/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เช็กให้แน่! มหาวิทยาลัย/สถาบันไหนเข้าร่วม TCAS65 บ้าง? []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ  หลังจากที่ทปอ.เปิดรับ myTCAS ให้น้องๆ ได้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ก็มีน้องๆ หลายคนเข้ามาสอบถามพี่ๆ ทีมงานเป็นจำนวนมาก ว่าถ้าสมัครมหาวิทยาลัยนึง รอบ Portfolio ไป ยังต้องลงทะเบียน myTCAS ไหม หรือไปสมัครรับตรงมาแล้ว จะสมัครเพิ่มอีกมหาวิทยาลัยทำได้ไหม  

ซึ่งหลักๆ แล้วคำตอบจากพี่ ทีมงานก็จะให้น้องๆ ไปดูว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบ TCAS ไหม ถ้าใช่ก็จะต้องทำตามกฎของ TCAS "ต้องลงทะเบียนในระบบ" "1 คนมี 1 สิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์ได้เพียงแค่ที่เดียว" แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS ก็จะไม่นับเลย เพราะระบบจะไม่เกี่ยวเนื่องกัน  จากนั้นคำถามต่อมาที่หลายคนมักจะถามต่อ นั่นก็คือ "แล้วมหาวิทยาลัยนั้นๆ  อยู่ในระบบ TCAS ไหม?"

วันนี้พี่แนนนี่ก็เลยรวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ TCAS65 มาฝาก ตามไปดูกันว่าจะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง 

86 มหาวิทยาลัย/สถาบันเข้าร่วม TCAS65 ใครยื่นสมัครต้อง ลทบ. myTCAS ทุกคน
86 มหาวิทยาลัย/สถาบันเข้าร่วม TCAS65 ใครยื่นสมัครต้อง ลทบ. myTCAS ทุกคน

เช็กให้แน่! มหาวิทยาลัย/สถาบันไหนเข้าร่วม TCAS65 บ้าง?

สำหรับใน TCAS65 นี้ มีมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เข้าร่วมรวมกว่า 86 สถาบัน โดยสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

กลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ-เอกชน

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
 • สถาบันพระบรมราชชนก
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • วิทยาลัยสันตพล
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เข้าร่วมเพิ่มเติมจากปี 2564

 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แม้ว่าจะมีบางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS ในปี 2565 เพิ่มเติม แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางมหาวิทยาลัยไม่เปิดรับผ่านระบบ TCAS แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น 

จากรายชื่อมหาวิทยาลัยข้างต้น บางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS อาจจะไม่ได้เข้าร่วมครบทุกรอบ หรืออาจจะไม่ได้รับผ่าน TCAS ครบทุกสาขาวิชา ดังนั้นน้องๆ จะต้องติดตามข้อมูล และรายละเอียดการรับให้ดี และถ้ามหาวิทยาลัย/รอบที่สมัครเข้าร่วม TCAS ก็อย่าลืมลงทะเบียน myTCAS และศึกษาเรื่องการจัดการสิทธิ์ต่างๆ ให้รอบคอบนะคะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Admission #TCAS รอบ 2 โควตา #TCAS รอบ 3 Admission #TCAS รอบ 4 Direct Admission

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป