สวัสดีค่ะน้องๆ แม้ว่าตอนนี้ทางทปอ. ยังไม่เปิดให้น้องๆ ได้ลงทะเบ่ียนในระบบ TCAS แต่หลายๆ มหาวิทยาลัยก็เตรียมตัวเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio กันไปแล้ว เช่นเดียวกับ “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ที่เตรียมจะเปิดรับสมัครในรอบนี้

ม.นวมินทราธิราช รับม.6 เด็กซิ่ว เทียบเท่า-ยื่น Portfolio ได้ 3 สาขา
ม.นวมินทราธิราช รับม.6 เด็กซิ่ว เทียบเท่า-ยื่น Portfolio ได้ 3 สาขา

TCAS64 รอบ Portfolio ม.นวมินทราธิราช

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
 • มี GPAX ขั้นต่ำตามที่กำหนด (บางสาขาวิชา)
 • มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามองค์ประกอบที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติพิเศษตามที่กำหนด (บางสาขาวิชา)

คณะที่เปิดรับสมัคร

จำนวนรับ รอบ Portfolio ม.นวมินทราธิราช
จำนวนรับ รอบ Portfolio ม.นวมินทราธิราช

ค่าสมัคร

 • 400 บาท/สาขาวิชา
 • สมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา หรือ 1,200 บาท

เกณฑ์การคัดเลือก

 • คุณสมบััติผู้สมัคร
 • GPAX / GPA (บางสาขาวิชา)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร 14 - 20 ธันวาคม 2563
 • ชำระค่าสมัคร 14 - 20 ธันวาคม 2563
 • อัปโหลดไฟล์หลักฐาน 15 - 21 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564 (เวลา 19.00 น.)
 • สอบสัมภาษณ์ 16 - 17 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์ตรวจร่างกาย 27 มกราคม 2564
 • ตรวจร่างกาย และทดสอบทางจิตวิทยา (ถ้ามี) 31 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 8 - 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

IMD NMU 28 พ.ย. 63 20:06 น. 1

ขอแนะนำหลักสูตรของ "วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"

- สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 30 คน (เรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง ในทุกด้าน เช่น การบริหารงานท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ การออกแบบและผังเมือง การคลังและการงบประมาณ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง)

- สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 40 คน

.

::: รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio):::

ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2563

.

รายละเอียดเพิ่มเติม

:: ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/34ftXnX

:: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี

02 241 6500 ต่อ 8002 (เวลาราชการ)

:: line : https://bit.ly/2QJtumt

:: เว็บไซต์ : https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp ใครมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ facebook.com/imdnmu แล้วเจอกันนะครับน้องๆ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด