/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS64 รอบ 3 Admission 1 ส.ลาดกระบัง []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครสนใจสมัครเข้า 1  ใน  3 พระจอมฯ อย่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บ้างไหมคะ ใน TCAS64 รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3 Admission 1 ทางสถาบันฯ เตรียมเปิดรับสมัครน้องๆ  ทั้งหมด 8 คณะ 4 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต โดยแต่ละคณะมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

สจล. กำหนดใช้ GAT/PAT ใน TCAS64 เกณฑ์ Admission (1)
สจล. กำหนดใช้ GAT/PAT ใน TCAS64 เกณฑ์ Admission (1)

เกณฑ์ TCAS64  รอบ Admission (1) สจล.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือ เด็กซิ่ว หรือปวช.
 • มีคะแนน GAT/PAT
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 26 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 26 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6/เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต หรือปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 3

  คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 9 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 9 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือ เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต  (บางสาขา ศิลป์-คำนวณ ได้)
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก จำนวน 10 คน
 • สาขาวิชาการออกแบบสามมิติและสื่อบูรณาการ จำนวน 10 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ใช้คะแนน GAT, PAT 4, สอบสัมภาษณ์
 • สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอัลลัสเตชั่นอาร์ต จำนวน 10 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า (ทุกแผนการเรียน)
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ใช้คะแนน GAT, PAT 6, สอบสัมภาษณ์

   คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว
 • กำหนด GPAX ขั้นต่ำ
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1, สอบสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 3 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1
 • สอบสัมภาษณ์  เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ

   คณะอุตสาหกรรมอาหาร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับ 4 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับ 4 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2,  สัมภาษณ์

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับ 5 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับ 5 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  หรือ ปวช. (บางสาขากำหนดแผนการเรียน)
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 5  และ PAT 2 หรือ 3 หรือ 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับ 7 สาขาวิชา ใน Admission (1)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับ 7 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  (กำหนดแผนการเรียน)
 • ใช้คะแนน GAT, PAT 1, PAT 2, สัมภาษณ์

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต จำนวน 5 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  (แผนวิทย์-คณิต)
  • ใช้คะแนน  PAT 1, PAT 2, PAT 3

 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง

สาขาวิชาที่เปิดรับ

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ใน Admission (1)
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  (แผนวิทย์-คณิต)
 • ใช้คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

วิทยาลัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ใน Admission (1)
วิทยาลัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เปิดรับ 2 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว  (กำหนดแผนการเรียน)
 • ใช้คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 3
 • สาขาการจัดการฯ กำหนด GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบสัมภาษณ์

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวน 7 คน
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว (แผนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ) หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • ใช้คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 3, สัมภาษณ์

 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

วิทยาเชตชุมพรฯ เปิดรับ 13 สาขาวิชา ใน Admission (1)
วิทยาเชตชุมพรฯ เปิดรับ 13 สาขาวิชา ใน Admission (1)
 • ม.6 หรือเด็กซิ่ว (บางสาขากำหนดแผนการเรียน)
 • ใช้คะแนน  GAT, PAT 1, สัมภาษณ์ และบางสาขาใช้ PAT 2 หรือ PAT 3

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับการสมัคร ทปอ.จะเปิดรับสมัครรอบ Admission วันที่ 7  - 15 พฤษภาคม 2564 โดยน้องๆ สามารถเลือกสมัครได้ทั้งเกณฑ์ Admission 1 และเกณฑ์ Admission 2 รวมสูงสุด 10 อันดับนะคะ

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 3 Admission1 #ลาดกระบัง #กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ #กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ #กลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ #กลุ่มคณะเทคโนโลยีการอาหาร/คหกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะครุศาสตร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป