/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัครรอบ Admission ออกมาแล้ว วันนี้มีอีก 1 พระจอมฯ ที่ประกาศเกณฑ์ TCAS65  รอบ 3 Admission ออกมาบ้าง ซึ่งก็คือ  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นั่นเอง

ในรอบนี้มจธ. เตรียมเปิดรับ 7 คณะ รวม 63 สาขาวิชา 333 ที่นั่ง  โดยแต่ละสาขาวิชากำหนดใช้ GPAX, GPA กลุ่มรายวิชา และคะแนน GAT/PAT ตามราละเอียดดังต่อไปนี้

ตามมาดู๑! เกณฑ์ Admission มจธ. ปี65 นี้ ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ
ตามมาดู๑! เกณฑ์ Admission มจธ. ปี65 นี้ ใช้คะแนน GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ

มาแล้ว! เกณฑ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่  1 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและพลังงาน) 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 4 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี) 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี) 1 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ  (หลักสูตรนานาชาติ) 2 ที่นั่ง
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี) 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี) 1 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์คัดเลือก

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 20 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกคอมพิวเตอร์  (ค.อ.บ. 5 ปี) 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ. 5 ปี) 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ (ค.อ.บ. 5 ปี) 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ. 5 ปี) 10  ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ. 5 ปี) 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6  หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 3, PAT 5
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. เครื่องกล) 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. ไฟฟ้า) 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. อุตสาหการ) 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 2, PAT 3
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. โยธา) 10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT,  PAT 3

คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 40 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT,  PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม  10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์  5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ - สาขาวิชาเอกฟิสิกส์์ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล  10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
  • คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (ไทย, สังคมฯ, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ – กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 6
 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ – กลุ่มเอกแอนิเมชัน 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 6
 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ – กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 6
 • สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 1 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 2, PAT 6
 • สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล  3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม  3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาเทคโนโลโยมีเดีย – กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์   3 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX
  • คะแนน  GAT, PAT 1
 • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 1 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • คะแนน  GAT, PAT 1

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือปวช.
  • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
  • GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • คะแนน  GAT, PAT 1, PAT 2, PAT 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์การคัดเลือก

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
  • คะแนน  GAT, PAT 4
  • คะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
  • คะแนน  GAT, PAT 4
  • คะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
  • คะแนน  GAT, PAT 6
  • คะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 8 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
  • คะแนน  GAT, PAT 6
  • คะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ที่นั่ง
  • กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า
  • คะแนน  GAT, PAT 4
  • คะแนนวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

รายะเอียดเพิ่มเติม

เรียกได้ว่าในรอบ Admission ของมจธ. มีหลายคณะกำหนดใช้เกรดเฉลี่ยสะสม  หรือ GPAX ของน้องๆ ในการคำนวณคะแนนด้วย รวมไปถึงบางคณะยังกำหนด GPAX เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 3 Admission #แอดมิชชั่น #บางมด #มจธ. #ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #Admission มจธ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากถูกลบโดยทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป