/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ทำความรู้จัก "โควตา นร.พลเมืองจิตอาสา" มธ. โครงการสุดฮอตของเด็กกิจกรรม บางสาขารับแค่ 1 ที่นั่ง! []

วิว

สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ ใน TCAS65 รอบ Portfolio และรอบโควตา มีโครงการสำหรับเด็กกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว โดยเฉพาะโครงการประเภทเด็กดีมีคุณธรรม เด็กดีมีที่เรียน หรือโครงการส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ  

แต่ที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์ ว่ากันว่าเป็นโครงการที่เหล่านักเรียนกิจกรรมจากทุกโรงเรียนมั่นหมายที่จะส่งประวัติเข้ามาทำการคัดเลือก ซึ่งในปีก่อนๆ จะต้องมีการเข้าค่ายเพื่อทดสอบหาผู้ผ่านการคัดเลือก แต่หลังจากโควิดมา รายละเอียดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบออนไลน์ ปีนี้ก็เช่นกันค่ะ มาลองดูรายละเอียดในปีนี้

สายกิจกรรมต้องดู! โควตา TCAS65 นร.พลเมืองจิตอาสา มธ. มีเงื่อนไขอะไรบ้าง
สายกิจกรรมต้องดู! โควตา TCAS65 นร.พลเมืองจิตอาสา มธ. มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

หลายคณะรับแค่สาขาละ 1 คน

โครงการจิตอาสา ม.ธรรมศาสตร์ มีคณะเปิดรับมากกว่า 20 คณะค่ะ ซึ่งก็ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอน แต่จำนวนรับในแต่ละคณะนั้นแตกต่างกัน อย่างเช่น นิติศาสตร์ รับมากถึง 7 ที่นั่ง ในขณะที่อีกหลายคณะ รับเพียงสาขาละ 1 ที่นั่ง เช่น

  • คณะรัฐศาสตร์ เปิดรับสาขาละ 1 ที่นั่ง มีสาขาการเมืองการปกครอง, สาขาการระหว่างประเทศ, สาขาบริหารรัฐกิจ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสาขาละ 1 ที่นั่ง มีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับ 1 ที่นั่ง
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดรับ 1 ที่นั่ง (จาก 3 หลักสูตร)

ใช้คะแนน GAT+วิชาสามัญ

ทุกคณะ ใช้คะแนน GAT และวิชาสามัญ โดยวิชาสามัญสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนื่องจากมีการกำหนดวิชาที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา

อย่างไรก็ตามในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกนั้น จะใช้คะแนน GAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน (50%) และมีผลคะแนนวิชาสามัญ โดยให้เลือกยื่นวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 9 วิชา โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 30% หรือ 30 คะแนน ทั้งนี้ในหลายๆ สาขาก็มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของวิชาที่ต้องใช้ไว้แล้ว เช่น รัฐศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน คณะศิลปศาสตร์ ใช้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา วิชาละไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ดังนั้นอย่าลืมดูรายละเอียดในคุณสมบัติเฉพาะคณะด้วยนะคะ

สมัครได้ทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว

จะต้องมีน้องๆ ถามทุกปีว่า โครงการนี้รับเด็กซิ่วหรือไม่ ขอบอกว่า "รับ" ค่ะ และนอกจากจะรับทั้ง ม.6 เด็กซิ่ว และเทียบเท่าแล้ว ยังรับกลุ่มน้องๆ ที่จะจบจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่า ม.ปลายอีกด้วย

โดยในแต่ละวุฒินั้น มีเงื่อนไขเรื่องผลการเรียนดังนี้

  • ม.6 หรือ เทียบเท่า ต้องมี GPAX 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เด็กซิ่ว หรือ เทียบเท่า ต้องมี GPAX 6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศในระดับเทียบเท่า ม.ปลาย ต้องมีคะแนนมาตรฐานสากล เช่น A Level, IB, NCEA หรือวุฒิ GED

คุณสมบัติของการทำกิจกรรม

โดยพื้นฐานของผลงานที่ใช้ในการสมัครโครงการนี้ จะต้องทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

  • ทำกิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียน โดยทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง และมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าได้ทำกิจกรรมนั้นจริงๆ
  • ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน โดยทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง  และมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรอง ให้สถานศึกษารับรองแทน

เลือกผลงานไม่เกิน 3 กิจกรรมเท่านั้น

เป็นเงื่อนไขที่ท้าทายสำหรับน้องๆ ที่ทำกิจกรรมเยอะ เพราะต่อให้ทำจำนวนมากแค่ไหน น้องๆ จะต้องคัดมาไม่เกิน 3 กิจกรรมที่คิดว่าดีที่สุดและเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี โดยบรรยายลงในแบบฟอร์มประวัติการทำกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา โดยจะต้องบรรยายทั้ง 3 กิจกรรม รวมกันไม่เกิน 2 หน้ากระดาษนะคะ จากนั้นให้ใส่รูปภาพประกอบลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเช่นกัน นอกจากจะท้าทายเรื่องการคัดผลงานแล้ว ยังท้าทายในเรื่องของการสรุปความและนำเสนอตัวตนผ่านพื้นที่ที่จำกัดอีกด้วย

การทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

ตามที่พี่มิ้นท์ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าปกติแล้ว โครงการนี้จะมีการเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ในปีนี้ได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะ คร่าวๆ ขั้นตอนการสมัครของโครงการ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สมัครในระบบได้ถึง 21 มี.ค.65 และชำระเงินได้ถึง 22 มี.ค. 65

ขั้นตอนที่ 2 มีการทดสอบโจทย์ แบบออนไลน์ ในวันที่ 30 มี.ค. 65 ช่วงเวลา 09.30 - 12.30 น.

ขั้นตอนที่ 3 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้สมัครจากประวัติการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาหรือการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและการนำเสนอมุมมองการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาผ่านการทดสอบอออนไลน์ในเวลาที่กำหนด และพิจารณาทัศนคติด้านพลเมืองจิตอาสาจากการลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเองและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม/ชุมชน และพิจารณาคะแนน GAT และวิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 4 หลังประกาศผล จะมีกิจกรรมออนไลน์ในส่วนของทัศนคติด้านพลเมืองจิตอาสา โดยทดสอบแบบกลุ่ม และสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 5 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ใช้แบบฟอร์มตามที่โครงการกำหนด

หลายคนต้องการความสวยงาม ต้องการความคิดสร้างสรรค์ แต่ถ้าไม่อ่านรายละเอียดของโครงการดีๆ อาจจะเป็นผลเสียหนักกว่าเก่าอีกนะคะ ซึ่งโครงการพลเมืองจิตอาสานั้น น้องๆ ไม่ต้องเสียเวลาลงทุนหรือลงแรงอะไรเลยค่ะ เพราะทางโครงการมีแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของการกรอกประวัติการทำกิจกรรมจิตอาสา หรือ แบบฟอร์มของการใส่รูปภาพที่แสดงการทำกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา

ดังนั้นแนะนำให้น้องๆ ให้ยึดแบบฟอร์มจากโครงการเป็นหลักและทำตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด คือ มีจำนวนเอกสารไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (มีเช็กลิสต์อยู่ในระเบียบการค่ะว่าใน 8 แผ่นนี้ ต้องใส่อะไรบ้าง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

พี่มิ้นท์ค่อนข้างมั่นใจว่าน้องๆ ที่เป็นสายกิจกรรมเต็มตัวอยู่แล้ว คงรู้จักโครงการนี้เป็นอย่างดีและเตรียมตัวล่วงหน้ากันมาพอสมควรแล้ว ดังนั้นในช่วงเวลาก่อนสมัครจริง ขอให้น้องๆ คัดเลือกผลงานที่เป็นตัวตนของเราและสะท้อนความสามารถและความเป็นพลเมืองจิตอาสาของเราให้ได้มากที่สุดนะคะ  ขอให้น้องๆ โชคดี ทำได้ดีในทุกๆ บททดสอบของโครงการค่ะ :D

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS65 #ม.ธรรมศาสตร์ #TCAS รอบ 2 โควตา #โควตา ม.ธรรมศาสตร์ #โครงการพลเมืองจิตอาสา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป