/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยนครพนม ( 43 สาขา 1,375 ที่นั่ง) []

วิว
            สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้มีข่าวคราวจาก "มหาวิทยาลัยนครพนม" มาฝากน้องๆ กันค่ะ โดยใน TCAS64 รอบ Portfolio นี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครทั้งหมด  12 คณะ 43 สาขาวิชา รวมกว่า 1,375 ที่นั่ง ดังต่อไปนี้
 

 
ทดสอบ Icon สาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิติศาสตร์  30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาจีน 20 ที่นั่ง

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการบัญชี 150 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการ 100 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 ที่นั่ง

 
คณะครุศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย 60 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 45 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาสังคมศึกษา 40 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 15 ที่นั่ง

ทดสอบ Icon สาขาวิชาดนตรีศึกษา 55 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาภาษาไทย 55 ที่นั่ง

 
วิทยาลัยนาหว้า
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 15 ที่นั่ง
 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการกีฬา 35 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ที่นั่ง

 
คณะวิทยาศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาชีววิทยา 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 ที่นั่ง

 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการการบิน 20 ที่นั่ง
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกาาร 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิสวกรรมโลจิสติกส์ 25 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 ที่นั่ง

 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสหกรรมบริการ
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 25 ที่นั่ง
 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกาตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 ที่นั่ง

 
วิทยาลัยธาตุพนม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 25 ที่นั่ง

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ทดสอบ Icon สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 20 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 ที่นั่

 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
ทดสอบ Icon บางสาขาวิชากำหนดเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
ทดสอบ Icon Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ)

 
ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร

 
ทดสอบ Icon ระเบียบการฉบับเต็ม คลิก
ทดสอบ Icon เว็บไซต์รับสมัคร คลิก

 
**ระเบียบการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ**
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.นครพนม #กลุ่มคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์ #กลุ่มคณะนิติศาสตร์ #กลุ่มคณะพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ #กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ #กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ #กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป