สวัสดีค่ะน้องๆ อย่างที่ใครหลายๆ คนรู้กันแล้วว่า ในรอบ admission ปีนี้จะมีการรวมเกณฑ์การรับสมัคร 2 แบบ ก็คือ เกณฑ์ admission 1 และเกณฑ์ admission 2 เข้าด้วยกัน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์ admission 1 ซึ่งจะแตกต่างจาก admission 2 ที่ทางทปอ.จะกำหนดเกณฑ์เอาไว้และทุกมหาวิทยาลัยจะต้องใช้เกณฑ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ทปอ.กำหนดเกณฑ์การรับสมัครไว้ทั้งหมด 9 กลุ่มหลักๆ โดยกำหนดให้คิดคะแนนจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ GPAX 20% O-NET 30% GAT และ/หรือ PAT 50% ซึ่งจะมีฐานคะแนนเต็ม (100%) ทั้งหมด 30,000 คะแนน วันนี้พี่แนนนี่ก็จะพาน้องๆ ไปรู้จักวิธีการคิดคะแนนใน admission 2 แบบง่ายๆ กัน

วิธีคำนวณคะแนนฐาน 30,000 ใน TCAS64 Admission 2
วิธีคำนวณคะแนนฐาน 30,000 ใน TCAS64 Admission 2

How to คิดคะแนน TCAS64 Admission2 แบบง่ายๆ

เกณฑ์การรับสมัครทั้ง 9 กลุ่ม จะใช้สัดส่วนคะแนน GPAX และ O-NET เหมือนกันทุกสาขาวิชา แต่สัดส่วนคะแนน GAT/PAT จะแตกต่างกันไปตามกลุ่มคณะ กลุ่มสาขาวิชา ดังนั้นก่อนที่จะไปดูวิธีการคิดคะแนน น้องๆ จะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของคณะที่สนใจจะสมัครว่ากำหนดสัดส่วนไว้เท่าไหร่  เช่น

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT4 40%
 • คณะบริหารธุรกิจ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 30% PAT1 20%
 • คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานศิลปศาสตร์) : GPAX 20% O-NET 30% GAT 50%

หลังจากที่รู้แล้วว่าจะต้องใช้คะแนนไหนเป็นองค์ประกอบบ้าง  ให้น้องๆ เตรียมข้อมูล หรือคะแนนในแต่ละส่วนไว้ให้เรียบร้อย โดยเราจะเริ่มคำนวณกันทีละส่วน ทีละส่วน ดังต่อไปนี้ 

วิธีคิด GPAX 20%

ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX 6 ภาคเรียน (ยังไม่ถ่วง O-NET) คำนวณเป็นสูตร คือ เกรดเฉลี่ยคูณ 1,500  โดยมีคะแนนเต็ม 6,000 คะแนน

ตัวอย่าง

2.50  x  1,500   =   3,750 คะแนน

3.25  x  1,500   =   4,875 คะแนน

3.75  x  1,500   =   5,625 คะแนน

วิธีคิดคะแนน O-NET 30%

ใช้คะแนน O-NET 5 วิชา  ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  โดยแต่ละวิชามีสัดส่วน 6%  คำนวณเป็นสูตรด้วยการนำคะแนนแต่ละวิชามาบวกกัน จากนั้นค่อยนำไปคูณ 18 ซึ่งจะมีคะแนนเต็ม 9,000 คะแนน

ตัวอย่าง

(75 + 49 + 62 + 44 + 42) x 18 = 4,896 คะแนน

(65 + 59 + 52 + 34 + 39) x 18 = 4,482คะแนน

(68 + 53 + 70 + 54 + 62) x 18 = 5,526 คะแนน

วิธีคิดคะแนน GAT/PAT 50%

การคำนวณจะแตกต่างตามกลุ่มสาขาวิชาที่จะยื่นสมัคร โดยให้นำคะแนนของตัวเองในแต่ละวิชาที่ต้องใช้ คูณกับสัดส่วนที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้  ถ้ามีหลายองค์ประกอบ ก็ให้นำคะแนนที่คูณแล้วมาบวกกัน โดยจะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน

ตัวอย่าง

 • GAT 50%  :  (270 x 50)  = 13,500 คะแนน
 • GAT 30% PAT1 20%  :  (270 x 30) + (175 x 20) = 11,870 คะแนน
 • GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%   (270 x 20) + (175 x 10) + (120 x 20) = 9,550 คะแนน

วิธีคิดคะแนน Admission 100%

เมื่อน้องๆ ได้คะแนนในแต่ละส่วนมาเรียบร้อยแล้ว ให้นำแต่ละส่วนมาบวกกัน จะทำให้ได้คะแนนในฐาน 30,000 คะแนน

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนของนายเด็กดี รักเรียน เพื่อยื่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เกณฑ์ GPAX 20% O-NET 30% GAT 10% PAT4 40%

 • GPAX 3.00
  • 3.00  x 1,500 = 4,500
 • คะแนน O-NET
  • ภาษาไทย 72 คะแนน
  • สังคมศึกษา 45 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ 68 คะแนน
  • คณิตศาสตร์ 52 คะแนน
  • วิทยาศาสตร์  49 คะแนน
  • (72+45+68+52+49) = 5,148
 • คะแนน GAT/PAT
  • GAT 268 คะแนน
  • PAT4 153 คะแนน
  • (268 x10) + (153x40) = 8,800
 • สรุปคะแนน admission ของนายเด็กดี
  • 4,500 + 5,148 + 8,800 = 18,448 คะแนน

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าองค์ประกอบการคำนวณคะแนนเกณฑ์ Admission 2 มีทั้งหมด 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา ดังนั้นน้องๆ จะต้องเช็กองค์ประกอบในสาขาวิชาที่สนใจ ซึ่งสามารถเช็กได้ที่นี่  นอกจากนี้ยังสามารถเช็กคะแนนย้อนหลังของปี 2563 ได้อีกด้วย คลิก

สุดท้ายนี้ มีกิจกรรมตัวช่วยน้องๆ #dek64 มาฝาก ก่อนวันเลือกคณะนี้ เว็บเด็กดี จะมีจัดกิจกรรมสรุปเรื่องสำคัญแนะนำการเลือกคณะและจัดอันดับ ชวนน้องๆ ที่สนใจมาฟังข้อมูลและการวิเคราะห์คะแนนแบบย่อยให้ครบ เพื่อเอาไปปรับใช้ใน 10 อันดับของตนเอง มี 3 หัวข้อให้เลือกฟังดังนี้ โดยมีค่าสมัครหัวข้อละ 40 บาท ดูสดถามตอบ และดูย้อนหลังได้ตลอดไม่จำกัด   น้องๆ ที่สนใจสามารถกดสมัครได้ทาง www.dek-d.com/safezone

เซฟโซน64 แนะแนวสรุปย่อยทุกข้อมูลสำคัญเลือกคณะ 64 

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

9 ความคิดเห็น

แอน 27 เม.ย. 64 10:37 น. 1

แอบสงสัยค่ะ ที่บอกว่าคะแนน ONET30% ได้คะแนน 286 นี่ืถือว่าผ่านเกณฑ์ไหมค่ะแล้ว 30% นี่คือคิดจากคะแนนเต็ม 500 หรือคิดจาก-ส่วนคะแนนรวมทุกอย่างที่สอบ

3
พี่แนนนี่ Columnist 27 เม.ย. 64 14:50 น. 1-1

O-NET 30% คือ -ส่วนคะแนน หรือค่าน้ำหนักคะแนน (เป็นตัวที่บอกว่าใช้คะแนนอะไรบ้าง แต่ละตัวใช้มากน้อยแค่ไหน) ไม่ใช่เกณฑ์ขั้นต่ำค่ะ

0
กำลังโหลด
พี่แนนนี่ Columnist 28 เม.ย. 64 19:01 น. 2-1
Admission 2 ไม่ใช้วิชาสามัญค่ะ แต่ถ้าเป็น Admission 1 วิธีคิดคะแนนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะ
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
AAA 28 เม.ย. 64 20:45 น. 7

ในตัวอย่าง "คณะทันตแพทยศาสตร์ : GPAX 20% O-NET 30% GAT 20% PAT1 10% PAT2 20%" คณะทันตแพทย์ ต้องสอบ PAT1 PAT2 ด้วยเหรอครับ ลองถามไปทาง มช.กับ ม.มหิดล เค้าบอกว่าไม่ใช้ครับ ถ้าต้องใช้ PAT1 PAT2 จริง จะทราบได้อย่างไรว่า มหาลัยไหนบ้างที่ต้องใช้ครับ (ไม่อยากโทรไปถามทุกมหาลัย)

1
พี่แนนนี่ Columnist 28 เม.ย. 64 22:39 น. 7-1
ถ้าเป็น admission 2 ทุกมหาวิทยาลัยต้องใช้เกณฑ์ตามนี้ค่ะ และในปี64 ทั้งมหิดล และเชียงใหม่ ไม่เปิดรับ Admission2 นะคะ ที่สอบถามมาเป็นเกณฑ์ กสพท หรือป่าวคะ อ้างอิงจากระเบียบการ Admission 2 ปี 64 ม.มหิดล

https://tcas.mahidol.ac.th/download/documents/64-StudentAcceptR3-2.pdf?


ม.เชียงใหม่ https://storage.googleapis.com/tcas63-files/2021/1/19/927331d6-6d70-4cf5-acbf-1eea1a263927/CMU%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%204%2018-01-64.pdf


0
กำลังโหลด
พี่แนนนี่ Columnist 28 เม.ย. 64 22:52 น. 8-1

Admission 2 ไม่มีใช้คะแนนวิชาสามัญนะคะ ส่วนถ้าระเบียบการระบุค่าน้ำหนัก หมายถึง-ส่วนในการใช้คะแนนค่ะ ไม่ใช่เกณฑ์ขั้นต่ำ (สามารถดูตัวอย่างได้จากที่นี่ค่ะ https://www.dek-d.com/tcas/52164/)

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด