สวัสดีค่ะน้องๆ มีคนไหนกำลังรอระเบียบการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่บ้างไหมคะ วันนี้พี่แนนนี่มีรายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครมาฝาก โดยน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น และที่สำคัญเปิดรับมากกว่า 2,400 ที่นั่ง แถมแต่ละคณะยังมีทุนการศึกษาเรียนดีให้อีกด้วย....ไปดูกันว่า จะมีคณะไหนเปิดรับสมัครกันบ้าง
 

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 120 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 90 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 90 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาประมง 90 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 120 ที่นั่ง

 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 80 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการตลาด 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการเงิน 150 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์ 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 150 ที่นั่ง

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 70 ที่นั่ง


 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 - 2.75

ทดสอบ Icon บางสาขาวิชารับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก (ต้องแนบ Portfolio
 
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
ทดสอบ Icon เว็บไซต์รับสมัคร คลิก

 
**ระเบียบการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ**
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น