/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2) []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ สำหรับใครที่ยังสนใจยื่นสมัครรอบ Portfolio อยู่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครรอบ Portfolio ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม โดยเปิดรับกว่า 67 สาขาวิชา รวมกว่า 2,135 ที่นั่ง และมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งน้องๆ จะสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)
TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)

TCAS65 รอบ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)

สาขาวิชาที่เปิดรับ-เกณฑ์คัดเลือก

 • คณะครุศาสตร์
  • สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา 10 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 10 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาศิลปศึกษา 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
   • ทดสอบทักษะพื้นฐานทางทัศนศิลป์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 20 ที่นั่ง
   • ม.6,  เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 40 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (ค.บ.) 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟฟิก 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชานาฏยศาสตร์การแสดง 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ
  • สาขาวิชานิติศาสตร์ 40 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาษาจีน 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาษาไทย 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 10 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.70
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อกาารพัฒนา 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 120 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (นานาชาติ) 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
   • คะแนน TOEFL, BSRU-TEP, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (ถ้ามี)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์  50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 40 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการบัญชี 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน 50 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 40 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาภาพยนตร์ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) 10 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต หรือ อังกฤษ-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • GPA วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  (ค.บ.) 15 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาชีววิทยา  (ค.บ.) 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  5 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • วิทย์-คณิต
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาแอนิเมชัน เกม และดิจิทัลมีเดีย 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติทางการแพทย์) 15 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ (แขนงวิชาหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะ) 15 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาการประกอบและบริการอาหาร 60 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.50
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาออกแบบระบบโลจิสติกส์ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 25 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.80
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัต 40 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการผลิตและคุณภาพ) 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการคลังสินค้า) 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ (แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์) 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
   • สอบสัมภาษณ์
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา (ค.บ.) 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ
  • สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (ค.บ.) 15 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX 5 ภาคเรียน
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ
  • เอกดนตรีตะวันตก 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ
  • เอกดนตรีไทย 10 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี 30 ที่นั่ง
   • ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
   • Portfolio
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 1.75
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบปฏิบัติ

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร/ชำระค่าสมัคร : วันนี้ - 25 มกราคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2565
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 กุมภาพันธ์ 2565
 • ยืนยันสิทธิ์ myTCAS : 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานตัวเป็นนึกศึกษากับมหาวิทยาลัย : 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
เว็บไซต์รับสมัคร
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS65 #TCAS รอบ 1 Portfolio #มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป