/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ ผุดหลักสูตรใหม่ "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร" เริ่ม TCAS64 []

วิว

สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ ใครยังเลือกไม่ถูกว่าจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยคณะไหน ลองเก็บสาขานี้ไว้พิจารณาดูก็ได้ค่ะ  เพราะนี่คือหลักสูตรใหม่จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีชื่อว่า "หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร"

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ คณะ/สาขา ด้านเกษตรฯ กำลังมาแรง ในปีนี้เองก็ได้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยนำไปผนวกกับทักษะวิชาอื่นๆ อย่างเช่น หลักสูตรการจัดการสมาร์ทฟาร์ม หรือ AGRINOVATOR ของ ส.ลาดกระบัง ที่ได้ความรู้ด้านวิศวกรรมและเกษตรศาสตร์ไปในตัว ส่วนวันนี้ พี่มิ้นท์จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับหลักสูตร "เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร" มาดูกันว่าแตกต่างและน่าเรียนอย่างไรค่ะ

หลักสูตรใหม่ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
หลักสูตรใหม่ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ควบรวม 2 สาขาเดิม เป็นสาขาใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

แต่เดิม คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มีหลักสูตรเปิดสอนคือ หลักสูตร วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจการเกษตร  

ในปี 2564 สองหลักสูตรนี้ ได้ปรับปรุงและควบรวมเป็น "หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร" จุดเด่น คือ มีความอิสระในการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจเกษตรและอาหารไทยในตลาดโลก โดยผสมผสานความรู้ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และสิ่งแวดล้อม เรียกว่าหลักสูตรเดียว ได้ครบทุกศาสตร์ความรู้

นอกจากองค์ความรู้ต่างๆ แล้ว ยังได้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การลงมือทำจริง การจัดการข้อมูล และความเป็นผู้นำอีกด้วย

สำหรับวุฒิการศึกษา ก็ได้ปรับจากวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็น "เศรษฐศาสตรบัณฑิต" เพื่อให้ตรงกับสายงานที่ตลาดต้องการมากขึ้น

3 แขนงเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

ในหลักสูตรนี้ จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยแบ่งการเรียนดังนี้

ปี 1 -2 เรียนวิชาพื้นฐาน หลากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร การบัญชี อุตสาหกรรมเกษตร คณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการ คอมพิวเตอร์ และสถิติ

ปี 3-4 เลือกสาขาวิชาเอกได้ตามความสนใจ แบ่งเป็นอีก 3 วิชาเอกคือ

- การจัดการธุรกิจเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสาขาที่จะสร้างนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ที่ปรับตัวให้ทันกับยุค Digital Economy จะเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกษตรของตนเองได้นั่นเอง

ยกตัวอย่างรายวิชาสำคัญที่ต้องเรียน  เช่น กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจเกษตรและอาหาร, การวิเคราะห์ตลาดสำหรับการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเกษตรและอาหาร

- เศรษฐศาสตร์เกษตรและอาหาร เป็นหลักสูตรประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านการเกษตรและอาหาร ตลอดจนกำหนดแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศอีกด้วย

ยกตัวอย่างรายวิชาสำคัญที่ต้องเรียน เช่น ทฤษฎีและนโยบายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายเกษตร

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นการทำเศรษฐกิจสีเขียวคือไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยกตัวอย่างรายวิชาสำคัญที่ต้องเรียน เช่น เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม, นโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียว

นอกจากวิชาจากสาขาหลักและสาขารองในคณะแล้ว น้องๆ ยังสามารถเลือกเรียนวิชารองนอกคณะก็ได้เช่นกัน เช่น หากคณะบริหารธุรกิจ มีเปิดสอนวิชา A หากเราสนใจก็สามารถไปลงเรียน หากเรียนจนครบ 15 หน่วยกิต จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองสาขาวิชารองของสาขานั้นๆ

อาชีพหลังเรียนจบ

 • นักเศรษฐศาสตร์
 • นักวิจัย
 • นักการตลาด
 • ผู้ประกอบการ
 • นักบริหารจัดการ

ค่าเทอม

 • เหมาจ่าย ภาคปกติ เทอมละ 12,900 บาท
 • เหมาจ่าย ภาคพิเศษ เทอมละ 34,700 บาท
 • ยกเว้นภาคเรียนแรกจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม

โครงการที่เปิดรับในรอบ 2 โควตา

 • โควตานักเรียนสาธิตเกษตรฯ
 • โควตาเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 • โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เลยนะคะ และตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครรอบโควตาอยู่ ซึ่งจะปิดรับวันที่  25 มีนาคม 2564 นี้ค่ะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS64 #TCAS รอบ 2 โควตา #TCAS รอบ 3 Admission1 #ม.เกษตร #กลุ่มคณะพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป