ซ่อน
แสดง

ปวช. สมัคร TCAS64 รอบโควตาได้หรือไม่ สมัครที่ไหนได้บ้าง?

สวัสดีค่ะ TCAS ไม่ได้เปิดโอกาสให้เฉพาะน้องๆ ม.6 เท่านั้น แต่สายอาชีพหรือวุฒิเทียบเท่าอื่นๆ ก็มีสิทธิ์สมัครได้เช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงหลังๆ น้องๆ ปวช. ก็ให้ความสนใจกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น ถึงจะต้องสอบอะไรเพิ่มเติมมากกว่าเพื่อนสายสามัญ แต่ทุกคนก็สามารถตามข่าวและเข้าใจระบบเป็นอย่างดีเลย
             บทความนี้พี่มิ้นท์ทำขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับน้องๆ ปวช.ค่ะ บางคนคิดว่าจะต้องไปสมัครในรอบแอดมิชชั่นอย่างเดียว รอบโควตาคงหมดสิทธิ์ ซึ่งไม่จริงเลยค่ะ ปวช. ก็สามารถสมัคร TCAS รอบโควตาได้ บางทีเป็นโควตาของ ปวช. โดยเฉพาะเลย พูดแล้วจะหาว่าโม้ ไปดูกันดีกว่า

 

วุฒิ ปวช. สามารถสมัครรับตรง/ TCAS รอบโควตาได้
วุฒิ ปวช. สามารถสมัครรับตรง/ TCAS รอบโควตาได้

ก่อนอื่น พี่มิ้นท์จะขอแบ่งประเภทโควตาเป็น 2 ประเภทนะคะ คือ โควตาที่รับเฉพาะวุฒิ ปวช. เท่านั้น และ โควตาทั่วไป ที่วุฒิ ปวช. สามารถสมัครได้

ประเภทโควตาที่รับวุฒิ ปวช. โดยเฉพาะ

โครงการนี้ จะเป็นโควตาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับให้กับน้องๆ วุฒิ ปวช. โดยเฉพาะ จะกำหนดแผนการเรียนและคณะไว้อย่างชัดเจน ข้อดีของรับตรงประเภทนี้ คือ น้องๆ จะได้คัดเลือกร่วมกับเพื่อนๆ ที่เป็นวุฒิ ปวช. ด้วยกันค่ะ ทำให้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องคะแนนที่ต้องใช้ ยกตัวอย่างสถาบันที่มีโควตานี้

1. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะวิทยาศาสตร์,
 • สมัคร : 22 ก.พ. - 22 มี.ค. 64
 • รายละเอียด  คลิก

2. โควตาภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ (ปวช.) ม.สงขลานครินทร์

 • คณะที่เปิดรับ : คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, คณะนิติศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี, คณะวิทยาการอิสลาม ปัตตานี, คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี, คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี, คณะการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ) ภูเก็ต, คณะวิเทศศึกษา (นานาชาติ) ภูเก็ต, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต, วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภูเก็ต, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี, โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง สุราษฎร์ธานี, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยนานาชาติ สุราษฎร์ธานี, คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง
 • สมัคร : 3 - 11 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

3. โควตาพื้นที่ สำหรับวุฒิ ปวช. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว.ปราจีนบุรี

 • คณะที่เปิดรับ : คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยจะเปิดรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาหรือเรียนอยู่ใน จ.ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี
 • สมัคร : บัดนี้ - 22 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

4. รอบรับตรง ปวช./ปวส. มทร.กรุงเทพ (ไม่เข้าร่วม TCAS)

 • คณะที่เปิดรับ : คณะศิลปศาสตร์ล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ, วิทยาลัยนานาชาติ
 • สมัคร : 15 ก.พ. - 26 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก 

5. รอบรับตรง ปวช./ปวส./กศน. มทร.ธัญบุรี (ไม่เข้าร่วม TCAS)  

 • คณะที่เปิดรับ : คณะศิลปศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สมัคร : บัดนี้ - 15 ก.พ. 64
 • รายละเอียด คลิก

6. โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ ม.ศิลปากร

 • คณะที่เปิดรับ : คณะมัณฑนศิลป์
 • สมัคร : 1 - 14 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

7. โควตารอบ 2 มทร.พระนคร (ไม่เข้าร่วม TCAS)

 • คณะที่เปิดรับ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • สมัคร : บัดนี้ - 23 ก.พ. 64
 • รายละเอียด คลิก 

8. รอบโควตา มทร.รัตนโกสินทร์  

 • คณะที่เปิดรับ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาลัยเพาะช่าง, วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์
 • สมัคร : บัดนี้ - 5 ก.พ. 64
 • รายละเอียด คลิก

---------------------------------------------------------------------

ประเภทโควตาทั่วไป ที่รับวุฒิ ปวช.

น้องๆ ปวช.หลายคน มักเข้าใจว่า ตัวเองจะไปสมัครในรอบแอดมิชชั่นได้เท่านั้น จริงๆ ไม่ใช่เลยค่ะ ในหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดรับวุฒิ ปวช. ในรอบต่างๆ ทั้ง Portfolio และ รอบโควตา  สำหรับโควตาประเภททั่วไป ที่รับวุฒิ ปวช. หมายความว่า เป็นโครงการปกติ ที่รับสายสามัญ แต่ก็เปิดรับ ปวช. ด้วย โดยจะใช้เกณฑ์หรือเงื่อยไขเดียวกันในการคัดเลือก

วิธีสังเกตว่าน้องๆ สายอาชีพ หรือ ปวช. สมัครได้หรือไม่  คือ ให้ดูที่คุณสมบัติ หาก ระบุคำว่า ปวช.หรือสายอาชีพ ก็สามารถสมัครได้ แต่ส่วนใหญ่ จะใช้คำว่า ม.6 หรือ เทียบเท่า ซึ่งวุฒิเทียบเท่า ก็คือ วุฒิ ปวช./กศน. นั่นเองค่ะ

คุณสมบัติผู้สมัคร ที่ระบุ "ปวช." ชัดเจน
คุณสมบัติผู้สมัคร ที่ระบุ "ปวช." ชัดเจน
คุณสมบัติผู้สมัครบางโครงการ จะใช้คำว่า "เทียบเท่า" ปวช.สามารถสมัครได้
คุณสมบัติผู้สมัครบางโครงการ จะใช้คำว่า "เทียบเท่า" ปวช.สามารถสมัครได้           1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะที่เปิดรับ : ครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการความสามารถทางศิลปศึกษา), ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (โครงการความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี), คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์)
 • เปิดรับ : 1 - 12 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

2. โควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส.ลาดกระบัง

 • คณะที่เปิดรับ : สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน, สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ, สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม, สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
 • สมัคร : 26 ก.พ. - 26 มี.ค. 64
 • รายละเอียด  คลิก

3. โควตาภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง

 • คณะที่เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาจีนศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน, สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการสอนภาษาจีน, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน), สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สมัคร : 1 - 15 มี.ค.64
 • รายละเอียด คลิก 

4. โควตา ม.ธรรมศาสตร์

 • คณะทีเปิดรับ : คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
 • สมัคร : 5 - 18 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

5. โควตา ม.วลัยลักษณ์

 • คณะที่เปิดรับ : สำนักวิชาการจัดการ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์, สำนักวิชาแพทยศาสตร์, สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์, สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • สมัคร : 2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64
 • รายละเอียด คลิก

6. โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

 • คณะทีเปิดรับ : คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะมัณฑนศิลป์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมัคร :  1 - 14 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก

7. โควตา ม.สวนดุสิต

 • คณะที่เปิดรับ : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สุพรรณบุรี)
 • สมัคร : บัดนี้ - 23 เม.ย. 64
 • รายละเอียด คลิก 

8.  รอบ 2  โควตา ม.กาฬสินธุ์

 • คณะที่เปิดรับ :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
 • สมัคร : 26 ก.พ. -  30 เม.ย. 64
 • รายละเอียด คลิก

9. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม

 • คณะที่เปิดรับ :  คณะแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์, คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, คณะศึกษาศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะนิติศาสตร์
 • สมัคร  : บัดนี้ - 28 ก.พ. 64
 • รายละเอียด คลิก 

10. โควตารอบ 2 ม.เกษตรศาสตร์

 • โครงการที่สมัครได้ : สมัครได้หลายโครงการ เช่น โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา, โครงการผู้มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม, โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ, โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน, โครงการเพชรนนทรี, โครงการเด็กไทยสู่สากล, โครงการลูกพระพิรุณ
 • สมัคร :  5 - 25 มี.ค. 64
 • รายละเอียด คลิก 

ที่พี่มิ้นท์รวบรวมมาในวันนี้ อาจจะยังรวบรวมมาไม่ครบทุกมหาวิทยาลัย เพราะมีเยอะจริงๆ ค่ะ บางแห่งระเบียบการยังไม่ออก ดังนั้นฝากไว้เป็นการบ้านสำหรับน้องๆ ปวช. หากสนใจในรอบโควตา ให้ติดตามระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย และอย่าลืมสังเกตคำว่า "เทียบเท่า"  มีคำนี้เมื่อไหร่ เรามีสิทธิ์สมัครทันทีค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็คือการดูเกณฑ์ขั้นเลือก หากมีครบทุกวิชาที่ต้องใช้ ก็สมัครได้เลย!

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น