/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : ม.เกษตรศาสตร์ ว.กำแพงแสน ครั้งที่ 1/2 []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"  ได้ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio สำหรับวิทยาเขตสกลนคร (คลิก) และวิทยาเขตศรีราชา (คลิก) กันไปแล้ว วันนี้เป็นคิวของ "วิทยาเขตกำแพงแสน"  กันบ้าง

TCAS64 รอบ 1 ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
TCAS64 รอบ 1 ม.เกษตรศาสตร์  กำแพงแสน

TCAS64  รอบ Portfolio ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คุณสมบัติ (รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ)

 • เรียนอยู่ม.6, เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • แผนการเรียนตรงตามที่กำหนด
 • มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่สาขาวิชากำหนด (บางสาขา)

คุณสมบัติ (รูปแบบที่ 2 - 3)

 • เรียนอยู่ม.6 ของโรงเรียนในพื้นที่ที่กำหนดไว้
 • แผนการเรียนตรงตามที่กำหนด
 • มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่สาขาวิชากำหนด (บางสาขา)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะเกษตร

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 189 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1-2-3)
 • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเทคคาทรอนิกส์เกษตร 30 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 40 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 35 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)

คณะประมง

 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 50 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1-2-3)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 30 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 13 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 25 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 30 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 20 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 10 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (ภาคพิเศษ) 2 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 31 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 50 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1-2-3)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิทยาสาสตร์ชีวภาพ 5 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาเคมี 10 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 20 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 10 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 18 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 5 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 20 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 20 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 15 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 10 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 60 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ 20 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 5 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 87 ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  65  ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1-2)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ภาคพิเศษ 18  ที่นั่ง (รับรูปแบบที่ 1-2)

คณะสิ่งแวดล้อม

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวเล้อม 15 ที่นั่ง  (รับรูปแบบที่ 1-3)

ค่าสมัคร

คนละ 200 บาท

เกณฑ์การคัดเลือก

 • Portfolio 70%
  แบ่งเป็น  1) ประวัติครบถ้วนสมบูรณ์ 10% 2) เป้าหมาย-จุดมุ่งหมายในการเรียนสาขาวิชาที่สมัคร 20% 3)  กิจกรรมที่เข้าร่วม 40%
 • ผลการเรียน แผนการเรียน 30%
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

รูปแบบที่ 1

 • รับสมัคร 1 - 30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2563
 • ลงทะเบียน myTCAS ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์  22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564

รูปแบบที่ 2-3

 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน 1 - 15 พฤศจิกายน 2563
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสมัครออนไลน์ 23-30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2563
 • สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2563
 • ลงทะเบียน myTCAS ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 25 มกราคม 2563
 • ยืนยันสิทธิ์  22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ คลิก

เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.เกษตร #กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์/ประมง/วนศาสตร์/ปศุสัตว์/อุตสาหกรรมเกษตร #กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ #กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา #กลุ่มคณะสิ่งแวดล้อม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป