/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สรุปประเด็น กสพท 65 สมัคร 1-20 ต.ค. ไม่เลื่อนสอบ ใช้วิชาเฉพาะ+วิชาสามัญ (ไม่ใช้ O-NET) []

วิว

สรุปประเด็นสำคัญ กสพท 65

 • เปิดรับสมัคร  58 สาขา แบ่งเป็น แพทยศาสตร์ 16 สถาบัน, ทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน, สัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน และ เภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน
 • TCAS65 กสพท  รับ 2,600 คน (อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ปรับเพิ่ม ไม่มีปรับลด)
 • มีสาขาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา คือ ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น, ม.รังสิต, ม.เนชั่น และสัตวแพทยศาสตร์  ม.เวสเทิร์น
 • มีสาขาที่ไม่รับใน กสพท ปีนี้คือ  แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล
 • ไม่ใช้คะแนน O-NET
 • จัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท วันที่ 26 มีนาคม 2565
 • ยังใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบเดิม คือ วิชาเฉพาะ 30% และ วิชาสามัญ 70%
 • รับผ่าน TCAS รอบ 3 โดย ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร
 • ลดค่าสมัครสอบ จาก 800 บาท เหลือ 750 บาท
 • เภสัชศาสตร์ ปีนี้ไม่กำหนดแผนการเรียน

------------------------------------------------------------------------

สวัสดีค่ะ เช้าวันนี้ (18 ส.ค.64) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ ผ่านระบบ กสพท ซึ่งน้องๆ หลายคนรอคอยวันนี้กันมากๆ เนื่องจากทราบมาก่อนหน้านี้ถึงการเลื่อนสอบ แต่จากการแถลงข่าว สรุปว่าไม่มีการเลื่อนสอบ โดยจะจัดสอบ 26 มี.ค.65 ค่ะ

รายละเอียดอื่นๆ พี่มิ้นท์ได้สรุปมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ  

สรุป กสพท 65 ไม่เลื่อนสอบ! เภสัชฯ ไม่กำหนดแผนการเรียน
สรุป กสพท 65 ไม่เลื่อนสอบ! เภสัชฯ ไม่กำหนดแผนการเรียน

คณะที่เปิดรับสมัคร

ที่คณะ/สาขา /สถาบันยอดรับ
ปี 64
ยอดรับ
ปี 65
1แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น2020
2แพทยศาสตร์ จุฬาฯ176176
3แพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ3030
4แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่5540
5แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์6565
6แพทยศาสตร์ นเรศวร3030
7แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล109110
8แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล260244
9วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน)4040
10วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)1313
11วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)1313
12แพทยศาสตร์ มศว150145
13แพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ4040
14แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช5050
15แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช2020
16วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)6060
17วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)4040
18แพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี1212
19แพทยศาสตร์ ม.บูรพา3232
20แพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1616
21แพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน)1515
22ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ8080
23ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล8380
24ทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่1515
25ทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ2515
26ทันตแพทยศาสตร์ มศว5858
27ทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น1515
28ทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์2545
29ทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร4040
30ทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี1010
31ทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)-60
32ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน)-80
33ทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน)-30
34 สัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ120110
35สัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์6535
36สัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น1010
37สัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่3010
38สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล4040
39สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล - 
ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
1010
40สัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน)2010
41สัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม1010
42สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก3030
43สัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย1010
44สัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ1010
45สัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน)-16
46เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ7175
47เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ8085
48เภสัชศาสตร์ ม.มหิดล140120
49เภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่8585
50เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว2020
51เภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว2020
52เภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์3030
53เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม1010
54เภสัชศาสตร์ ม.บูรพา12060
55เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน)2020
56เภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)2015
57เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ1010
58เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี1010

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย
 • อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า / จบ ป.ตรี แล้ว  (ป.ตรี ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ป.ตรี สมัครก็ได้)
 • สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ สามารถสมัครได้ทุกสายการเรียน
 • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะต้องเรียนในแผนการเรียนวิทย์-คณิตเท่านั้น
 • กรณีเด็กซิ่ว  (ทั้งเด็กซิ่วที่ซิ่วไปเรียนไป และ ซิ่วอยู่บ้าน)
  • เด็กซิ่วชั้นปี 1  ทุกหลักสูตร สมัครได้โดยไม่ต้องลาออก ยกเว้น การซิ่วเข้าคณะเดิมจะต้องลาออกก่อน เช่น แพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ , ทันตแพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ จะซิ่วเข้าเภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ จะซิ่วเข้าสัตวแพทยศาสตร์ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อน 25 เม.ย.65
  • เด็กซิ่ว ที่อยู่ชั้นเกินปี 1 ไปแล้ว (คือ คนที่เรียนลงทะเบียนปี 2 แล้ว หรือ มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนปี 2 แม้จะลาพักหรือได้รับการอนุมัติให้ลาพักแล้ว)  จะต้องได้รับการอนุมัติให้ลาออกก่อนวันที่ 10 ต.ค.64 และเด็กซิ่วที่อยู่ปี 4  ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2564 ไม่ต้องลาออก
  • เด็กซิ่ว จาก ม.เอกชน ทุกชั้นปี สมัครได้เลย ไม่ต้องลาออก

เกณฑ์คัดเลือก

 • คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์  30%
 • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาหลัก 70% (มีขั้นต่ำของแต่ละกลุ่มวิชา = 30%) แบ่งเป็น
  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  40%
  • คณิตศาสตร์  20%
  • ภาษาอังกฤษ  20%
  • ภาษาไทย  10%
  • สังคมศึกษา 10%
เกณฑ์คัดเลือก กสพท 65
เกณฑ์คัดเลือก กสพท 65

กำหนดการสมัคร

 • รับสมัคร 1 - 20 ต.ค. 2564
 • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและแก้ไขกรณีเอกสารไม่สมบูรณ์ ภายใน 30 ต.ค. 64
 • ชำระเงินได้ถึง 23.00 น. ของวันที่ 22 ต.ค.64
 • พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ (กสพท 11) 1 ก.พ. - 26 มี.ค. 65
 • สอบวิชาเฉพาะ กสพท 26 มี.ค. 65 (ใช้เวลาสอบครึ่งวันเช้า)
 • สอบวิชาสามัญ 19 - 20 มี.ค. 65
 • ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท 20 เม.ย. 65
 • สมัครและชำระเงินผ่านระบบ TCAS65 2 - 10 พ.ค.65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 18 พ.ค. 65 และยืนยันสิทธิ์ 18 - 19 พ.ค. 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 24 พ.ค. 65
 • สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 25 - 31 พ.ค. 65
 • กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ 1 มิ.ย. 65
 • สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิ.ย. 65

ข้อควรระวัง

 • ถ้ายืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ รอบ 2  ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต แล้ว ต่อให้สละสิทธิ์ ก็จะไม่สามารถสมัครเข้าหลักสูตรเดิมได้ในรอบถัดไป แม้จะต่างสถาบันก็ตาม เช่น ติดแพทย์รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ ต่อมาสละสิทธิ์ จะไปสมัครแพทย์รอบ 3 ไม่สามารถทำได้ แต่สามารถสมัครหลักสูตรอื่นได้
 • รูปที่ใช้ในการสมัคร ต้องเป็นรูปสีพื้น ไม่ควรเป็นฉากวิวหรืออื่นๆ
 • เอกสารต้องสแกนให้ครบ
 • วางแผนเรื่องการเตรียมเอกสาร เพราะการขอเอกสารจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยต้องใช้เวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ประกาศฉบับ 1 (คุณสมบัติ, กำหนดการ, เกณฑ์คัดเลือก) คลิก 
 • ประกาศฉบับ 2  (ขั้นตอนการสมัคร) คลิก

สรุปประเด็นสำคัญที่เพิ่มมาใหม่ในวันนี้ที่คิดว่าน่าจะมีผลกระทบกับน้องๆ มากที่สุดก็คือ เรื่องการยืนยันสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถไปสมัครหลักสูตรเดิมในรอบอื่นๆ ได้อีก ดังนั้นน้องๆ จะต้องตัดสินใจและวางแผนให้ดีตั้งแต่รอบแรกๆ ว่าต้องการเข้าคณะอะไร รอบใด  และถ้าสอบติดและยืนยันสิทธิ์ใน 3 หลักสูตรตั้งแต่รอบต้นๆ  น้องจะทำได้แค่ "ตัดสินใจเรียนคณะนั้น " หรือ "สละสิทธิ์เพื่อไปสอบเข้าหลักสูตรอื่น" ค่ะ  เพราะจะไม่สามารถเข้าหลักสูตรเดิมได้แล้วนั่นเอง

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS65 #TCAS รอบ 3 Admission #กสพท #กสพท 65 #วิชาเฉพาะแพทย์ #วิชาเฉพาะ กสพท

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป