ทำความเข้าใจรอบ Admission ใน TCAS64 : Admission 1 Admission 2 ต่างกันอย่างไร? []

พี่แนนนี่
Columnist
วิว

 
              สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้หลายๆ คนคงได้ยินข่าวคราวและข้อมูลของระบบ TCAS64 กันบ้างแล้ว โดย TCAS ปีนี้จะมีความแตกต่างจาก TCAS ปี 2563 อยู่หลายอย่าง (อ่าน : คลิก) โดยเฉพาะในเรื่องของรอบการรับสมัคร ที่เดิมจะเปิดรับสมัคร  5  รอบ 5  รูปแบบ   ส่วนปี 2564 นี้ ยังคงมี 5 รูปแบบเหมือนเดิม แต่มีการรับสมัครแค่ 4 รอบเท่านั้น
 

 
              TCAS64 จะเปิดรับสมัคร 4 รอบ 5 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นรอบ 1 (Portfolio) รอบ 2 (Quota) รอบ 3 (Admission) และรอบ 4 (Direct Admission) ซึ่งรอบ Admission จะเป็นรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอารอบ Admission 1 - 2 เดิม มาบริหารจัดการเข้าด้วยกันเป็นรอบ 3 

              วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยจะมาเล่าให้น้องๆ ฟังว่า การรับสมัครใน TCAS    รอบ    3 ปี 64    แอดมิชชั่น เป็นอย่างไร และมีวิธีการคัดเลือกอย่างไรบ้าง
- ในปี 2563 เกณฑ์การรับสมัครของ Admision 1 และ 2 จะมีความแตกต่างกัน โดย
 • Admission 1 มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะเป็นฝ่ายกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คะแนนวิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, วิชาเฉพาะ และ GPAX (รูปแบบนี้รวม กสพท ด้วย)
 • ส่วน Admission 2 ทปอ. จะเป็นฝ่ายกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร และพิจารณาคัดเลือก คือทุกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้เกณฑ์คะแนนใน 10 กลุ่มคณะ ที่ทปอ.กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็น GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50 % และกลุ่มแพทย์ เป็นวิชาสามัญ+วิชาเฉพาะแพทย์ เท่านั้น
   
- รอบ Admission ปี 2564 คือ การรวมรูปแบบการรับ หรือเกณฑ์การรับสมัครแบบ Admission 1 และ 2 แล้วเปิดรับสมัครในรอบเดียวกัน   ในวันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2564  แต่น้องๆ สามารถเลือกยื่นสมัครได้ว่า จะใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ Admission 1 หรือ Admission 2
 
-  TCAS64 รอบที่ 3 Admission สามารถยื่นสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ!!  (ลำดับแรก คือสาขาวิชาที่อยากเข้ามากที่สุด) โดยน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้รูปแบบ จะเป็นแบบ Ad 1 ล้วน แบบ Ad 2 ล้วน หรือรวมทั้ง 2 แบบก็ได้
ตัวอย่างการเลือกแบบ Admission 1 ล้วน
อันดับ 1 : คณะแพทยศาสตร์  ม. A (กสพท) เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 2 : คณะแพทยศาสตร์ ม. B (กสพท) เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 3 : คณะแพทยศาสตร์ ม. C (กสพท) เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 4 : คณะทันตแพทยศาสตร์ ม. A (กสพท) เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 5 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม. C (กสพท) เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 6 : คณะเทคนิคการแพทย์ ม. D เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 7 : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. E เกณฑ์ Admission 1
ตัวอย่างการเลือกแบบ Admission 2 ล้วน
อันดับ 1 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ม. A เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 2 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ม. B เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 3 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก ม. C เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 4 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม. A เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 5 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ม. C เกณฑ์ Admission 2
ตัวอย่างการเลือกรวมทั้ง 2 รูปแบบ
อันดับ 1 : คณะอักษรศาสตร์  ม. A เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 2 : คณะอักษรศาสตร์  ม. A เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 3 : คณะศิลปศาสตร์ ม. B เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 4 : คณะมนุษยศาสตร์ ม. C เกณฑ์ Admission 1
อันดับ 5 : คณะศิลปศาสตร์ ม. B เกณฑ์ Admission 2
อันดับ 6 : คณะศิลปศาสตร์ ม. D เกณฑ์ Admission 2

 
- แต่ละมหาวิทยาลัย จะกำหนดจำนวนรับของแต่ละรูปแบบการสมัครไว้แน่นอน และจะไม่สามารถโอนจำนวนรับข้ามเกณฑ์การรับสมัครได้
 
ระเบียบการรับสมัคร จำนวนรับเกณฑ์ Admission 1 จำนวนรับเกณฑ์ Admission 2
  สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย A 55 15

              จากตารางข้างต้น เมื่อถึงเวลาสมัครจริง มีน้องๆ สมัครเกณฑ์ Admission 1 ไม่ถึง 55 คน และน้องๆ สมัครเกณฑ์ Admission 2 มามากกว่า 15 คน มหาวิทยาลัย A จะนำที่นั่งที่เหลือของเกณฑ์ Admission 1 ไปเพิ่มให้ Admission 2 ไม่ได้ ถ้า ม.จะเพิ่มต้องไปรับเพิ่มในรอบ Direct Admission เท่านั้น
 
- อีกหนึ่งความพิเศษของรอบ Admission ปี 64 คือ จะมีการประมวลผล 2 ครั้ง (เหมือนกับมีการดึงตัวสำรอง) ซึ่งมีรายละเอียดการประมวลผลตามลำดับดังนี้
การประมวลผลครั้งที่ 1
              ระบบทีแคสจะประมวลผลเหมือนรอบแอดมิชชั่นปกติ คือนำคะแนนของผู้สมัครทุกคนในแต่ละสาขาวิชาไปเรียงลำดับ จากสูงสุดไปต่ำสุด โดยไม่สนว่าจะวางไว้ในอันดับที่เท่าไหร่ จากนั้นระบบจะประมวลว่าผู้สมัครแต่ละคนจะติดในสาขาวิชาไหน โดยจะไล่ดูทีละอันดับที่เลือกสมัครไป (อ่านเพิ่ม : คลิก) และประกาศผลให้ผู้สมัครทราบต่อไป
ยืนยันสิทธิ์และขอประมวลผลครั้งที่ 2
1) ถ้าน้องๆ ติดในอันดับที่ 1 ก็จะมี 2 ทางเลือก คือ
1.1) ยืนยันสิทธิ์
1.2) ไม่ใช้สิทธิ์
2) ถ้าน้องๆ ติดในอันดับอื่นๆ ก็จะมี 3 ทางเลือก คือ
2.1) ยืนยันสิทธิ์ และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
2.2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ** และยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ีประมวลผลได้
2.3) ไม่ใช้สิทธิ์ และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
3) ถ้าน้องๆ ไม่ติดสักอันดับ ก็จะมี 2 ทางเลือก คือ
3.1) ไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
3.2) ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2**  และยืนยันสิทธิ์ในอันดับที่ีประมวผลได้
การประมวลผลครั้งที่ 2
              เมื่อน้องๆ เลือกข้อ 2.2 หรือ 3.2 ทางระบบจะให้น้องๆ สามารถเลือกได้ว่า "ในการประมวลผลครั้งที่ 2 นี้อยากให้ไปประมวลในอันดับไหนที่สมัครไปบ้าง และถ้าติดในอันดับนั้นๆ ก็เท่ากับว่าน้องได้ยืนยันที่จะเรียนที่นั่น (เลือกไม่ใช้สิทธิ์ไม่ได้)"
ตัวอย่างการประมวลครั้งที่ 2
              ถ้าประกาศผลครั้งที่ 1 นายเด็กดี ติดอันดับที่ 5 แต่เลือกที่จะไปประมวลผลครั้งที่ 2 ต่อ นายเด็กดีจะเลือกได้ว่า จะให้ประมวลผลในอันดับใดบ้าง ซึ่งนายเด็กดีก็ได้เลือกประมวลผลในอันดับที่ 1-2-3-4** ระบบก็จะไปไล่คะแนนใหม่ว่า ใน 4 อันดับนั้นมีที่ว่างไหม และคะแนนน้องถึงในที่ว่างเหล่านั้นไหม โดยจะไล่ดูจากสาขาอันดับที่ 1 ถ้ายังไม่ได้ ก็จะไปดูอันดับที่ 2-3-4  ตามลำดับ เหมือนการประมวลผลครั้งแรก แล้วผลสุดท้ายระบบก็จะมาประกาศผลครั้งที่ 2 ว่า นายเด็กดีจะติดลำดับไหน
              สมมุติว่าครั้งที่ 2 นายเด็กดีติดลำดับที่ 3 ก็จะได้เรียนที่นั่นไป เพราะยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ตอนเลือก 2.2/3.2) .....แต่ถ้าผลสุดท้ายนายเด็กดีไม่ติดทั้ง 4 อันดับ นายเด็กดีก็จะถือว่า "ไม่ได้ใช้สิทธิ์" ไปรอสมัครรอบถัดไปได้เลย ยกเว้นถ้านายเด็กดี ได้เลือกประมวลผลในอันดับที่ 5** (ที่ติดตั้งแต่ในครั้งแรก) ด้วย  (เลือกประมวลผลในอันดับที่ 1-2-3-4-5) นายเด็กดีก็ยังคงติดในอันดับที่ 5 เหมือนเดิม
 
- ค่าสมัครในรอบ Admission ปี 64 เริ่มต้นอันดับแรก ราคา 150 บาท อันดับ 2 - 4 เพิ่มอันดับละ 50 บาท อันดับที่ 5 - 10 เพิ่มอันดับละ 100 บาท รวมถ้าสมัคร 10 อันดับ ค่าสมัครจะเท่ากับ 900 บาท
 
              การสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 Admission ถ้าให้สรุปง่ายๆ คือ ระบบการรับสมัครยังคงเป็น Admission แบบเดิม แต่เอารอบ 3 เดิมมารวมด้วย สมัครได้สูงสุด 10 สาขาวิชาแบบเรียงลำดับ โดยสามารถเลือกใช้เกณฑ์จาก admission 1 หรือ 2 ก็ได้ และมีการดึงตัวสำรอง 1 ครั้ง สำหรับน้องๆ คนไหน ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผล TCAS64 รอบ 3 Admission สามารถสอบถามไว้ในคอมเมนท์ได้เลยนะคะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]


แอดมิชชั่นแนะนำ

EA3

7 ความคิดเห็น

 • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  ถูกลบโดยเจ้าของ

  ถูกลบเนื่องจาก:
  ถูกลบโดยเจ้าของ
  nut_pimoil
  IP
  #1
  ปี63 รอบ4 ทันตะใช้ GAT PAT ONET GPAX เป็นเกณฑ์ แล้วปี64 Admission2 ยังใช้อยู่รึเปล่าคะ หรือถ้าสายแพทย์ต้องกสพทหมดคะ
  ตอบกลับ
 • ถูกลบเนื่องจาก:
  ljy
  Guest IP
  #2
  ปี63 รอบ4 ทันตะใช้ GAT PAT ONET GPAX เป็นเกณฑ์ แล้วปี64 Admission2 ยังใช้อยู่รึเปล่าคะ หรือถ้าสายแพทย์ต้องกสพทหมดคะ
  ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   พี่แนนนี่
   Columnist IP
   #2-1

   เบื้องต้น ทปอ.ชี้แจงว่า รอบ Admission ยังคงมีเกณฑ์ทั้ง 2 แบบ คือทั้งแบบกสพท และแบบ Admission 2 เดิม ดังนั้น ณ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ ยังไงรอติดตามข่าวเพิ่มเติม

   ปล. ยกเว้น สัตวะ เกณฑ์ Ad 2 ที่มีการเปลี่ยนองค์ประกอบนิดหน่อยค่ะ https://www.dek-d.com/tcas/55613/

   ตอบกลับ
 • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

  ถูกลบเนื่องจาก:
  ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน
  Missobo
  IP
  #4

  ฉันอยากจะขอบคุณแพทย์ที่ยอดเยี่ยมในบุคคลของดร. คอลลินส์ราฟาเอลที่ทำให้ครอบครัวของฉันและฉันภูมิใจในความไว้วางใจและความเร่งด่วนเขาซื้อไตของฉันให้กับคนไข้ของเขาด้วยเงินจำนวนมากฉันเจอเขา ที่อยู่อีเมลบนอินเทอร์เน็ตเป็น doctorcollins3@gmail.com ซึ่งเผยแพร่โดย Michel และ Lopez คนหนึ่งขอบคุณเขาและบอกให้โลกรู้ว่าเขามาช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างไรอันเป็นผลมาจากการซื้อไตโดยไม่เครียดฉันรีบสมัครทางอีเมลและฉันก็ ได้รับความเอาใจใส่ทั้งหมดที่คุณหมอต้องการในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ฉันมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดและเงินครึ่งหนึ่งของฉันก็เหมือนความฝันเมื่อมันเข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันก่อนการปลูกถ่ายฉันขอให้คุณติดต่อกับ Dr. Collins ผ่านทาง; doctorcollins3@gmail.com สำหรับความยอดเยี่ยมทางการเงินของคุณที่จะผ่านมาเหมือนของฉันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ฉันสัญญาว่าจะทำสิ่งนี้เมื่อฉันขยายขนาดได้ในที่สุด

  doctorcollins3@gmail.com หรือ whataspp เขาทาง _ +254750078353

  ฉันชื่อมิสโจเอล

  จากมองโกเลีย

  ตอบกลับ
 • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

  ถูกลบเนื่องจาก:
  ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน
  Deby Johnson
  Guest IP
  #7

  Do you need a personal loan? Or even expand your business? Do you need

  money for inventory, cash flow, expansion or advertising? Do you want

  to start a business and have no or low capital? Do you need

  refinancing? Want to avoid a lengthy loan process with hidden fees and

  no guarantee of approval?

  CEO Deby Johnson.

  debyfinancingloans@gmail.com

  Whatsapp Number: +447459797459

  Whatsapp Number: +918375004762

  DEBY FINANCING LOANS COMPANY

  ตอบกลับ
กำลังแสดงความคิดเห็นในกระทู้ทำความเข้าใจรอบ Admission ใน TCAS64 : Admission 1 Admission 2 ต่างกันอย่างไร?
แสดงความคิดเห็น...