/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ส่อง 15 มหา'ลัย รับ "ทันตฯ-สัตวฯ-เภสัชฯ" รอบ Admission ที่ไม่รับผ่าน กสพท []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าพูดถึงการรับสมัครของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละปี  หลายๆ คนคงจะนึกถึงการรับสมัครผ่าน กสพท ที่ปัจจุบันอยู่ใน TCAS รอบที่ 3 เกณฑ์ Admission 1 กันใช่ไหมล่ะคะ ซึ่งนอกจากการรับผ่าน กสพท แล้ว ปีที่ผ่านๆ มา ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับแบบไม่เข้าร่วมกับ กสพท ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบรับตรงร่วมกัน (เกณฑ์ Admission 1) หรือรอบ Admission 2 (เกณฑ์ Admission 2) ก็ตาม แต่ใน TCAS64 นี้ คณะแพทยศาสตร์ จะมีเปิดรับสมัครในเกณฑ์ Admission 1 เท่านั้น (อ่านเพิ่ม : คลิก) ส่วนอีก 3 คณะ ยังคงมีเปิดรับในเกณฑ์ Admission 2 ด้วยตามปกติ

ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ ใน TCAS64 ที่ไม่เข้าร่วม กสพท
ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ ใน TCAS64 ที่ไม่เข้าร่วม กสพท

 คณะในกสพท ที่่ไม่เข้าร่วม กสพท ใน TCAS64 รอบ Admission

ในรอบ Admission  การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มคณะใน กสพท อย่าง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

 1. เกณฑ์ Admission 1  รับผ่าน กสพท จะใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา และวิชาเฉพาะของ กสพท
 2. เกณฑ์ Admission 1 รับโดยมหาวิทยาลัยเอง หรือไม่เข้าร่วมกับ กสพท โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะสามารถกำหนดเกณฑ์พิจารณาได้เอง
 3. เกณฑ์ Admission 2 ทุกมหาวิทยาลัย  จะใช้เกณฑ์ที่ทางทปอ. กำหนดขึ้น  ดังนี้
  • คณะเภสัชศาสตร์ : GPAX 20% ONET 30% GAT 10%  PAT2 40%
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์: GPAX 20% ONET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%

แล้วสำหรับใครที่สู้คะแนน กสพท ไม่ไหว หรือไม่ได้สมัครสอบ กสพท ไว้ วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับแบบไม่เข้าร่วม กสพท ทั้งเกณฑ์ Admission 1 และเกณฑ์ Admission 2 มาฝากค่ะ

 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับเกณฑ์ Admission 1 ไม่เข้าร่วม กสพท

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะเภสัชศาสตร์ 3 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ  7 วิชา + PAT 2
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 3 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ  7 วิชา + PAT 2
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) 3 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ  7 วิชา + PAT 2
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะเภสัชศาสตร์ 40 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 60 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 7 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ  7 วิชา + GAT + PAT 2
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ  7 วิชา + GAT + PAT 2

Update

 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 50 ที่นั่ง
   ใช้คะแนน GPAX + O-NET  + GAT + PAT 2
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 ที่นั่ง
   ใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา + วิชาเฉพาะ กสพท
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   ใช้คะแนน GPAX + GAT + PAT 1 + PAT 2
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
   ใช้คะแนน GPAX + GAT + PAT 2

 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับเกณฑ์ Admission 2

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 9 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 8 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 2 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ 15 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ 60 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะเภสัชศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 7 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะเภสัชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 ที่นั่ง
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 15 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 5 ที่นั่ง
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 ที่นั่ง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

Update

 • มหาวิทยาลัยพะเยา
  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 64

ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่ประกาศระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 Admission ออกมาแล้ว ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขได้ ให้น้องเข้าไปติดตามระเบียบการฉบับจริงอย่างสม่ำเสมอค่ะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 3 Admission1 #TCAS รอบ 3 Admission2 #กลุ่มคณะแพทยศาสตร์ #กลุ่มคณะสัตวแพทยศาสตร์ #กลุ่มคณะทันตแพทยศาสตร์ #กลุ่มคณะเภสัชศาสตร์ #ไม่เข้าร่วม กสพท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป