ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาจาก 3 คณะ ม.ปลายสะสมหน่วยกิต+เทียบโอนได้

สวัสดีค่ะน้องๆ เมื่อสัปดาห์ก่อนพี่แนนนี่มีพูดถึง โครงการวิชาเรียนร่วม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เปิดสอนรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนม.ปลาย ให้สามารถสะสมหน่วยกิต และนำไปเทียบโอนเกรดได้ในอนาคต ซึ่งก็มีน้องๆ หลายคนให้ความสนใจกับโครงการในลักษณะนี้ ซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลจากอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย อย่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กำลังเปิดรับสมัครการเรียนล่วงหน้าแบบนี้เช่นกัน

ม.ศิลปากร เปิดวิชาป.ตรี ให้ม.ปลายเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า
ม.ศิลปากร เปิดวิชาป.ตรี ให้ม.ปลายเก็บหน่วยกิตล่วงหน้า

ม.ปลายฟังทางนี้! ม.ศิลปากร เปิดสอนรายวิชาจาก 3 คณะ สะสมหน่วยกิต เทียบโอนได้

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลาย, นิสิต-นักศึกษา, ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งรายวิชาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกกันเลย  โดยรายวิชาที่จะเปิดสอนก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคเรียน สำหรับในวันนี้พี่แนนนี่จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลในระดับปริญญาตรีมาฝาก ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

รายวิชาที่เปิดสอน

 • วิชาการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Development of English Proficiency)
  • 30 ที่นั่ง
  • เรียน 48 ชั่วโมง แบบ Online
  • เทียบโอน : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา,  ศิลปศึกษา
 • วิชาทฤษฎีดนตรี 1 (Music Theory I)
  • 20 ทีี่นั่ง
  • เรียน 36 ชั่วโมง แบบผสมผสาน
  • เทียบโอน :  คณะดุริยางคศาสตร์  สาขาวิชาการแสดงดนตรี,  ดนตรีแจ๊ส, ดนตรีเชิงพาณิชย์ หรือวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 • วิชา History of Luxury
  • 15 ที่นั่ง
  • เรียน 51 ชั่วโมง แบบผสมผสาน
  • เทียบโอน :  วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบ

 • สามารถขอ transcript ได้
 • ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา
 • ในอนาคต ถ้าสอบเข้าม.ศิลปากรได้ จะไม่ต้องเรียนซ้ำในรายวิชาดังกล่าว และสามารถโอนหน่วยกิตได้
 • บันทึกผลการเรียนในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชีพ

กำหนดการรับสมัคร และการเรียน

 • รับสมัคร : 14 - 25 มิถุนายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 กรกฎาคม 2564
 • วันเปิดภาคเรียน : 5 กรกฎาคม 2564
 • วันสอบกลางภาค : 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564
 • วันสอบปลายภาค : 26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2564

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ระดับปริญญาตรี
  • รายวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิตละ 700 บาท
  • รายวิชาอื่นๆ หน่วยกิตละ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • รายละเอียดเพิ่มเติม และเว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
https://www.facebook.com/SU4Life.Silpakorn/
 

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนในรายวิชาข้างต้นของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อจบการศึกษาระดับม.ปลายแล้ว ยังคงต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามระบบการรับสมัครส่วนถ้าใครสนใจรายวิชาอื่นๆ ให้รอติดตามในภาคเรียนต่อๆ ไป

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด