/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สรุปประเด็น การรับสมัคร กสพท เปิดรับ 2,622 ที่นั่ง เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ #TCAS64 []

วิว

สวัสดีค่ะ ฤกษ์งามยามดี วันนี้ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้มีการแถลงข่าวการรับสมัคร กสพท ประจำปี 2564 โดยจะจัดสมัครใน TCAS64 รอบ 3 Admission ในวันนี้ได้มีการพูดถึง สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับสมัคร วิธีการรับสมัคร  รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ

สรุปการแถลงข่าว กสพท TCAS64 รอบที่ 3
สรุปการแถลงข่าว กสพท TCAS64 รอบที่ 3

สรุปประเด็นแถลงข่าว กสพท ปี 64 
เปิดรับ 55 หลักสูตร 2,622 ที่นั่ง

สรุป กสพท  2564

 • เปิดรับเพิ่ม 1 สาขา คือ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต
 • ปรับลดจำนวนรับ 9 หลักสูตร (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง)
 • เพิ่มจำนวนรับ  12 หลักสูตร (ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง)
 • สนามสอบ 8 จังหวัด คือ กรุงเทพและปริมณฑล, จ.เชียงใหม่, จ.ขอนแก่น, จ.สงขลา, จ.พิษณุโลก, จ.อุบลราชธานี, จ.ชลบุรี, จ.นครราชสีมา
 • แนวข้อสอบ ยังเป็น กสพท แบบเดิม ไม่เปลี่ยนไปตามหลักสูตรเหมือนวิชาสามัญ / O-NET
 • เปิดรับใน TCAS รอบ 3 เกณฑ์ Admission 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย ยกเว้นสมัครเข้าสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับ กสพท
 • มีความรับผิดชอบ โดยแสดงให้เห็นทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสมัคร
 • อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า / จบ ป.ตรี แล้ว 
 • สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ สามารถสมัครได้ทุกสายการเรียน
 • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จะต้องเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • กรณีเด็กซิ่ว  (ทั้งเด็กซิ่วที่ซิ่วไปเรียนไป และ ซิ่วอยู่บ้าน)
  •  เด็กซิ่วชั้นปี 1  ทุกหลักสูตรสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องลาออก ยกเว้น การซิ่วเข้าคณะเดิมจะต้องลาออกก่อน เช่น แพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ จะซิ่วเข้าเภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อน 30 เม.ย. 64
  • เด็กซิ่ว ที่อยู่ชั้นเกินปี 1 ไปแล้ว (คือ คนที่เรียนปี 1 ครบแล้ว พร้อมที่จะเรียนปี 2 รวมกรณีคนที่ดรอปปี 2 ไว้)  จะต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 16 พ.ย.63
  • เด็กซิ่ว จาก ม.เอกชน ทุกชั้นปี สมัครได้เลย ไม่ต้องลาออก

คณะที่เปิดรับสมัคร

สำหรับปี 2564 มีคณะและจำนวนที่เปิดรับสมัคร เทียบกับปี 63 ดังนี้

ที่คณะ/สาขา /สถาบันยอดรับ
ปี 63
ยอดรับ
ปี 64
1แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น2020
2แพทยศาสตร์ จุฬาฯ176176
3แพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ3030
4แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่5555
5แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์6565
6แพทยศาสตร์ นเรศวร3030
7แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล129109
8แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 
ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล
2924
9แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล260260
10วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต6040
11วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต1513
12วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต-13
13แพทยศาสตร์ มศว165150
14แพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ4040
15แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช5050
16แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช2020
17วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)5760
18วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)3840
19แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี1212
20แพทยศาสตร์ ม.บูรพา3032
21แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1216
22แพทยศาสตร์ ม.สยาม1015
23ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ8080
24ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล8383
25ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่1815
26ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ2025
27ทันตแพทยศาสตร์ มศว5858
28ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น1515
29ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์3025
30ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร1740
31ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี1010
32 สัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ150120
33สัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์10065
34สัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น3010
35สัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่2030
36สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล4040
37สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล - 
ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1010
38สัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร1020
39สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม1010
40สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก3030
41สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย1010
42สัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ1010
43เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ7171
44เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ)8080
45เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล120140
46เภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่6585
47เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว2020
48เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว2020
49เภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์3030
50เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม1010
51เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา120120
52เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม2020
53เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2020
54เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ1020
55เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี1010

วิธีการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท ตั้งแต่ 2 - 20 พ.ย. 63
 • สมัครที่ http://www9.si.mahidol.ac.th/
 • ค่าสมัครสอบ 800 บาท
 • เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลด) มีดังนี้
  • รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) นามสกุล .jpg กว้างไม่น้อยกว่า 180 พิกเซล และไม่เกิน 500 พิกเซล สูงไม่น้อยกว่า 200 พิกเซล และไม่เกิน 600 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 Kb
  • สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชน) นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  • เอกสารวุฒิการศึกษา (ปพ.7 / ปพ.1 / ปพ.2) นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB
   • ม.6 ใช้ ปพ.7  (หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน มีตราประทับโรงเรียน)
   • เด็กซิ่วใช้ ปพ.1 (ใบเกรด) หรือ ปพ.2 (ประกาศนียบัตรจบ ม.6)
   • กรณีกำลังศึกษาอยู่ ปี 1  ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา ด้วย
   • จบ ป.ตรี แล้ว ใช้ทรานสคริปท์ หรือ ใบปริญญา
  • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบลาออก นามสกุล .jpg / pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

เกณฑ์คะแนนที่ใช้

 • คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์  30% (สอบ 10 เมษายน 2564)
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก 70% (มีขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มวิชา = 30%) แบ่งเป็น
  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  40%
  • คณิตศาสตร์  20%
  • ภาษาอังกฤษ  20%
  • ภาษาไทย  10%
  • สังคมศึกษา 10%
 • คะแนน O-NET เกิน 60% (เด็กซิ่วไม่นำคะแนนนี้มาคิด)

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2 - 20 พ.ย. 63
 • ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังชำระเงิน 7  วัน
 • ยื่นคำร้องกรณีไม่มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะของ กสพท 8  - 14 ธ.ค. 63 (16.00 น.)
 • สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ  11 - 25 ธ.ค. 63
 • สอบ O-NET 27 - 28 มี.ค. 64
 • สอบวิชาเฉพาะ 10 เม.ย. 64
 • ประกาศผลคะแนน O-NET 27 เม.ย. 64
 • กสพท ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ 27 เม.ย. 64
 • สมัครผ่านระบบ TCAS ในรอบ Admission 7 - 15 พ.ค. 64
 • ประมวลผลรอบที่ 3 (ครั้งที่ 1) 26 พ.ค. 64
 • เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ หรือ แสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2  26 - 27 พ.ค. 64
 • ประมวลผลรอบที่ 3 (ครั้งที่ 2)  1 มิ.ย. 64
 • สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 4 - 8 มิ.ย. 64
 • กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ เข้าระบบ TCAS 9  มิ.ย. 64
 • กสพท ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10 มิ.ย. 64

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • เด็กซิ่ว แนะนำให้ใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ทั้งรูปถ่ายและการไปสอบ
 • กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม LGBT แนะนำให้แต่งตัวตามเพศสภาพ เนื่องจากมีขั้นตอนของการตรวจเอกสาร หรือ ยืนยันตัวตนก่อนเข้าสอบ อาจทำให้มีความล่าช้ากว่าปกติ
 • ควรตรวจสอบเอกสาร ความถูกต้องให้ครบถ้วน แสดงให้เห็นถึงความรอบคอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้สมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 คลิก
 • ประกาศ กสพท ฉบับที่ 2  คลิก

ภาพรวมอาจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านรายละเอียดของการสมัคร กสพท แต่สิ่งที่เป็นข่าวดีคือน้องๆ สามารถสมัครได้ 10 อันดับตามจำนวนสิทธิ์โควตารอบ 3 เลยค่ะ ดังนั้นอย่าลืมดูจำนวนสมัคร และวางแผนการสมัครดีๆ นะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas64 #กสพท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?