สรุป! TCAS65 แบบละเอียด มีกี่รอบ กี่รูปแบบ เข้าใจง่ายใน 5 นาที

สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ สิ้นสุดการรอคอยสำหรับน้องๆ ที่อยากทราบความคืบหน้า TCAS65 ว่าแต่ละรอบเป็นอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรสำคัญหรือแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเตรียมตัวล่วงหน้า

วันนี้ 22 ส.ค. 2564 ทปอ. ได้จัดแถลงข่าวรายละเอียด TCAS65  ทั้งเรื่องกำหนดการ รูปแบบการคัดเลือก การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS และการสมัคร GAT/PAT พี่มิ้นท์ได้สรุปไว้แล้ว ไปอ่านกันเลยค่ะ 

สรุปทุกประเด็น TCAS65 ทั้ง 4 รอบ ไม่ใช้ O-NET
สรุปทุกประเด็น TCAS65 ทั้ง 4 รอบ ไม่ใช้ O-NET

สรุปประเด็นสำคัญ TCAS65

 • การรับสมัครยังแบ่งเป็น 4 รอบเหมือนเดิม คือ รอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 โควตา, รอบที่3 แอดมิชชั่น และรอบที่ 4 Direct Admission
 • รอบ Admission เหลือเกณฑ์การรับสมัครแบบเดียว (ไม่มีแยก Admission 1 และ Admission 2 แบบ TCAS64)
 • เริ่มลงทะเบียน myTCAS 9 ธ.ค. 64 ทุกคนต้องลงทะเบียนระบบนี้เพราะใช้จัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS และใช้สมัครรอบ 3 Admission ด้วย
 • O-NET จะไม่มีการใช้ใน TCAS65 เลยไม่ว่าจะรอบไหนก็ตาม
 • สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญพร้อมกันวันที่  15-28 ธ.ค. 64 โดยสมัครที่เว็บ myTCAS
 • สำหรับน้องๆ dek66 ที่อยากรู้เรื่องการสอบ TGAT/TPAT  ให้ติดตามรายละเอียดช่วงปลายปีถึงต้นปี หน้า

TCAS65 มีกี่รอบ อะไรบ้าง?

TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ  4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

 • รอบที่  1 Portfolio  ไม่ใช้คะแนนสอบ ใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับน้องๆ ที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ
 • รอบที่ 2 Quota มีการใช้คะแนนสอบ สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษ และอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในรอบโควตานี้ จะมีทั้งโควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียน และโควตาความสามารถพิเศษด้วย
 • รอบที่ 3 Admission (ยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 30%)  แต่มหาวิทยาลัยสามารถออกเกณฑ์หลายรูปแบบได้ภายในรอบนี้ เหมาะกับน้องๆ ที่เน้นฟิตการฝึกทำข้อสอบ เพราะรอบนี้เน้นการใช้คะแนนสอบกลางเป็นหลัก
 • รอบที่ 4 Direct Admission สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย และในปีนี้จะมีเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติดด้วย หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือ พลาดจากรอบก่อนๆ

ทุกรอบ จะไม่มีใช้คะแนน O-NET ยกเว้นสถาบันนอกระบบ TCAS ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถาบันนั้นๆ ว่าจะใช้โอเน็ทหรือไม่

รายละเอียดรอบ Admission 

จำนวนอันดับ

 • เลือกได้สูงสุด 10 อันดับเหมือนเดิม
 • ค่าสมัครเริ่มต้น 150 สูงสุด 900 บาท โดยเรียงค่าใช้จ่ายดังนี้
  • 1 อันดับ 150 บาท
  • 2 อันดับ 200 บาท
  • 3 อันดับ 250 บาท
  • 4 อันดับ 300 บาท
  • 5 อันดับ 400 บาท
  • 6 อันดับ 500 บาท
  • 7 อันดับ 600 บาท
  • 8 อันดับ 700 บาท
  • 9 อันดับ 800 บาท
  • 10 อันดับ 900 บาท

** จ่ายเงิน 1 ครั้ง สามารถเปลี่ยนลำดับได้ 3 ครั้ง 

กำหนดการต่างๆ  TCAS65

กำหนดการ TCAS65
กำหนดการ TCAS65
 • เริ่มลงทะเบียน myTCAS 9 ธ.ค.64 (ต้องลงทะเบียนทุกคน)
 • รอบ 1, 2 และ 4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดระยะเวลารับสมัครเอง
 • ปีนี้ขยับการประกาศผลรอบ Portfolio ให้เร็วขึ้นเป็น 7 ก.พ.65 และยืนยันสิทธิ์ 7-8 ก.พ.65 และสละสิทธิ์ 9 ก.พ.65
 • รอบโควตา ประกาศผล 4 พ.ค.65 ยืนยันสิทธิ์ 4-5 พ.ค.65 และสละสิทธิ์ 6 พ.ค.65
 • รอบ Admission ยังมีการประมวลผล 2 ครั้งเหมือนเดิม โดยที่ สมัคร 2-10 พ.ค.64  ประกาศผลครั้งที่ 1 18 พ.ค.65 และครั้งที่ 2 24 พ.ค.65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 18-19 พ.ค.
  ** ระบบการประมวลผล 2 ครั้งคือ เมื่อมีการประกาศผลครั้งแรกแล้ว หากไม่พอใจผลอันดับที่สอบติด สามารถยื่นความจำนงขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยใช้คะแนนและคณะเดิมที่เลือกมา แต่จะขอประมวลผลใหม่เฉพาะอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น หากคณะเหล่านั้นมีคนสละสิทธิ์ ก็จะมีการประมวลผลใหม่ หากไม่สามารถขยับอันดับได้ในการประมวลผลครั้งที่ 2 ก็จะยังติดในอันดับเดิมอยู่
   
 • รอบ Direct Admission ปีนี้จะมีการประกาศผลในระบบและจะต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์ myTCAS ด้วย (ซึ่งปีที่แล้วไม่ต้องเข้าระบบยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์) การประกาศผลในระบบ จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ 8 มิ.ย.65 และครั้งที่ 2 คือ 18 มิ.ย. 65 หากสอบติดและยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ไม่ทัน  ก็จะต้องสมัครใหม่เพื่อรอการประกาศผลครั้งที่ 2

การบริหารจัดการสิทธิ์

 • ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
 • ไม่ใช้สิทธิ์ คือ การผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ต้องการที่จะเรียน ให้กด "ไม่ใช้สิทธิ์" ในระบบ
 • สละสิทธิ์ คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
 • การตรวจสอบการใช้สิทธิ์ คือ การที่สถาบันตรวจสอบการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน
 • ทุกหลักสูตรต้องเข้าระบบเพื่อบริหารการจัดการสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • หากสอบติดและยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS แล้ว จะไม่สามารถไปต่อรอบอื่นได้ ต้องสละสิทธิ์ในวันที่กำหนดก่อนเท่านั้น
 • แต่ถ้าสอบติดแล้วไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบจะเรียกว่า "ไม่ใช้สิทธิ์" สามารถไปรอบต่อๆ ไปได้
 • ปีนี้ จะเปิดช่วงเวลาสละสิทธิ์ในระบบแค่ 2 ช่วงเท่านั้นคือ รอบ Portfolio และ โควตา รอบละ  1 วันเท่านั้น คือ รอบที่ 1 สละสิทธิ์วันที่ 9 ก.พ.65 และ รอบที่ 2  วันที่ 6 พ.ค. 65

ระวัง เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ หากยืนยันสิทธิ์ในรอบใดรอบหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถสมัครหลักสูตรเดิมในรอบถัดไป เช่น สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์ไป และต่อมาสละสิทธิ์ ก็จะไม่สามารถสมัครทันตแพทยศาสตร์ รอบ 2 หรือ 3 ได้อีก แม้ว่าจะสละสิทธิ์แล้วก็ตาม  ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชนสามารถทำได้

การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 65

ในการสมัคร TCAS65 ยังใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ โดยปีนี้ไม่มีการใช้คะแนน O-NET จึงมีการนำเอาคะแนนคณิตศาสตร์ 2 และวิทย์ทั่วไปของวิชาสามัญมาใช้เหมือนเดิม แต่จะต้องใช้คะแนนวิชานี้หรือไม่ ให้ตรวจสอบจากระเบียบการของมหาวิทยาลัย

สำหรับตัวข้อสอบในปี 65 นั้น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการออกข้อสอบโดย สสวท. แต่รายวิชาอื่นๆ  ทปอ. จะเปลี่ยนผู้ออกข้อสอบเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ GAT1 เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่ใช้ สทศ.) โดยที่จะมีการเปลี่ยนแนวคำถาม แต่ไม่เปลี่ยนแปลงกรอบเนื้อหาและจำนวนข้อ  

 • การสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ
  • ค่าสมัครสอบวิชา GAT/PAT  วิชาละ 140 บาท
  • ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
  • สมัครสอบ 15 - 28 ธ.ค. 64 โดยจะมีแจ้งรายชื่อสนามสอบให้เลือกในวันนั้นเลย
  • สมัครที่เว็บ myTCAS ใช้ username  และ password เดียวกับ myTCAS
  • เลิกสนามสอบเรียงลำดับได้ 5 แห่ง ไม่ได้ใช้วิธีสมัครก่อนได้ก่อน ดังนั้นไม่ต้องรีบ
  • ถ้ายกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และ วิชาสามัญ จะได้คืนค่าสมัครสอบ 50% ผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยจะต้องยกเลิกการสอบในวันที่ 10 - 13 ก.พ. 65 เท่านั้น  เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สอบติดรอบ Portfolio แล้ว สามารถมาแจ้งยกเลิกการสอบได้
  • พิมพ์ใบที่นั่งสอบ 21 ก.พ. - 20 มี.ค. 65
  • สอบ GAT/PAT วันที่ 10 - 13 มี.ค. 65 >> เลื่อนเป็น 12 - 15 มี.ค. 65 (update 27/8/64)
  • สอบวิชาสามัญ วันที่ 19 - 20 มี.ค. 65
  • ประกาศผลสอบ GAT/PAT 18 เม.ย. 65
  • ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 20 เม.ย. 65
  • ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ 21 - 28 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน เป็นการดูกระดาษคำตอบเทียบกับเฉลย พร้อมผลคะแนนสอบ จากนั้นจะมีปุ่มยอมรับผลหรือขอทบทวนการตรวจคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อตรวจสอบต่อไปโดยเจ้าหน้าที่

และนี่ก็คือภาพรวมของ TCAS65 สำหรับน้องๆ ม.6 #dek65 รวมทั้งเด็กซิ่วที่ต้องการกลับมาสมัครใหม่ก็จะต้องยึดตามกติกาของปีนี้ด้วยนะคะ หากใครยังมีคำถามอื่นๆ สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเม้นท์ด้านล่างได้เลยค่ะ

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การสมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ และการเลือกสนามสอบ คลิก
 • สรุปรายละเอียด กสพท 65 คลิก
 • สรุปความเปลี่ยนแปลง กสพท 64 vs 65 คลิก
 • ตารางสอบ O-NET 64 (กรณี #dek65 ต้องการสอบ) คลิก
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

24 ความคิดเห็น

lll-MiNt-lll Columnist 22 ส.ค. 64 15:03 น. 1-1
ตอนนี้ ทปอ. ยกเลิกเกณฑ์ Admission ที่ใช้ O-NET+GPAX ออกไป ก็จะเหลือแต่เกณฑ์ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ ก็ต้องรอดูว่ามหาวิทยาลัยจะยังใช้เกรดอยู่มั้ย
0
กำลังโหลด
Gg15 22 ส.ค. 64 15:02 น. 2

หนูอยากสอบถามเรื่องการเลือกสนามสอบค่ะ เราสามารถเลือกสนามสอบได้ 5 ที่ แล้วเราจะได้สอบในสนามที่เราเลือกไว้อันดับแรกไหมคะ หรือว่าต้องทำการสุ่มสนามสอบ ขอบคุณค่ะ

2
กำลังโหลด
น้อง 22 ส.ค. 64 15:04 น. 3

สามารถสละสิทธิ์ข้ามรอบได้มั้ยคะ สมมติถ้าติดในรอบเเรกเเล้วคะเเนนสอบออกจะไปต่อในรอบ3เเบบนี้ได้มั้ยคะ

1
กำลังโหลด
ศุภ ๆ 22 ส.ค. 64 15:09 น. 4

รบกวนถามว่า ถ้าติดเเพทย์ เภสัช หรือ ทันตะ เเต่ไม่ใช้สิทธิ์ในรอบ 1-2 จะยังสามารถไปสมัครรอบสามในสาขาเดิมได้หรือไม่ครับ เป็นคนละกรณีกับการสละสิทธิ์หรือไม่ครับ

4
กำลังโหลด
cwn 22 ส.ค. 64 15:33 น. 5

ขออนุญาตสอบถามนะคะ เด็กซิ่ว ต้องสมัครลงทะเบียนในระบบmytcasใหม่มั้ยคะ หรือใช้ user อันเดิมได้เลยคะ

2
กำลังโหลด
Guest 22 ส.ค. 64 15:56 น. 6

จบ ป.ตรี แล้ว จะสมัครแพทย์ กสพท ค่ะ อยากทราบว่าตอนลงทะเบียน mytcas ในส่วนของคะแนน GPAX เราจะเอามาจากไหนค่ะ เพราะว่าตัวเราจบ ป.ตรีแล้ว ไม่มีข้อมูล GPAX ที่ โรงเรียนสมัยมัธยมจะดึงมาลงระบบให้เราแบบอัตโนมัติได้ เนื่องจากเราจบมานานแล้ว --* เราต้องอัปโหลดเอกสารพวก ปพ.1 สมัยที่เราเรียนมัธยมส่งไปเองรึเปล่าค่ะ

2
กำลังโหลด
M_a_R_c_H Member 22 ส.ค. 64 16:06 น. 7

ข้อสงสัยหลักๆคือเกณฑ์การคัดเลือกในรอบที่ 3 ครับ


เท่าที่สังเกตในการคัดเลือกปี 64 การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ 3.1 สำหรับบางมหาวิทยาลัย ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเลย หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เต็มแผนการรับ ทำให้ต้องเกลี่ยจำนวนรับมาที่เกณฑ์ 3.2 ทั้งที่เดิม ตอนที่แนะนำระบบ ทาง ทปอ ยืนยันชัดเจน ว่าจะไม่มีการเกลี่ยที่นั่งระหว่าง 3.1 กับ 3.2 ดังนั้น สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกในรอบที่ 3 เพราะให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง และบางสาขาก็ใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น ใช้ทั้งวิชาสามัญฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ PAT2 หรือหมาวิทยาลัยกำหนด-ส่วนคณะเดียวกันแต่ละสาขาใช้เกณฑ์แตกต่างกัน เช่น ศึกษาศาสตร์ บางสาขาใช้ PAT5 40% แต่บางสาขาใช้เพียง 10% ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นต้น


และมหาวิทยาลัยควรกำหนด-ส่วนการคัดเลือกให้ชัดเจนในระเบียบการ และระเบียบการควรมีรูปแบบที่ชัดเจน เข้าใจง่าย แนะนำให้เหมือน admission 60 จะดีมากครับ

1
lll-MiNt-lll Columnist 22 ส.ค. 64 16:13 น. 7-1
ใช่ค่ะ พอไม่มีเกณฑ์กลาง ก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจากในที่ประชุมก็มีการแจ้งว่า หากมหาวิทยาลัยตั้งเกณฑ์ยาก ก็เพราะอาจต้องการนักเรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมค่ะ ทีนี้ในความคิดเห็นของพี่มิ้นท์เอง ที่ปีที่แล้วเกณฑ์ 3.1 ไม่เต็มจำนวน น่าจะมาจากว่า เกณฑ์ 3.2 ง่ายกว่า คนจึงไปสมัครทางนั้นเยอะกว่า ถ้าปีนี้มีเกณฑ์เดียว แล้วน้องอยากเรียนจริงๆ ยังไงก็ต้องเลือกค่ะ ยกเว้นว่า มหาวิทยาลัยจะกำหนดออกมาหลายเกณฑ์ในรอบ 3 เพื่อกระจายความเสี่ยง
0
กำลังโหลด
ศุภ ๆ 22 ส.ค. 64 17:11 น. 8

ขออนุญาตอีกรอบครับ มีส่วนนึงในไลฟ์ช่วงการบริหารจัดการสิทธิ์ ที่พูดว่า

"สละสิทธิ์หนึ่งครั้งเพื่อไปต่อได้ สละสิทธิ์ครั้งที่สองไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะสาขาใด"

ส่วนนี้ฟังเเล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับ รบกวนด้วยครับ

2
lll-MiNt-lll Columnist 22 ส.ค. 64 19:28 น. 8-1
ในระบบ TCAS ทุกคนสละสิทธิ์ (ที่เป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธิ์) ได้แค่ 1 ครั้ง ตลอดการรับสมัครในระบบ TCAS ค่ะ คือ ถ้าสอบติด -> ยืนยันสิทธิ์ และต่อมาทำการสละสิทธิ์เพื่อไปรอบถัดไป เมื่อรอบถัดไปสอบติดและยืนยันสิทธิ์อีก ก็จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้แล้ว เพราะใช้สิทธิ์สละสิทธิ์ครบแล้ว ดังนั้นสำหรับคนที่เคยสละสิทธิ์ไปแล้ว หากรอบถัดๆ สอบติดแต่ไม่ต้องการเรียนคณะนั้นๆ ให้เลือก "ไม่ใช้สิทธิ์" หรือไม่ต้องทำรายการใดๆ ในระบบค่ะ ผลที่เราสอบติดก็จะเป็นโมฆะไปค่ะ
0
กำลังโหลด
Mimi 22 ส.ค. 64 17:45 น. 9

สอบถามค่ะอย่างปีที่แล้วปีที่แล้วคณะรัฐศาสตร์ จุฬา รอบที่ 3 ad1 รับแค่คนที่จบหลักสูตรแกนกลางและนานาชาติ ad2 รับทั้งหลักสูตรแกนกลาง นานาชาติ อาชีวะและกศน. ปีนี้ตัดเกณฑ์รอบ ad2ออกคนที่จบจากกศน.จะยังมีสิทธิ์ในการยื่นคณะนี้ไหมคะ เกณฑ์จะปรับรับเอื้อต่อเด็กอาชีวะและการศึกษานอกระบบไหมคะ//พอดีเป็นเด็กสอบเทียบ

1
lll-MiNt-lll Columnist 22 ส.ค. 64 19:30 น. 9-1
อันนี้ต้องรอติดตามรายละเอียดของปีนี้ค่ะ แต่พี่มิ้นท์คิดว่า น่าจะต้องมีการปรับคุณสมบัติให้รับได้ทุกวุฒินะคะ เพราะมันเหลือแค่เกณฑ์เดียวแล้ว
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
2222 22 ส.ค. 64 20:14 น. 11

อยากสอบถามว่าอย่างปีที่แล้วกดประมวลผลรอบ3ไป ทำให้ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติและทำให้ไปต่อรอบที่4 ของมหาลัยที่อยู่ในระบบไม่ได้ ถ้าปีนี้กดประมวลผลไปมันจะเหมือนปีที่แล้วไหมคะ

1
กำลังโหลด
lll-MiNt-lll Columnist 23 ส.ค. 64 18:36 น. 12-1
ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนตัวเองเลยค่ะ ต่อให้เลือกโรงเรียนตัวเอง ก็ต้องแรนด้อมสนามสอบค่ะ
0
กำลังโหลด
chan_photo2514 Member 23 ส.ค. 64 17:24 น. 13

ตัด Ad2 ที่ใช้คะแนน O-NET+GPAX คิดเป็น 50%ออก แล้วใช้เกณฑ์Ad1 ที่มหาวิทยากำหนดเอง โดยใช้คะแนนจากการสอบ GAT PAT วิชาสามัญ 100% งานนี้ บอกเลยว่าเละแน่ เพราะว่าบางมหาวิทยาลัยเกณฑ์ Ad.1 เขาใช้วิชาสามัญมาคำนวณ เด็ก65ไม่ต้องสอบ O-NET แต่ต้องไปสอบวิชาสามัญแทน ซึ่งมันยากกว่า O-NETแน่ๆ งานนี้วางแผนการอ่านหนังสือไม่ดี มีร่วงแน่นอน...

2
lll-MiNt-lll Columnist 23 ส.ค. 64 18:35 น. 13-1
ตอนนี้ต้องรอรายละเอียดเกณฑ์ของปีนี้อย่างเดียวเลยค่ะ ว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเกณฑ์รอบ Admission หรือเปล่า ถ้าไม่ปรับแล้วใช้เกณฑ์ Ad1 ตามแบบ ก็ยากจริงค่ะ
0
กำลังโหลด
ขอถามครับ 23 ส.ค. 64 21:53 น. 14

ถ้าติดเภสััช รอบ2 แต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ไม่ได้ทำอะไรเลย ยังไปต่อรอบ3 กสพท เภสัช ได้มั้ยครับ

0
กำลังโหลด
Moon 24 ส.ค. 64 01:06 น. 15

ขอสอบถามหน่อยค่ะ 

- ถ้าตอนนี้เรียนอยู่ปี2 แล้วต้องการจะซิ่วไปในพวกคณะแพทย์ รอบที่ใช้gat pat ต้องลาออกก่อนวันที่เท่าไหร่หรอคะ

0
กำลังโหลด
Mmm 24 ส.ค. 64 07:21 น. 16

ขอสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราสมัครสอบวิชาสามัญทั้งหมด7วิชาเลย(สายวิทย์)แต่เราไม่สอบแค่บางวิชาจะได้มั้ยคะ เขาจะออกคะแนนสอบให้มั้ยคะ

1
Mmm 24 ส.ค. 64 08:18 น. 16-1

ขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ถ้าเราเป็นเด็กสายวิทย์แต่คณะที่เราจะเข้าใช้คะแนน วิชาสามัญ 1)วิทย์ทั่วไป 2)คณิต2 เราสามารถสอบได้มั้ยคะหรือต้องให้เด็กศิลปเท่านั้น

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
cwn 7 พ.ย. 64 23:07 น. 19
สอบถามค่ะ ถ้าหนูเรียนพยาบาลปี1 ของม.เอกชนอยู่ แล้วจะไปสอบเข้า กสพท. หนูต้องลาออกช่วงไหนคะ 

เช่น หนูรู้ผลคะแนนแล้วต้องลาออกก่อนเลือกคณะ หรือรู้ผลว่าติดคณะไหนก่อน แล้วค่อยลาออกคะ????????????

0
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด