/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

"มัดใจลูกค้าด้วยแบรนด์มาร์เกตติ้ง" "Cyber Security" วิชาแนวใหม่! จาก ส.ลาดกระบัง - ม.เทคโนโลยีสุรนารี []

วิว

                  รูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัย จะคุ้นเคยกับการเรียนแบบ 4 ปี หรือ 6 ปี โดยแบ่งวิชาเรียนเป็นวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอก กลุ่มวิชาโท จบไปเป็นเทอมๆ แต่ปัจจุบันเริ่มมีหลายคณะ/มหาวิทยาลัย ได้ปรับหลักสูตร ปรับรายวิชาเรียนให้เป็นลักษณะ "โมดูล" คือ ชุดวิชาที่สามารถเรียนจบเบ็ดเสร็จได้ในตัว มีประโยชน์เพื่อนำความรู้ไปใช้ได้ทันทีและง่ายขึ้นด้วย
                  วันนี้พี่มิ้นท์จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับโมดูลของ 2 มหาวิทยาลัย ในคณะ/สาขาด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยี ไปดูกันว่าแนวคิดและตัวอย่างชุดวิชาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง


สาขานิเทศศาสตร์เกษตร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
                   หลายคนอาจจะสงสัยว่านิเทศศาสตร์เกษตร เรียนอะไร? นิเทศศาสตร์เกษตร เป็นสาขาวิชาตัวกลางนำความรู้ ข่าวสาร นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไปสู่ชุมชน ผ่านช่องทางรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย โดยเป็นสาขาที่เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านวิทย์และศิลป์เข้าด้วยกัน และยังเป็นหลักสูตรเดียวในไทยที่ใช้ชื่อ "นิเทศศาสตร์เกษตร"
                      หลักสูตรปี 64 ที่เปลี่ยนไป จะเป็นกลุ่มวิชา (โมดูล) ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสื่อสารทางการเกษตร รวมทั้งทักษะการสื่อสารพื้นฐาน ได้แก่ ฟัง พูด เขียน นำเสนอ ออกแบบผลิตสื่อทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ จากนั้นก็จะมีกลุ่มวิชาที่สามารถเลือกเพื่อสร้างทักษะเฉพาะด้านได้ เช่น การออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
                        รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  "เป้าหมายของหลักสูตรนี้ คือ สร้างความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจได้เลย ตัวโครงสร้างหลักสูตรจะปรับวิชาพื้นฐานน้อยลง และมีโอกาสเลือกกลุ่มวิชาที่สนใจมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงวิชาในเทอมนั้นเข้าด้วยกันได้ง่ายกว่า ถ้าเทียบกับรูปแบบการเรียนปกติ อาจจะต้องเรียน 3 วิชาใน 3 เทอมจึงจะเรียนรู้ในทักษะใดทักษะหนึ่งจบ แต่การเรียนลักษณะนี้สามารถเรียนให้จบในชุดวิชาที่สนใจได้ภายใน 1 เทอม สร้างความเชี่ยวชาญในด้านนั้นได้เร็วยิ่งขึ้น"

ตัวอย่างรายชื่อกลุ่มวิชา (โมดูล) ใหม่
                   1. นักสร้างแอนิเมชัน
                  2. ศิลปินสามมิติ
                  3. คนทำหนัง
                   4. รายการยุคใหม่โดนใจคนโซเชียล
                   5. คอนเทนต์โดนใจ ขายยังไงก็ปัง
                   6. มัดใจลูกค้าด้วยแบรนด์มาร์เกตติ้ง
                   7. ออแกไนเซอร์มืออาชีพ


                        ในแต่ละโมดูลจะมีหน่วยกิตอยู่ระหว่าง  3-9 หน่วยกิต โดยจะแบ่งตามเนื้อหา คือ ถ้าเป็นโมดูลที่เน้นสร้างองค์ความรู้และทักษะเฉพาะ 3 หน่วยกิต, โมดูลที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่ประยุกต์ใช้งานได้ 6 หน่วยกิต และโมดูลที่สร้างทักษะเพื่อนำไปใช้งานจริง เมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ 9 หน่วยกิต ผู้เรียนสามารถเลือกโมดูลที่สนใจได้ด้วยตัวเอง
                        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
 
                    
    
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
                      เป็นโครงการที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักสูตรวิทยาการด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล จัดการเรียนการสอนแบบ โมดูล คือ เรียนเป็นชุดวิชา ที่จะได้รับทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จในชุดวิชา สามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนตามวิชาชีพที่สนใจได้เอง ที่น่าสนใจคือ เมื่อเรียนจบในแต่ละโมดูล จะได้ใบ Certificate เพื่อแสดงสมรรถนะดิจิทัลในด้านนั้นๆ และเมื่อครบตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถรับปริญญาตรีได้

ตัวอย่างชุดวิชา จากสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
                      1. ชุดวิชาการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Administration Module)
                      2. ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Introduction to Software Developer Professionals Module)
                      3. ชุดวิชาการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Design Module)
                      4. ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-Platform Application Development)
                      5. ชุดวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร  (Cyber Security Module)
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
                      1. ชุดวิชาสื่อดิจิทัลและธุรกิจ (Digital Media and Business Module)
                      2. ชุดวิชาการผลิตสื่อประสมและแอนิเมชัน (Multimedia and Animation Production Module)
                      3. ชุดวิชาการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (3D Animation Production Module)
                      4. ชุดวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Communication Module)
                      5. ชุดวิชานวัตกรรมสื่อดิจิทัล (Digital Media Innovation Module)
                      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

                  เป็นยังไงกันบ้างคะกับรูปแบบการเรียนลักษณะนี้    เหมือนกับเราได้เข้าคอร์สสั้นๆ ที่เรียนจบแล้วนำไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องรอว่าเทอมนี้เรียนวิชาพื้นฐาน เทอมหน้าค่อยเรียนวิชาปฏิบัติ กว่าจะเรียนจบ 1 เรื่องก็ต้องใช้เวลาเป็นปี ทำให้ความรู้ไม่ประติดประต่อกันอีกด้วย ใครเห็นด้วยและชอบลักษณะการเรียนแบบนี้ ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของทั้งสองสถาบันค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #ลาดกระบัง #กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์/ประมง/วนศาสตร์/ปศุสัตว์/อุตสาหกรรมเกษตร #กลุ่มคณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน #โมดูล #นิเทศศาสตร์เกษตร #ปรับหลักสูตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป