/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แนะแนวเตรียมความพร้อม TCAS65 สู่ "คณะพยาบาลศาสตร์" []

วิว

สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่เคยติดตามสถิติคะแนน Admission แต่ละปี ถ้าเคยสังเกตก็จะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งคณะที่ติด TOP10 ทุกปี โดยใน 10 อันดับก็ติดเข้ามามากกว่า 1 อันดับด้วย เรียกว่าเป็นคณะในฝันของน้องๆ นักเรียนหญิงเลยก็ว่าได้  นั่นก็คือ คณะพยาบาลศาสตร์ นั่นเองค่ะ จริงๆ แล้ว คณะนี้ ผู้ชายก็เรียนได้ โดยจบไปจะได้ไปเป็น "บุรุษพยาบาล" ค่ะ

แม้ว่าคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คนจะนึกถึงกลุ่มคณะแพทย์เป็นอันดับแรกๆ แต่ฐานแฟนคลับของคณะพยาบาลศาสตร์ก็มีจำนวนมากเช่นกัน คนที่อยากเรียนพยาบาลก็อยากเรียนพยาบาลจริงๆ สอบทุกรอบ  รอบแอดมิชชั่นเลือกได้กี่อันดับ ก็เลือกพยาบาลแทบทุกอันดับเลยค่ะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ พี่มิ้นท์ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้น้องๆ ได้ศึกษาและวางแผนกันค่ะ

เตรียมตัวสอบ TCAS65 คณะพยาบาลศาสตร์
เตรียมตัวสอบ TCAS65 คณะพยาบาลศาสตร์

คณะนี้เรียนอะไร

"พยาบาล" คือหนึ่งในวิชาชีพสำคัญการดูแลสุขภาพผู้ป่วย  เพราะมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้โดยตรง หากเปรียบเทียบง่ายๆ หมอจะมีหน้าที่รักษา แต่พยาบาลจะมีหน้าที่ในการดูแล ทั้ง 2 วิชาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกัน จะขาดหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งไปไม่ได้

ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้เรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยในช่วงปีแรกจะเรียนวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเริ่มเข้าวิชาพื้นฐานของคณะพยาบาลศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 เช่น  หลักการพยาบาลเบื้องต้น, กายวิภาคศาสตร์, เป็นต้น ซึ่งในพาร์ทของการฝึก จะได้ฝึกกับหุ่นจำลองด้วย

จากนั้นในช่วงปี 3 จะได้เรียนวิชาคณะทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การผดุงครรภ์ การดูแลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลชุมชน และได้ขึ้นหอผู้ป่วยเพื่อนำความรู้มาใช้จริงๆ  และช่วงปี 4 มีเรียนวิชารักษาโรคเบื้องต้น ได้ฝึกพยาบาลเต็มตัว และยังมีฝึกวิชาเลือกที่เราสนใจทั้ง สูตินรีเวช อายุรกรรม เด็ก จิตเวช และการออกชุมชนอีกด้วย

คณะนี้เหมาะกับใคร

 1. น้องๆ ที่จะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
 2. มีคุณสมบัติด้านสุขภาพและรูปร่างที่สมส่วน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพราะโดยพื้นฐานแล้ว คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะกำหนดว่าห้ามเป็นโรคร้ายแรง ตามที่กำหนด รวมทั้งบางแห่งมีการกำหนดน้ำหนักและส่วนสูง หรือค่า BMI  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวกนั่นเอง
 3. มีความอดทน อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติแต่เหนื่อย ต้องรับมือกับความกดดันจากผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และตารางการทำงานที่หนัก ต้องใจรักและอดทนจริงๆ
 4. มีความเมตตา  มีความสุขที่ได้ดูแลผู้อื่น ไม่รังเกียจผู้ป่วย

คณะพยาบาลศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี โดยไม่มีแยกสาขาในระดับปริญญาตรี 

แต่หากมีความสนใจด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ สามารถเรียนต่อระดับหลังปริญญาได้ เช่น ระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, สาขาวิชาการผดุงครรภ์, สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นต้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

 • ม.ขอนแก่น
 • ม.เชียงใหม่
 • ม.ธรรมศาสตร์
 • ม.นเรศวร
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ม.มหิดล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ม.มหาสารคาม
 • ม.บูรพา
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • ม.พะเยา
 • ม.แม่ฟ้าหลวง
 • ม.สงขลานครินทร์
 • ม.วลัยลักษณ์
 • ม.สวนดุสิต
 • ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 • วิทยาลัยวิทยาลัยการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริรา สภากาชาดไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น,  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ฯลฯ
 • ม.นวมินทราธิราช (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ )
 • ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (ไม่เข้าร่วม TCAS)
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพ (ไม่เข้าร่วม TCAS) เช่น วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 • กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นต้น
 • กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล คือ มทร.ธัญบุรี
 • กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,  ม.รังสิต, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, ม.คริสเตียน, ม.สยาม เป็นต้น

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ม.ขอนแก่น 18,000 บาท / ภาคการศึกษา
 • ม.มหิดล 25,000 บาท /  ภาคการศึกษา
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (มีทุน) ค่าอุปกรณ์ 7,600 บาท ตลอดหลักสูตร
 • ม.ธรรมศาสตร์ 15,800 บาท / ภาคการศึกษา
 • ม.สวนดุสิต 335,000 ตลอดหลักสูตร

ตัวอย่างโครงการที่เปิดรับแต่ละรอบ (อ้างอิงข้อมูล TCAS64)

รอบมหาวิทยาลัยเกณฑ์คัดเลือกคะแนนต่ำสุดปี 64
รอบ 1 Portfolioม.ขอนแก่น
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
Portfolio +  GPA 3.25-
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
รับตรงรอบ Portfolio
คะแนนภาษาอังกฤษ 60% + Portfolio 40%-
ม.มหาสารคาม
โครงการช่อดอกปีบ
GPAX + GPA + Portfolio + สัมภาษณ์-
ม.วลัยลักษณ์
รับตรงรอบ Portfolio
GPAX + GPA + Portfolio + สัมภาษณ์-
    
รอบ 2 โควตาม.ธรรมศาสตร์
โควตาธรรมศาสตร์ช้างเผือก
GPAX + O-NET + GAT + Portfolio-
ม.นเรศวร
รับตรงโควตา
GPAX 20% + GAT 30% + PAT2 50%-
ม.มหิดล
โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
GPAX + วิชาสามัญ 7 วิชา 
(GAT + PAT2 ต้องมี แต่ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ)
-
ม.เชียงใหม่
โควตาภาคเหนือ
วิชาสามัญ 7 วิชา253
    
รอบ 3 Admissionคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
GPAX + GPA + วิชาสามัญ 7 วิชา + PAT234.0750
ม.สงขลานครินทร์GAT + PAT1 + PAT2 + วิชาสามัญ 7 วิชา36.0469
ม.บูรพาGPAX 20% + GAT 50% + PAT2 30%61.5800
ม.ศรีนครินทรวิโรฒGAT + PAT2 + วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ12,750

อาชีพหลังจบการศึกษา

หลังจบการศึกษาปริญญาตรี สามารถเเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน หรือ ทำธุรกิจส่วนตัวด้านการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก หรือ ธุรกิจด้านสุขภาพต่างๆ ก็ได้เช่นกัน 

แต่ถ้าน้องๆ จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือที่เรียกว่าใบประกอบโรคศิลป์ด้วยนะคะ เพราะพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ (เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆ ที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ)  เมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลผ่านแล้ว ก็จะมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ตามกฎหมายค่ะ 

ความจิตใจดี มีเมตตา  และชุดของวิชาชีพพยาบาลที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย คงเป็นเหตุผลที่ใครๆ ก็เรียกว่าวิชาชีพนี้ว่า "นางฟ้า" พี่มิ้นท์เชื่อว่าน้องๆ หลายคนอยากเข้ามาในวิชาชีพนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายจากความเจ็บป่วย พี่มิ้นท์ก็ขอให้น้องๆ เดินตามความฝันให้สำเร็จ  และอย่าลืมอ่านหนังสือและทุ่มเทให้กับวิชาสอบต่างๆ ที่ต้องใช้ อย่าง GAT PAT1 PAT2 และวิชาสามัญอื่นๆ ด้วยนะคะ :D

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.nursesoulciety.com/2020/09/25/professional-license-nurse/

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS65 #กลุ่มคณะพยาบาลศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป