ซ่อน
แสดง

ข้อสอบ TCAS64 มีกี่ประเภท ต้องสอบอะไรบ้าง? (อ่านได้ทั้ง ม.6/เด็กซิ่ว/เทียบเท่า/จบ ป.ตรี แล้ว)


                          สวัสดีค่ะ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ตอนนี้ระเบียบการต่างๆ ของ TCAS64 ก็เริ่มออกมาหลายมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ก็ยังมีน้องๆ จำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจระบบ TCAS เท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่องข้อสอบ ที่ยังสับสนว่าต้องสอบอะไร ถ้าสอบวิชานี้มา จะใช้รอบไหนได้บ้าง วันนี้พี่มิ้นท์จะมาอธิบายลักษณะเฉพาะของข้อสอบแต่ละวิชาให้อ่านกันค่ะข้อสอบ GAT PAT

ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : คือข้อสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ ข้อสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)
GAT มี 1 วิชา แต่แบ่งเป็น 2 พาร์ท คือ พาร์ทเชื่อมโยง และ พาร์ทภาษาอังกฤษ ส่วน PAT มี 14 วิชาคือ
                          PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
                          PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
                          PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
                          PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
                          PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
                          PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
                          PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
                          PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                          PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                          PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                          PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
                          PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                          PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
                          PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
ทดสอบ Icon   ใช้รอบไหนบ้าง : GAT PAT เป็นข้อสอบหลักในระบบ TCAS เพราะเป็นข้อสอบที่ใช้มากที่สุด ตั้งแต่รอบ 2 โควตา, รอบ 3 แอดมิชชั่น, รอบ 4 รับตรงอิสระ ความพิเศษคือ จะบังคับใช้ทุกคณะในรอบ 3 เกณฑ์ Admission 2 นั่นหมายความว่า ถ้าน้องๆ คิดว่าจะได้เข้ามาสมัครในรอบ 3 Admission แน่ๆ ก็ต้องสอบ GAT PAT ด้วยค่ะ  ส่วนรอบ 2 และ 4 มหาวิทยาลัยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ (ส่วนใหญ่จะใช้) รายละเอียดในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้เช็กจากระเบียบการในปีของตนเองค่ะ
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : 2 ปี หากโครงการนั้นๆ ใช้คะแนนได้ 2 ปี ระบบจะเลือกคะแนนที่ดีที่สุดใช้
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ :  สามารถเลือกสอบได้ตามวิชาที่ต้องการ
ทดสอบ Icon
   คะแนนเต็ม : 300 คะแนน
ทดสอบ Icon
   สอบวิชาละ : 3 ชั่วโมง
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : 20 - 23 มีนาคม 2564
ทดสอบ Icon
    ค่าสอบ : วิชาละ 140 บาท


2. ข้อสอบวิชาสามัญ

ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : วิชาสามัญ คือ ข้อสอบกลางประเภทหนึ่งที่จัดสอบโดย สทศ. แต่เดิมวิชาสามัญเริ่มต้นจาก 7 วิชา ก่อนจะปรับเป็น 9 วิชาสามัญ และปีล่าสุดก็จะกลับมาเหลือการสอบ 7 วิชาหลักเหมือนเดิม ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
                          ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 2 และวิทยาศาสตร์ทั่วไปของ ม.6 รุ่นปี 64 เป็นต้นไป จะใช้คะแนน O-NET คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แทน สำหรับน้องๆ เด็กซิ่วให้รอติดตามรายละเอียดต่อไปค่ะ
ทดสอบ Icon   ใช้รอบไหนบ้าง : หลายมหาวิทยาลัยกำหนดใช้ในรอบ 2 โควตา, รอบ 3 (เกณฑ์ Admission1) และรอบ 5 รับตรงอิสระ (วิชาสามัญ จะไม่ใช่ในรอบ 3 เกณฑ์ Admission 2) คนที่ต้องการสมัคร กสพท "จำเป็น" ต้องสมัครวิชาสามัญให้ครบทั้ง 7 วิชาหลัก เพราะเป็นเกณฑ์บังคับของ กสพท ค่ะ
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : 1 ปี หากปีถัดไปต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ ต้องสอบใหม่
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ : สามารถเลือกสอบได้ตามวิชาที่ต้องการ
ทดสอบ Icon
   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน
ทดสอบ Icon
   สอบวิชาละ : 1 ชั่วโมง 30 นาที
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : 3 - 4 เมษายน 2564
ทดสอบ Icon
   ค่าสอบ : 100 บาท

3. ข้อสอบ O-NET
ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : O-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ บังคับ ม.6 ทุกคน ต้องสอบก่อนเรียนจบ ม.ปลาย ค่ะ ข้อสอบชุดนี้ จะสอบทั้งหมด 5 วิชาพื้นฐาน คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
                          สำหรับการสอบ O-NET น้องๆ ม.6 สอบฟรีทุกคนค่ะ โรงเรียนจะเป็นผู้ส่งรายชื่อสมัครให้ แต่สำหรับสายอาชีพ/เทียบเท่า น้องๆ จะต้องสมัครเองค่ะ แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน
ทดสอบ Icon
   ใช้รอบไหนบ้าง : O-NET สามารถใช้ได้ทั้งในรอบ 2, 3 และ 4 ค่ะ โดยรอบ 3 เกณฑ์ Admission 2 จะมีการกำหนดใช้ทุกคณะ/สาขาวิชา ในน้ำหนัก 30% ค่ะ ส่วนรอบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของมหาวิทยาลัย
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : ใช้ได้ตลอดชีวิต
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ : บังคับสอบทุกคน ก่อนจบ ม.6
ทดสอบ Icon
   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน
ทดสอบ Icon
   สอบวิชาละ : 2 ชั่วโมง
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : 27 - 28 มีนาคม 2564
ทดสอบ Icon
   ค่าสอบ : ไม่เสียค่าใช้จ่าย


4. วิชาเฉพาะ กสพท

ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : วิชาเฉพาะ กสพท หรือ วิชาความถนัดแพทย์ จะใช้วัดทักษะทางวิชาชีพสำหรับการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครและจัดสอบโดย กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 3 พาร์ท คือ พาร์ท IQ, พาร์ทจริยธรรมแพทย์ และพาร์ทเชื่อมโยง
ทดสอบ Icon
   ใช้รอบไหนบ้าง : ใช้สำหรับการสอบเข้า กสพท และอาจใช้ในการรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบอื่นๆ นอกเหนือจาก กสพท (แล้วแต่คณะกำหนดใช้) โดยจะมีค่าน้ำหนัก 30% (และวิชาสามัญอีก 70%)
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : 1 ปี หากปีถัดไปต้องการสอบ กสพท ใหม่ ต้องสมัครใหม่ค่ะ
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ : ไม่บังคับ แต่ถ้าจะสอบเข้า กสพท ต้องสมัคร
ทดสอบ Icon
   คะแนนเต็ม : พาร์ทละ 100 คะแนน (รวม 3 พาร์ท 300 คะแนน)
ทดสอบ Icon
   สอบวิชาละ : พาร์ทละ 1 ชั่วโมง 15 นาที
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : 10 เม.ย. 64
ทดสอบ Icon
   ค่าสอบ : 800 บาท


5. วิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัย

ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : คือ ข้อสอบที่คณะ/มหาวิทยาลัย จัดสอบขึ้นเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคณะ น้องๆ สามารถเช็กได้ด้วยตนเองว่าคณะนั้นมีการจัดสอบวิชาเฉพาะหรือไม่ หากมีการใช้ จะต้องสมัครจากเว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
ทดสอบ Icon
   ใช้รอบไหนบ้าง : ข้อสอบวิชาเฉพาะ มักจะใช้ในรอบ 2 โควตา, รอบ 3 เกณฑ์ Admission 1 และรอบ 4 รับตรงอิสระ
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : แล้วแต่มหาวิทยาลัย แต่ส่วนใหญ่จะมีอายุ 1 ปี
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ : ไม่บังคับสอบ แนะนำให้ตรวจสอบก่อนสมัครว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : เช็กจากเว็บรับสมัคร


6. ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ทดสอบ Icon   คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง : คือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดให้มีการนำมาใช้ ส่วนมากจะเป็นข้อสอบทางภาษา เช่น ข้อสอบ TOEFL, TOEIC, CU-TEP, SAT, BMAT เป็นต้น
ทดสอบ Icon
   ใช้รอบไหนบ้าง : ใช้ในรอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ, รอบ 2 โควตา, รอบ 3 เกณฑ์ Admission 1
ทดสอบ Icon
   อายุของคะแนนสอบ : แล้วแต่ชนิดของข้อสอบ ส่วนใหญ่จะมีอายุ 2 ปี
ทดสอบ Icon
   บังคับสอบหรือไม่ : ไม่บังคับสอบ แนะนำให้ตรวจสอบก่อนสมัครว่าจำเป็นต้องใช้หรือไม่
ทดสอบ Icon
   กำหนดการสอบ (TCAS64) : เช็กจากเว็บรับสมัคร
 
                          "ข้อสอบ" เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดยิบย่อย แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องระวังและใส่ใจมากๆ นะคะ หากจำเป็นต้องใช้วิชาใดวิชาหนึ่งและขาดสอบไป ก็ถือว่าหมดโอกาสในคณะหรือโครงการนั้นๆ ไปเลย ดังนั้น วิชาที่สำคัญที่สุดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่ว่า เราต้องใช้วิชานั้นกับคณะของเราหรือไม่ โฟกัสให้ถูกจุด รับรองว่าสอบผ่านฉลุยค่ะ
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

2 ความคิดเห็น

MuHuMMaD Member 10 ต.ค. 63 06:34 น. 1

PAT มี 13 วิชา คือ PAT1-6 แบะ PAT7 อีก 7 ภาษา รวม 13 วิชา


ตรงคำว่าอายุของข้อสอบ น่าจะเปลี่ยนอายุของผลการสอบมากกว่านะครับ


วิชาเฉพาะ กสพท คะแนนเต็ม 300 คะแนน

1
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด