/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (รอบ Portfolio 1.1 โควตาสถาบัน) []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อไม่กี่วันมานี้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพิ่งประกาศปฏิทินการรับสมัคร TCAS64 ออกมา ทำให้ได้รู้ว่าในรอบ Portfolio จะเปิดรับเป็นรอบย่อยๆ ทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบ 1.1 Portfolio (โควตาสถาบัน) และ 1.2  Portfolio โดยรอบ 1.1 (หลักสูตรปริญญาตรี) จะเริ่มรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ใน 38 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
 

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพืชศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง

 
คณะบริหารศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เอกการจัดการทั่วไป) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เอกการจัดการตลาด) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาบัญชี 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 ที่นั่ง

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม 10 ที่นั่ง

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวสกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 ที่นั่ง

 
คณะศิลปศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานตำรวจ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์  5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐศาสตร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยว 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (นวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน)  1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (นวัตกรรมการสริางผลิตภัณฑ์ชุมชน) 1 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (นวัตกรรมการจัดการบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน) 1 ที่นั่ง

 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon ม.6 หรือ เทียบเท่า
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดเกรดเฉลี่ย 2.00

ทดสอบ Icon ผ่านการรับรองจากสถานศึกษา
 
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการ คลิก
ทดสอบ Icon
เว็บไซต์รับสมัคร คลิก
 
**ระเบียบการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ**
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.กาฬสินธุ์ #กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์/ประมง/วนศาสตร์/ปศุสัตว์/อุตสาหกรรมเกษตร #กลุ่มคณะพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ #กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ #กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสต

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป