/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (12 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่หลายคนรอคอยระเบียบการรับสมัคร TCAS65 รอบที่ 2 หรือรอบโควตา อย่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก็ได้ประกาศเกณฑ์คัดเลือกออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยในรอบนี้ เตรียมเปิดรับกว่า 12 โครงการกันเลย

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TCAS65 รอบ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (12 โครงการ)

1. โครงการ Active Recruitment

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 18 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 9 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 12 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ราชบุรี) 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ราชบุรี) 4 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี)  20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 20 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 10  ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเคมี 20 ที่นั่ง
  • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกออกแบบกราฟิก 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกแอนิเมชั่น 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกการพัฒนาเกม 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 4 ที่นั่ง
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 15 ที่นั่ง
  • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 10 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6, ปวช. หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX / GPA  ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น  TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP
  • Portfolio + ผลงานโดดเด่น
  • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 14 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 5 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ที่นั่ง
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1 ที่นั่ง
  • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 7 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • Portfolio/ความสามารถพิเศษ
  • สอบสัมภาษณ์
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 14 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2)

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ นานาชาติ 3 ที่นั่ง
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นานาชาติ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน นานาชาติ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ นานาชาติ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ นานาชาติ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม นานาชาติ 10 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น  TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP/TOEIC/CEFR : B1  (เฉพาะคณะสถาปัตยฯ)
  • สอบสัมภาษณ์
  • Portfolio
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 9 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุตรหลานครู

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี)  5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 5 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6 เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • Portfolio
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 7 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์"

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 5 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • เปนทายาท (บุตรหรือหลาน) ของเจาของธุรกิจการพิมพ หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • Portfolio (ถ้ามี)
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 7 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

6. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2565

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 10 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ปวช. ตามสาขาวิชาที่กำหนด
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 7 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 1 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • มีทัศนคติที่ดี,  ประพฤติดี, มีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่มีฐานะยากจน
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 9 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

8. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล - เอกการออกแบบและการสร้างเกม/เอกการแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ นานาชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์  นานาชาติ 5 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น  TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP/RMIT/DuoLingo
  • สอบสัมภาษณ์
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 9 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

9. โครงการรับนักศึกษาพิการ

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ  1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 1 ที่นั่ง
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6 หรือเด็กซิ่ว
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย/เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องตามที่กำหนด
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
 • รับสมัคร  : 7 กุมภาพันธ์ 2565  - 9 มีนาคม 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

10. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 4 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 ที่นั่ง
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 20 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 20 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 12 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาฟิสิกส์-เอกฟิสิกส์ทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ที่นั่ง
  • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบภาพยนตร์ 8 ที่นั่ง
   • สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกการพัฒนาเกม 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 3 ที่นั่ง
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
   • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 3 ที่นั่ง
  • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • คะแนนสอบ GAT/PAT
 • สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร  : 21 มีนาคม 2565 - 18 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) 1 ที่นั่ง
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 2 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกคอมพิวเตอร์ (5 ปี)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกไฟฟ้ากำลัง (5 ปี)  10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-เอกอิเล็กทรอนิกส์ (5 ปี) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) 20 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 20 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 12 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเคมี 15 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 ที่นั่ง
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชามีเดียอาตส์ - กลุ่มเอกการออกแบบภาพยนตร์ 8 ที่นั่ง
  • สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกการพัฒนาเกม 3 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย-กลุ่มเอกนวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ 3 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล 3 ที่นั่ง
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1 ที่นั่ง

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ม.6, เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด
 • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • คะแนนสอบ GAT/PAT
 • สอบสัมภาษณ์

รับสมัคร  : 21 มีนาคม 2565 - 18 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

12. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT)

 • สาขาวิชาที่เปิดรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี นานาชาติ 6 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ 2 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 3 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ นานาชาติ 2 ที่นั่ง
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • ม.6 หรือ เทียบเท่า หรือเด็กซิ่ว
  • GPAX/GPA ขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • Portfolio
 • รับสมัคร  : 21 มีนาคม 2565 - 18 เมษายน 2565
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 2 โควตา #ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #บางมด #มจธ.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป