ซ่อน
แสดง

สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แนนนี่มีระเบียบการรับตรงของ สถาบันพระบรมราชชนก มาฝากน้องๆ กัน โดยในปีกรศึกษา 2564 นี้ ทางสถาบันฯ เตรียมเปิดรับสมัคร รับตรงจากพื้นที่ โดยเปิดรับรวมกว่า 9 สาขาวิชา แบ่งเป็นปริญญาตรี 6 สาขาวิชา และต่ำกว่าปริญญาตรี 3 สาขาวิชา ตามรายละเอียดดังนี้

รับตรง 64 สถาบันพระบรมราชชนก
รับตรง 64 สถาบันพระบรมราชชนก

รับตรง 64 สถาบันพระบรมราชชนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ ม.6
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีโควตา
 • มีการกำหนดแผนการเรียน
 • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับ

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค

ต่ำกว่าปริญญาตรี

 • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • สาขาวิชาเวชระเบียน

ค่าสมัครสอบ

 • 350 บาท
 • เลือก 1 หลักสูตรเท่านั้น

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ระดับปริญญาตรี มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • บางสาขาวิชากำหนด GPA ขั้นต่ำของกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 • มีคุณลักษณะเด่น  ได้แก่  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ,  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์,  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม,  เป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GPAX 20%
 • GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 30%
 • GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 30%
 • GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 20%

ปฏิทินการรับสมัคร

 • รับสมัครและชำระเงิน : 18 - 29 มกราคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ตรวจร่างกาย : 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ  : 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :  25 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 • ตรวจสอบจำนวนรับ คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

4 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด