/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS64 รอบ 1 : ม.เทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (ปิด 18 มกราคมนี้!) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ใน TCAS64 ทปอ.ค่อนข้างให้อิสระกับมหาวิทยาลัยในการกำหนดระยะเวลารับสมัครรอบ Portfolio ทำให้เราจะเห็นได้ว่าในปีนี้ หลายๆ มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเป็นรอบย่อยๆ หลายรอบ หนึ่งในนั้นคือ  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ที่ตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 อยู่

TCAS64 รอบ 1 ครั้งที่ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
TCAS64 รอบ 1 ครั้งที่ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี

TCAS64 รอบ Portfolio  ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2
สาขาวิชาที่เปิดรับในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6 เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • บางสาขาวิชากำหนดแผนการเรียน
 • มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ แต่ละสาขากำหนดไม่เท่ากัน
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 210 คน
 • สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร นานาชาติ จำนวน 30 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6 (หลักสูตรนานาชาติรับเด็กซิ่วด้วย)
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

3. สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

4. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตรรุ่นใหม่

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6 หรืเทียบเท่า ใน 50 โรงเรียนที่กำหนด
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

5. กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 150 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6 หรือเด็กซิ่ว (ไม่เกิน 1 ปี) ของรร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

6. กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์) จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 30 คน
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ จำนวน 15 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำ แต่ละสาขาวิชาไม่เท่ากัน
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

7. กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 50 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • อยู่ม.6
 • มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ื 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
กำหนดการรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ื 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 1 Portfolio #ม.เทคโนโลยีสุรนารี #กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์/ประมง/วนศาสตร์/ปศุสัตว์/อุตสาหกรรมเกษตร #กลุ่มคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การโรงแรม/การบิน #กลุ่มคณะสหเวชศาสตร์/สาธารณสุข/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด #กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป