยังไง แบบไหนบ้าง


   3. เด็กซิ่วเข้า กสพท ได้เหมือนเดิมค่ะ ส่วนรอบอื่นๆ พวกพอร์ตฟอลิโอ/โควตา ให้ดูคุณสมบัติเอาค่ะ ถ้ามีก็คงน้อย เพราะเป็นรอบที่เน้นเด็ก ม.6 ค่ะ


   4. แนวข้อสอบ รอจาก สทศ. อีกครั้งนะคะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  somao
  Guest IP
  #17

  1.คือหนูกำลังจะสมัครสอบแพทย์ในโครงการ กสพทค่ะต้องสอบโอเน็ตเลข2 กับวิทย์ทั่วไปใหม่มั้ยคะ

  2.สมัครรอบแอดสอบมั่งแกท แพท2 ต้องสอบโอเน็ตเลข2 กับวิทย์ทั่วไปใหม่มั้ยคะ หนูงงมากเลย

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #17-1

   กสพท ใช้ 7 วิชาหลัก ไม่ใช้เลข 2 กับ วิทย์ทั่วไปค่ะ


   ส่วนการสอบอื่นๆ ให้ดูคณะที่เราจะเข้าเป็นหลักค่ะว่าใช้วิชาอะไรบ้าง รอระเบียบการออกแล้วสมัครให้ตรงกับวิชาที่ต้องใช้ค่ะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  คนเดินดิน
  Guest IP
  #18

  ปรับคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นี่คือไม่ต้องสอบ

  วิชานั้นๆในวิชาสามัญเหมือนเดิมแต่เอารวมกับ

  O-Net เหรอคะ หรือว่าเค้ายุบมารวมกันใช้คะแนน

  O-Net อย่างเดียวเลย

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #18-1

   เลข 2 กับวิทย์ทั่วไป ม.6 ไม่ต้องสอบ 2 วิชานี้แล้วค่ะ

   ถ้าคณะที่จะเข้าต้องใช้ 2 วิชานี้ ก็สามารถเอาคะแนน O-NET มาใช้แทนได้เลยค่ะ O-NET วิทย์ก็จะแทน วิทย์ทั่วไป และ O-NET เลข ก็ใช้แทน เลข 2 ค่ะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #19-1

   ตรงนี้รอดูจากระเบียบการปีนี้นะคะ ปกติแล้วจะมีสัมภาษณ์ค่ะ แต่พอปีนี้มีสถานการณ์โควิดเข้ามา เลยไม่รู้ว่าแต่ละที่จัดการกันอย่างไรค่ะ

   ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  Na_Nicha
  IP
  #20

  สับสน Ad1 กับ Ad2 ค่ะ ถ้าลงAd1แล้วหลุดหมด ไปAd2เลือกอันดับใหม่ได้ไหมคะ ถ้าเลือกใหม่แล้วกสพทจะยังอยู่ในAd2หรือเปล่าคะ

  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   lll-MiNt-lll
   Columnist IP
   #20-1
   การประกาศผลครั้งที่ 1 กับ 2 ไม่ใช่การประกาศ Ad1 กับ 2 นะคะ ทุกอย่างต้องสมัครพร้อมกันค่ะ เป็นการประมวลผลใหม่จากอันดับที่จัดไว้ (เลือกได้ว่าอยากประมวลใหม่ในอันดับใดบ้าง) ยังไงลองอ่านบทความนี้ดูค่ะ https://www.dek-d.com/tcas/55934/
   ตอบกลับ
กำลังแสดงความคิดเห็นในกระทู้สรุป TCAS64 มีกี่รอบ สมัครเมื่อไหร่ คัดเลือกอย่างไร?
แสดงความคิดเห็น...