/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เปิดเกณฑ์ "จุฬาฯ-ชนบท 64" รับเมื่อไหร่ มีกี่ทุน ใครสมัครได้บ้าง []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ถ้าพูดถึงการรับสมัคร TCAS64 รอบที่ 2 หรือ รอบโควตา  สิ่งแรกที่เข้ามาให้หัวของทุกๆ คน คือรอบนี้จะมีโครงการที่เปิดรับสมัครน้องๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ หรือมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ปริมณฑลก็ตาม ก็จะมีโควตากำหนดรับเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ อย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เช่นกัน

ในรอบโควตานี้ มีเปิดรับสมัคร โครงการจุฬาฯ-ชนบท ที่มีการกำหนดพื้นที่ของผู้สมัคร แถมยังเป็นโครงการที่ให้ทุนการศึกษาด้วย วันนี้พี่แนนนี่เลยมีเกณฑ์การรับสมัคร และคำแนะนำการสมัครของโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 มาฝากน้องๆ กันค่ะ

มาแล้ว เกณฑ์สมัครขอรับทุนฯ โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 64
มาแล้ว เกณฑ์สมัครขอรับทุนฯ โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 64

โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปี 2564

รายละเอียดทุนการศึกษา

เป็นโครงการรับนักเรียนยากจนในชนบทที่เรียนดีและประพฤติดีให้มีโอกาสรับทุนอุดหนุนตลอดหลักสูตร โดยสามารถแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2  ประเภท และแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนประเภท ก

 • ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายประจำเดือน 5,000 บาท/เดือน (ปีละ 10 เดือน)
 • ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,500 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าเครื่องแต่งกาย 1,000 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและประหยัด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่ารักษาพยาบาล

ทุนประเภท ข

 • ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1,500 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าเครื่องแต่งกาย 1,000 บาท/ภาคเรียน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นและประหยัด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • กำลังศึกษาอยู่ ม. 6
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน และศึกษาอยู่ในรร.ของรัฐ หรือรร.ที่คณะกรรมการเห็นควร โดยจะต้องอยู่ในจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี้
  • ภาคกลาง : กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา
  • ภาคเหนือตอนล่าง : กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
  • ภาคตะวันออก : นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว
  • จังหวัดตรัง และจังหวัดน่าน
  • จังหวัดเชียงใหม่ : เฉพาะอําเภอแม่ริม
 • ฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนันสนุนให้ศึกษาต่อ และขาดผู้อุปการะ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบปพ. 1
 • เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง (กรณีที่มีรายได้ประจำ)
 • รูปถ่ายภาพด้านหน้าบ้าน ข้างบ้าน ภายในบ้าน และทรัพย์สินของครอบครัว
 • แผนที่บ้าน  (เขียนให้ละเอียดชัดเจนตามที่กำหนด)

คณะและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ปี 2564  (146 ทุน)

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 คน
 • คณะอักษรศาสตร์  (2 สาขาวิชา) 4 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ 10 คน
 • คณะรัฐศาสตร์ (4 สาขาวิชา) 14 คน
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (5 สาขาวิชา) 5 คน
 • คณะครุศาสตร์ (1 สาขาวิชา)  10 คน
 • คณะนิเทศศาสตร์ 6 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 10 คน
 • คณะนิติศาสตร์ 7 คน
 • คณะสหเวชศาสตร์ (4 สาขาวิชา) 25 คน
 • คณะจิตวิทยา 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15 คน
 • สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร 5 คน

หมายเหตุ: แต่ละสาขาวิชากำหนดให้ใช้คะแนน GAT/PAT ปี 2564

ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร

ก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2564 ให้ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วส่งให้โรงเรียน พร้อมหลักฐานการสมัครต่างๆ จากนั้นทางโรงเรียนจะคัดเลือก ส่งขอรับทุนรร.ละ ไม่เกิน 20 ทุน จากนั้นจะส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดผ่านทางไปรษณีย์ให้กับมหาวิทยาลัย

 • สมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย :  1 -  12 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก  :  30 มีนาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ผ่านตรวจสภาพข้อเท็จจริงฯ) : 5 พฤษภาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อ  : 10 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากโครงการจุฬาฯ-ชนบท โครงการหลักแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดรับโครงการจุฬาฯ-ชนบท อีก 2 โครงการ ก็คือ รร.ปอเนาะพิเศษฯ และโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์  ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่และคณะที่รับสมัครแตกต่างออกไป ดังนั้นผู้ที่สนใจขอรับทุนจะต้องศึกษารายละเอียดให้เรียบร้อย และกรอกข้อมูลด้วยความเป็นจริง

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 2 โควตา #จุฬา #กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ #กลุ่มคณะอักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/สังคมศาสตร์ #กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ #กลุ่มคณะพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ #กลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ #กลุ่มคณะนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/เทคโนโลยีสื่อสารมวล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป