/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : ม.บูรพา ทุกวิทยาเขต รวม 16 โครงการ []

วิว
                                                   ก่อนหน้านี้ ม.บูรพา ได้ออกปฏิทินการรับสมัครทั้ง 4 รอบออกมาแล้ว กำลังรอเลยว่าเมื่อไหร่ รายละเอียดของรอบ 1 พอร์ตฟอลิโอจะออกมาให้ได้เห็นสักที ล่าสุดมาแล้วนะคะ ปังมาก! เพราะรับถึง 16 โครงการ ทุกวิทยาเขต โดยมีทั้งโครงการที่รับเด็ก ม.6 เทียบเท่า ไปจนถึงผู้ที่เรียนจบ ป.ตรี แล้วด้วย!
                                                   สำหรับรายละเอียดของ ม.บูรพา มีค่อนข้างเยอะๆ ขอให้น้องๆ เช็กคุณสมบัติเรื่อง GPAX ให้ดี รวมทั้งดูคณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครในแต่ละโครงการด้วยค่ะ เพราะแต่ละโครงการ มีคณะที่เปิดรับไม่เท่ากันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

 

 

1. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ รวม 584 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับสมัคร
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศิลปกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะดนตรีและการแสดง
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6
                2. มีคุณสมบัติด้านกีฬา / ศิลปะ / ดนตรี-ขับร้อง / นาฏศิลป์-การแสดง / วิชาการ โดยได้รับประเภทรางวัลตามที่กำหนด
                3. มี GPAX ขั้นต่ำ ตามที่สาขากำหนด (เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ เริ่มต้น 2.00 - 3.00 มีบางสาขาที่ไม่กำหนด)


2. โครงการเพชรตะวันออก รวม 554 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                1. อยู่ ม.6 จากโรงเรียนในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก
                2. มีตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ของ GPAX 5 เทอม อยู่ที่ขั้นต่ำ 85% โดยไม่แยกแผนการเรียน


3. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รวม 462 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.บูรพา
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. มีจำนวนหน่วยกิตตามกลุ่มสาระ 5 เทอม ตามจำนวนที่กำหนด

 

4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"  รวม 400 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. มีจำนวนหน่วยกิตตามกลุ่มสาระ 5 เทอม ตามจำนวนที่กำหนด


5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง รวม 404 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)
ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. มีพฤติกรรมดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน


6. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) รวม 420 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon    คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะโลจิสติกส์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 6, 7, 17 และ 18
               2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. มีพฤติกรรมดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน


7. โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ รวม 179 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
                ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
                ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยมีผลงาน ใบรับรองความสามารถ หรือ เหรียญรางวัล ตามที่กำหนด
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)


8. โครงการ สอวน. รวม 258 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาการสารสนเทศ
                ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ชั้น ม.6
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน. จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพ หรือ ค่าย 2 หรือ ค่าย 3 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
                4. มีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.

9. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รวม 335 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
                ทดสอบ Icon คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. อยู่ ม.6 จากโรงเรียนพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก
                2. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)
                3. มีจำนวนหน่วยกิตตามกลุ่มสาระ 5 เทอม ตามที่กำหนด (กำหนดในบางสาขา)


10. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว รวม 220 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" (วิทยาเขตสระแก้ว)

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
                1. มี GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด


11. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ว.สระแก้ว รับ 80 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาพืชศาสตร์ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                1. มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
                2. มีหน่วยกิตกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต


12. โครงการทับทิมสยาม รับ 41 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
1. คณะศึกษาศาสตร์
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาพลศึกษา ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาคปกติ

ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                1. มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00
                2. มีคุณสมบัติด้านกีฬา หรือ ศิลปะ โดยได้รับรางวัลในระดับที่กำหนด
                3. พิจารณาจาก Portfolio

13. โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ รวม 190 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
1. คณะวิทยาศาสตร์
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีวเคมี ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ภาคปกติ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาสถิติ ภาคปกติ
ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                1. อยู่ ม.6
                2. มี GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
                3. เป็นผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้างเผิอก ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา จัดขึ้น


14. โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต 30 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                ทดสอบ Icon จบ ป.ตรี ในสาขาวิชาอื่น


15. โครงการรับบุคคลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.บูรพา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
                ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
ทดสอบ Icon   คุณสมบัติผู้สมัคร
                1. จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
                2. มี GPAX ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 และทุกวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C


16. โครงการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./เทียบเท่า เข้าหลักสูตรปริญญาตรี รับ 100 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon   คณะที่เปิดรับ
1. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ
                ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ ภาคพิเศษ

 
ทดสอบ Icon   คุณสมบัติ
            ทดสอบ Icon กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส.

ทดสอบ Icon   กำหนดการรับสมัคร
5 - 19 ม.ค. 64                                         รับสมัคร
29 ม.ค. 64                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6 - 7 ก.พ. 64                         สอบสัมภาษณ์
22 ก.พ. 64                                        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันเคลียริงเฮาส์
22 - 23 ก.พ. 64                    ยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS
25 ก.พ. 64                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ทดสอบ Icon   รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS64 #TCAS ม.บูรพา #ม.บูรพา รอบ Portfolio #ม.บูรพา รอบพอร์ตฟอลิโอ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?