/>
ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สรุป! รายละเอียดระบบ TCAS66 รับสมัครกี่รอบ? กี่รูปแบบ? กำหนดการเป็นยังไง? []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ  นอกจากที่ ทปอ.ออกมาประกาศรายละเอียดการสอบสนามกลางต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปีการศึกษา 2566 แล้ว ทปอ.ก็มีประกาศเรื่องรายละเอียดการคัดเลือกต่างๆ ของ TCAS66 ออกมาด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ขอบอกน้องๆ ทุกคนตรงนี้เลยว่า จะต้องทำความเข้าใจกติกา และเงื่อนไขการสมัครต่างๆ ให้เรียบร้อย  โดยวันนี้พี่แนนนี่ก็ได้สรุปข้อมูล TCAS66 มาฝาก

#dek66 ต้องอ่าน! ข้อมูลระบบ TCAS66 ครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนยื่นสมัคร
#dek66 ต้องอ่าน! ข้อมูลระบบ TCAS66 ครบทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนยื่นสมัคร

สรุป! รายละเอียดระบบ TCAS66 รับสมัครกี่รอบ? กี่รูปแบบ? กำหนดการเป็นยังไง?

รูปแบบการคัดเลือก

สำหรับ TCAS66 จะเปิดรับสมัคร 4 รอบ 4 รูปแบบการคัดเลือก โดยแต่ละรอบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

รอบที่ 1 Portfolio

 • เน้นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น
 • จะพิจารณาจากผลงาน
 • ไม่มีการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ/สอบปฏิบัติ
 • อาจใช้คะแนนวัดความถนัด เช่น GPAX, TGAT, TPAT
 • มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัคร

รอบที่ 2 Quota

 • เน้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ และเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ (โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย)
 • จะพิจารณาจากคะแนนสอบส่วนกลาง/มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง เช่น GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
 • มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัคร

รอบที่ 3 Admission

 • เน้นการสอบจากส่วนกลาง (ทปอ. - กสพท)
 • มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
 • ใช้คะแนน GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
 • ทปอ.ดำเนินการรับสมัคร
 • กฎการสมัครรอบ Admission
  • ยื่นสมัครกี่อันดับก็ได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับ
  • ประกาศผลกการคัดเลือกลำดับเดียว
  • ประมวลผลการคัดเลือก/ประกาศผล 2 ครั้ง
 • ค่าสมัครสอบ
  • 1 อันดับ : 150 บาท
  • 2 อันดับ : 200 บาท
  • 3 อันดับ : 250 บาท
  • 4 อันดับ : 300 บาท
  • 5 อันดับ : 400 บาท
  • 6 อันดับ : 500 บาท
  • 7 อันดับ : 600 บาท
  • 8 อันดับ : 700 บาท
  • 9 อันดับ : 800 บาท
  • 10 อันดับ : 900 บาท

รอบที่ 4 Direct Admission

 • เน้นผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน (รอบเก็บตก)
 • มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก
 • ใช้คะแนน GPAX, TGAT, TPAT, A-Level
 • มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัคร

ปฏิทิน TCAS66

 รอบรับสมัครประกาศผลยืนยันสิทธิ์สละสิทธิ์
Portfolioขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย7 กุมภาพันธ์ 25667 - 8 กุมภาพันธ์ 25669 กุมภาพันธ์ หรือ
6 พฤษภาคม 2566
Quotaขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย4  พฤษภาคม 25664 - 5 พฤษภาคม 25666 พฤษภาคม 2566
Admission1 - 10 พฤษภาคม 2566ครั้งที่ 1 :  17 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 :  23 พฤษภาคม 2566
17 - 18 พฤษภาคม 2566ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
Direct Admissionขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
24 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2566 
ครั้งที่ 1 :  8 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2 :  18 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 1 :  8 - 9 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 2 :  18 - 19 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการสมัคร TCAS

1 คน 1 สิทธิ์

กฎกติกาสำคัญในการยื่นสมัครในระบบ TCAS คือ 1 คน จะมี 1 สิทธิ์ ต่อการยื่นสมัครในแต่ละปี ถ้าใครเลือกยืนยันสิทธิ์ ก็จะเท่ากับใช้สิทธิ์ในระบบไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถยื่นสมัครในรอบอื่นๆ ได้อีก แต่ถ้าต้องการจะสมัครรอบอื่น จริงๆ ก็จะต้องไปสละสิทธิ์ก่อน โดยการจัดการสิทธิ์ต่างๆ จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทปอ.กำหนดขึ้นเท่านั้น

คำศัพท์ที่ควรรู้

 • ยืนยันสิทธิ์ : ต้องการที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และเมื่อยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถไปสมัครรอบอื่นๆ ได้อีก
 • ไม่ใช้สิทธิ์  : ไม่ต้องการที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะถือเป็นการไม่ใช้สิทธิ์ สามารถสมัครรอบอื่นๆ ได้ ตามปกติ
 • สละสิทธิ์ : ยกเลิกสาขาวิชาที่ได้ "ยืนยันสิทธิ์" ไปแล้ว โดยการสละสิทธิ์นี้ก็จะทำได้เพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น ถ้าใครเผลอกดสละสิทธิ์เป็นครั้งที่ 2 จะไม่สามารถสมัครในระบบ TCAS ได้อีก

ลงทะเบียน myTCAS ทุกคน

ก่อนการสมัครสอบสนามกลางอย่าง TGAT/TPAT, A-Level หรือสมัครเข้ารับคัดเลือก TCAS ในแต่ละรอบ น้องๆ ทุกคนจะต้องลงทะเบียน myTCAS เพราะ myTCAS จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครทั้งหมด ทั้งรับสมัครสอบสนามกลาง เชื่อมต่อข้อมูลกับมหาวิทยาลัย ประกาศผลการคัดเลือก  จัดการสิทธิ์ และรับสมัครรอบ Admission  

โดยน้องๆ สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  จะลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ ระบบจะไม่มีปิดรับลงทะเบียน เพียงแค่จะต้องลงทะเบียนก่อนสมัครสอบ หรือสมัครคัดเลือก TCAS ในรอบที่สนใจเท่านั้น

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับแต่ละรอบ(อาจ)ไม่เหมือนกัน

ในการรับสมัครการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS  มหาวิทยาลัยจะกำหนดแผนการรับสมัครของแต่ละรอบเอาไว้ โดยแต่ละรอบ แต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะเปิดรับสมัครในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เหมือนกัน บางคณะอาจจะไม่ได้เปิดรับสมัครครบทุกรอบ มีการกำหนดจำนวนรับไม่เท่ากัน  รวมถึงในคณะเดียวกัน สาขาวิชาเดียวกันแต่ละรอบ อาจจะกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และ/หรือ เกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกันก็ได้ ดังนั้นน้องๆ จะต้องเช็กระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย ของแต่ละรอบให้ดีดี

สมัครคัดเลือก TCAS ไม่เท่ากับสมัครสอบข้อเขียน

หลายคนชอบสับสัน มักคิดกันว่า การสมัครสอบ TCAS คือการสอบเข้ามาหวิทยาลัยทั้งหมด แต่พี่แนนนี่ขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่า ให้น้องๆ แยกการสมัครออกเป็น 3 อย่าง คือ

 • การสมัคร myTCAS ก็คือการลงทะเบียน myTCAS ซึ่งเป็นแค่การลงทะเบียนเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานระบบ TCAS ได้เท่านั้น
 • การสมัครสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ก็คือการสมัครเข้าสอบข้อเขียนสนามกลาง เพื่อนำผลคะแนนไปใช้พิจารณาคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ในระบบ TCAS
 • การสมัครคัดเลือก TCAS จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมี 4 รอบ โดยแต่ละรอบ TCAS มีการกำหนดสาขาวิชา/คุณสมบัติ/เกณฑ์คัดเลือกแตกต่างกัน ซึ่งน้องๆ ไม่จำเป็นจะต้องยื่นสมัครทุกรอบ  เพียงเลือกรอบที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้มากที่สุด

นับถอยหลังอีกประมาณ 6 เดือน การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2566 หรือ TCAS66 ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว นอกจากที่น้องๆ จะเตรียมตัวสอบในรายวิชาต่างๆ แล้ว พี่แนนนี่ขอแนะนำให้น้องๆ ทำความเข้าใจตัวระบบอย่างละเอียดรอบคอบนะคะ

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS66 #รูปแแบบ TCAS #TCAS รอบ 1 Portfolio #TCAS รอบ 2 Quota #TCAS รอบ 3 Admission #TCAS รอบ 4 Direct Admission #dek66

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป