มาแล้ว! รายละเอียดคุณสมบัติ+ประเภททุน แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า TCAS65 (รับผ่าน กสพท)

สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่อยากเข้าคณะแพทยศาสตร์ และกำลังมองๆ คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอยู่ พี่มิ้นท์มีข่าวมาอัปเดตเพิ่มเติม เพราะใครก็ตามที่จะเข้าสถาบันนี้ จะต้องตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติเพิ่มเติมด้านสภาพร่างกายด้วยค่ะ  

ซึ่งตอนนี้แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าก็ได้ออกประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ย้ำอีกครั้ง ว่าใครจะเข้าที่นี่ อ่านรายละเอียดดีๆ นะคะ

มาแล้ว! ข้อมูลทุน + คุณสมบัติเพิ่มเคิม ว.แพทยศาสตร์พระมงกถฎเกล้า TCAS65
มาแล้ว! ข้อมูลทุน + คุณสมบัติเพิ่มเคิม ว.แพทยศาสตร์พระมงกถฎเกล้า TCAS65

รายละเอียด การรับสมัครแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า TCAS65

ประเภททุน

1. ทุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย มีสถานภาพเป็น "นักเรียนแพทย์ทหาร"

2. ทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย มีสถานภาพเป็น "นักศึกษาแพทย์"  

 • รับเพศชาย 40 นาย
 • รับเพศหญิง 40 นาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติตามประกาศของ กสพท
 • อายุไม่เกิน 20 ปี
 • มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
 • บิดา/มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แต่ไม่เป็นโรคหรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือ บุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรคหรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์
 • เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร หายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร
 • เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
 • เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้มีภรรยาหรือสามี
 • ไม่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา
 • ไม่เสพยาเสพติเหรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ประพฤติดี ไม่บกพร่องศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การสมัคร

สำหรับการสมัครเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้านั้น น้องๆ จะต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ผ่านระบบ กสพท ที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th ในวันที่ 1-20 ต.ค.64 และสมัครสอบวิชาสามัญ วันที่  15 - 28 ธ.ค. 64 ที่เว็บ www.mytcas.com

จากนั้นจะต้องสมัครเพื่อจัดอันดับรอบ Admission ที่เว็บ www.mytcas.com ในวันที่ 2-10 พ.ค.65 โดยเลือกหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็น 1 ใน 10 อันดับที่เลือกค่ะ

รายละเอียดทุน

เมื่อน้องๆ สอบผ่าน เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้ว จะต้องรายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบทางจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ และต้องแจ้งความประสงค์ในการรับทุนประเภททุนกองทัพบกหรือประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  

น้องๆ ที่ต้องการสมัครเป็นแพทย์ทหาร ประเภททุนกองทัพ (เฉพาะเพศชาย) จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ

 • ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย ท่าดันพื้น 32 ครั้ง ภายใน 2  นาที, ท่าลุกนั่ง 42 ครั้ง ใน 2 นาที, วิ่ง 2 กิโลเมตร ใน 11 นาที และว่ายน้ำท่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 25 เมตร
 • ผลการศึกษาชั้นปีที่ 1 (คะแนนเฉลี่ยสะสมเรียงตามลำดับ)
 • มีบุคลิกภาพ และคุณลักษณะที่แสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำที่เหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตามผลการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบความพร้อมในการศึกษาแพทยศาสตร์และผลการสอบสัมภาษณ์

ประเภททุนกองทัพบก

 • มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
 • ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย ที่พัก
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหม
 • การชดใช้ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ชดใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา

ประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
 • ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการ หรือ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
 • การชดใช้ทุน ปฏิบัติราชการหรือชดใช้ทุน 3 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 

เรียกว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก กสพท นั้นเยอะทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องของอายุ น้ำหนัก และส่วนสูง ทั้งเพศหญิงและชายค่ะ รวมถึงคุณสมบัติของคนที่จะเลือกประเภททุนด้วย  ซึ่งตรงนี้จะเน้นเฉพาะคนที่ต้องการเข้ารับทุนประเภทกองทัพ ต้องฟิตซ้อมร่างกายกันเยอะๆ เลยนะคะ^^

ขอขอบคุณรูปภาพจาก
www.facebook.com/borntobemedicalcadetcamp
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด