/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เปิดรับสมัครแล้ว! "เรียนร่วม มช." โครงการเรียนล่วงหน้าที่ ม.ปลาย ก็ลงเรียนได้ ใช้ยื่นรอบ Port สอบติดไม่ต้องเรียนซ้ำ! []

วิว

อีกหนึ่งกระแสที่กำลังเป็นเทรนด์การศึกษาในช่วงนี้ก็คือ เทรนด์ของการเรียนล่วงหน้า (ในมหาวิทยาลัย) ไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การหาความรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาที่สนใจแม้ว่าจะไม่ได้เรียนตรงสายหรือเรียนจบไปแล้วก็ตาม

ซึ่งตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง "วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" หรือ "CMU School of Lifelong Education: CMU-LE" เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill ซึ่งไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็สามารถมาเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียนได้ และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (credit bank) อีกด้วย

"เรียนร่วม มช." โครงการที่ใครก็เรียนได้ ม.ปลาย เรียนเก็บ ใช้ยื่นรอบ Portfolio ได้
"เรียนร่วม มช." โครงการที่ใครก็เรียนได้ ม.ปลาย เรียนเก็บ ใช้ยื่นรอบ Portfolio ได้

ทำความรู้จัก วิชาเรียนร่วม (Advanced@CMU) ม.เชียงใหม่  

วิชาเรียนร่วม คือ วิชาที่คณะต่างๆ เปิดสอนผ่านโครงการนี้ โดยจะมีรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินเช่นเดียวกับนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ที่จริงแล้ววิชาเรียนร่วม มช. เปิดโอกาสให้คนภายนอกสามารถเข้ามาเรียนได้ด้วยเช่นกัน แต่สำหรับน้องๆ ม.ปลาย เรียนแล้วได้โอกาสดีหลายต่อ เพราะไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ยังได้ผลงานเพิ่มในพอร์ตฟอลิโอเพื่อใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใน TCAS รอบ Portfolio อีกด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเรามีความสนใจในคณะนั้นๆ นั่นเอง

3 ข้อดีที่ ม.ปลาย ควรเรียนหลักสูตร "เรียนร่วม มช."

1. ได้ค้นหาตัวเองว่าชอบเรียนสิ่งนั้นจริงหรือไม่

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า วิชาเรียนร่วมเป็นวิชาแต่ละคณะได้เปิดสอนและเรียนกันจริงๆ ในมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเสมือนน้องๆ ม.ปลาย ได้ทดลองเรียนวิชาในคณะนั้นเหมือนได้เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง ถ้าชอบก็ไปต่อได้ ถ้าไม่ชอบ ก็ยังมีเวลาให้ได้เตรียมตัวค้นหาตัวเองสำหรับคณะอื่นๆ ต่อไป

2. เก็บสะสมหน่วยกิตได้ สอบติด ม.เชียงใหม่ ไม่ต้องเรียนซ้ำ

จะดีแค่ไหน ถ้าน้องๆ มีเวลาว่างในช่วง ม.ปลาย แล้วอยากเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยล่วงหน้า โดยเฉพาะ ใครที่วางแผนอยากเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่แล้ว สามารถลงเรียนวิชาที่คณะต่างๆ เปิดสอน รวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ก็สามารถเรียนเก็บได้ก่อน ซึ่งทำให้ลดเวลาเรียนในช่วง ปี 1 ไปได้เยอะค่ะ เช่น

ถ้าน้องๆ ต้องการเรียนคณะบริหารธุรกิจ แต่วิชาพื้นฐานของคณะไม่ได้เปิด ก็สามารถไปลงเรียนวิชาจากคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ยกตัวอย่างกรณีนี้ สามารถไปลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่น้องๆ จะต้องเรียนเมื่อมาเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ หรือ วิชาศึกษาทั่วไป (GE) วิชาบังคับที่เด็กปี 1 ต้องเรียนทุกคน  

ดังนั้นเมื่อสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS ได้แล้ว ตารางเรียนปี 1 ของน้องๆ ก็จะผ่อนคลายมากขึ้น เพราะไม่ต้องเรียนวิชานั้นๆ ซ้ำอีกนั่นเอง แต่ถ้าระหว่างเรียนปริญญาตรียังมีเวลาว่างอยู่ ก็สามารถเรียนเก็บวิชาของปริญญาโทไปได้อีกด้วย เรียกว่าใครวางแผนมาดีๆ สามารถเรียนจบปริญญาตรีและโทได้เร็วกว่าคนอื่นได้เลย

3. มี Transcript ใช้ยื่นรอบ Portfolio ได้

เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการเรียนร่วม คือ เมื่อเรียนแล้ว ก็จะมีการประเมินผลจากมหาวิทยาลัย หากผ่านการประเมิน ก็จะได้รับ "Transcript" ที่แสดงผลการเรียนของเราไว้ สามารถใช้ประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ได้ ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเราต้องการเรียนต่อคณะนั้นจริงๆ ก็จะมีแต้มต่อและเพิ่มน่าสนใจให้กับ Portfolio ของเราได้อีกด้วย  

ตัวอย่างวิชาเรียนที่น่าสนใจ

เรียนร่วม มช. จะมีวิชาอะไรบ้าง พี่มิ้นท์จะมาแนะนำ 10 วิชาที่น่าสนใจที่เปิดสอนและสอบออนไลน์ และดูย้อนหลังได้ด้วย

 • วิชาความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะได้เรียนเกี่ยวกับกำเนิกของรัฐสมัยใหม่ แนวคิดเรื่องอำนาจอธิปไตย พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศ เป็นต้น
   
 • วิชาการเมืองในชีวิตประจำวัน จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเมืองในประเด็นต่างๆ  
   
 • วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ จะได้เรียนเกี่ยวกับ "รัฐ" ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ระบบการบริหารบ้านเมือง การใช้อำนาจรัฐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตัวแสดงทางการเมืองต่างๆ รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน
   
 • วิชาเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ตลาด การเงิน การธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ฯลฯ
   
 • วิชาการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม จะได้เรียนเกี่ยวกับ การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม การสร้างการลงทุนใหม่ด้วยนวัตกรรม การพัฒนาธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้วยหน่วยธุรกิจย่อย การขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรม การสร้างมูลค่าด้วยองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
   
 • วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ในชีวิตประจำวัน จะได้เรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของวิศวกรรมชีวการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์และชีวสารสนเทศทางการแพทย์ สัญญาณชีวภาพ วัสดุชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์ ตลอดจนเทคโนโลยีสุขภาพเกิดใหม่อื่นๆ
   
 • วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จะได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์การแสดงผล เทคนิคการสร้างภาพเรขาคณิต การแปลง การระบาย ส่วนของภาพ เส้นโค้ง แนะนำรูปสามมิติ การแปลงในสามมิติ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
 • วิชาแคลคูลัส 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและการประยุกต์
   
 • วิชาชีววิทยาพื้นฐาน 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการและเทคนิคทางชีวเคมี คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก การส่งผ่านอิเล็กตรอนและชีวพลังงานศาสตร์ และชีวเคมีประยุกต์
   
 • วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ จะได้เรียนเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในสำนักงานสำหรับชีวิตสมัยใหม่ ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้สารสนเทศ

นอกจาก 10 วิชาตัวอย่างที่เล่ามานี้ ยังมีวิชาอื่นๆ อีก เช่น ชีวิตกับเอกภพ การเป็นพลเมือง ชีวเคมีเบื้องต้น กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งในแต่ละเทอมก็จะมีรายวิชาที่เปิดสอนแตกต่างกันค่ะ  น้องๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ จะมีรายละเอียดแต่ละวิชาพร้อมกับตารางเรียนของแต่ละคณะ ที่มีทั้งแบบเรียนในห้องเรียนและออนไลน์เลย ขอบอกว่ามีแต่วิชาน่าเรียนๆ ทั้งนั้น 

กำหนดการสมัครโครงการเรียนร่วม มช.
กำหนดการสมัครโครงการเรียนร่วม มช.

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจ ไม่ต้องรอจนถึงปีหน้าค่ะ เพราะตอนนี้โครงการเรียนร่วม มช. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเรียนร่วมเทอม 2/2564 แล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ https://bit.ly/AdvancedCMU01 ระยะเวลาการเรียนร่วมเทอม 2/2564 : 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @CMULifelong

 

มาจนถึงตรงนี้ น้องๆ อาจจะมีคำถามว่า หากสมัครเรียนไปแล้ว จำเป็นต้องเรียนปริญญาตรีที่ ม.เชียงใหม่ หรือเปล่า ขอตอบว่าไม่จำเป็นนะคะ เพราะน้องๆ ทั่วประเทศสามารถสมัครเรียนวิชาเหล่านี้ได้เลย คล้ายกับการเรียนเสริม เรียนเพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับตัวเอง เพราะเมื่อผ่านการประเมินก็จะได้รับทรานสคริปต์ เป็นประวัติและผลงานของตัวเองค่ะ แต่จะได้ประโยชน์สองเท่าหากตั้งใจจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่แล้ว เพราะสามารถนำทรานสคริปต์มาใช้ยื่นรอบ Portfolio และหากได้เป็นนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ก็จะไม่ต้องเรียนวิชาซ้ำกับที่เคยลงเรียนมาแล้ว ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังค้นหาตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน ใครสนใจ รีบสมัครเลย ใกล้หมดเขตแล้ว! 

 

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS65 #เรียนล่วงหน้า #เรียนร่วม มช. #โครงการเรียนร่วม ม.เชียงใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป