สวัสดีค่ะน้องๆ มีใครกำลังสนใจ ราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บ้างไหมคะ ในรอบ Portfolio นี้ มีเปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา รวมกว่า 102 ที่นั่ง โดยแต่ละสาขาวิชาเปิดรับสมัครแยกกันไม่พร้อมกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

TCAS65 รอบ 1 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
TCAS65 รอบ 1 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

TCAS65 รอบ 1 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 60 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. และดัชนีมวลกาย น้อยกว่า 30 กก./ตารางเมตร
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ใบรับรองจากโรงเรียนที่แสดงภาวะผู้นำ
 • มี GPA รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ถ้ามีผลการทดสอบ MU-ELT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, IELTS จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร : 1 - 20 พฤศจิกายน 2564
 • ชำระค่าสมัคร (250 บาท) : 1 - 21 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ : 26 พฤศจิกายน 2564
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 15  ธันวาคม 2564
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 • เว็บไซต์รับสมัคร คลิก

2) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (ร่วมมือกับมจธ.) 30 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือ เด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มี GPA กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • เรียงความ 1 หน้ากระดาษ
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร และชำระค่าสมัคร (250 บาท)  : 15 ตุลาคม 2564 - 14 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 11 พฤศจิกายน  2564
 • สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 : 18 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 23 พฤศจิกายน 2564
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 : 17 ธันวาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 : 23 ธันวาคม 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 27 ธันวาคม 2564
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 : 20 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3 : 27 มกราคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 3 : 31 มกราคม 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 • เว็บไซต์รับสมัคร คลิก

3) คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (ร่วมมือกับม.มหิดล) 12 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มี GPA กลุ่มรายวิชาเคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT, TOEFL iTP, TOEIC, IELTS
 • แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่กำหนด
 • เคยฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเข้าร่วมกิจกรรม/เรียนออนไลน์เกี่ยวกับสัตว์-สัตวแพทย์
 • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 • เว็บไซต์รับสมัคร รอติดตาม
พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด