ซ่อน
แสดง

อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงรอบ Direct Admission หรือ รับตรงอิสระ  และมีกำหนดปิดรับสมัคร 9 มิ.ย. นี้ ก็คือ มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะ โดยรอบ 4  นี้ เปิดรับมากถึง 690  ที่นั่ง จาก 24 สาขาวิชา ครบทั้งคณะสายวิทย์และศิลป์  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดอื่นๆ ไปดูกันเลยค่ะ

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับรอบ 4 รวม 24 สาขา เปิดรับถึง 9 มิ.ย.64
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับรอบ 4 รวม 24 สาขา เปิดรับถึง 9 มิ.ย.64

TCAS64 รอบ 4 Direct Admission ม.นครพนม

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขารัฐศาสนศาสตร์ 40 ที่นั่ง
  • สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง
  • สาขาภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
  • สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 30 ที่นั่ง
  • สาขานิติศาสตร์ 30 ที่นั่ง
  • สาขาภาษาจีน 30 ที่นั่ง
 • คณะเกษตรและเทคโนโลยี
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 20 ที่นั่ง
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง 20 ที่นั่ง
  • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 20 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 30 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 40 ที่นั่ง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิศวกรรมโยธา 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 ที่นั่ง
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 30 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
  • สาขาหุน่ยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ 30 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาเคมี 30 ที่นั่ง
  • สาขาฟิสิกส์ 30 ที่นั่ง
  • สาขาฟิสิกส์ (ค.บ.)  30 ที่นั่ง
  • สาขาชีววิทยา 25 ที่นั่ง
  • สาขาคณิตศาสตร์ 25 ที่นั่ง
  • สาขาชีววิทยา (ค.บ.) 30 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร : 24 พ.ค. - 9 มิ.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 11 มิ.ย. 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 14 มิ.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิ.ย. 64
เว็บไซต์รับสมัคร
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น