#dek66 ห้ามพลาด! เตรียม Portfolio 10 หน้า ยื่น TCAS66 ต้องมีอะไร ต้องระวังอะไรบ้าง?

สวัสดีค่ะน้องๆ นับถอยหลังอีก ไม่นาน ทปอ.จะเปิดระบบ myTCAS ให้ได้เริ่มลงทะเบียนกันแล้ว การรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ก็จะเริ่มรับสมัครในช่วงนั้นเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่การรับสมัครต่างๆ จะเริ่มขึ้น สิ่งที่น้องๆ #dek66 สามารถทำได้ในช่วงนี้ก็คือ การเตรียม Portfolio  ซึ่งทางทปอ.กำหนดไว้เสมอว่า Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานที่ใช้ยื่นสมัคร จะต้องมีไม่เกิน 10 หน้า ทำให้หลายๆ คนมักจะเกิดคำถามต่อมาว่า รวมปกไหม? ต้องใส่อะไรบ้าง? วันนี้พี่แนนนี่มีคำตอบมาฝาก

ทำ Portfolio 10 หน้า ยื่นรอบ Portfolio ต้องมีอะไรบ้าง รวมหน้าปกไหม?
ทำ Portfolio 10 หน้า ยื่นรอบ Portfolio ต้องมีอะไรบ้าง รวมหน้าปกไหม?

#dek66 ห้ามพลาด! เตรียม Portfolio 10 หน้า ยื่น TCAS66 ต้องมีอะไร ต้องระวังอะไรบ้าง?

ทางทปอ.ได้มีการขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้กำหนดจำนวนหน้าของแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio  ที่ใช้พิจารณาคัดเลือกใน TCAS รอบ Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ TCAS62 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยภายใน 10 หน้านี้ จะไม่นับรวมหน้าปก คำนำ สารบัญ (อันที่จริงคำนำ สารบัญ ไม่ต้องใส่เลยก็ได้) แต่จะนับเฉพาะส่วนประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว หรือข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้คณะกรรมการรู้จักว่าผู้สมัครเป็นใคร มาจากที่ไหน อย่างไร อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา โรงเรียน ข้อมูลบิดา-มารดา-ผู้ปกครอง ข้อมูลพี่น้อง ที่อยู่-ภูมิลำเนา  ความสนใจ งานอดิเรก หรือความสามารถพิเศษต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลการติดต่อ  อย่างเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

ประวัติการศึกษา

ต่อมาข้อมูลสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องของการศึกษา ให้ระบุให้ละเอียดว่า เรียนที่ไหนมาบ้าง โรงเรียนอะไร จังหวัดอะไร ปีการศึกษาไหน แผนการเรียนอะไร หลักสูตรไหน  และได้เกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่  ซึ่งแนะนำให้ใส่ข้อมูลเป็นตาราง เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้น และถ้าใครมีหลักฐาน หรือใบแสดงผลการเรียนก็แนบไปด้วยได้

เหตุผลที่อยากเข้าที่นี่

เขียนเป็นเรียงความ หรือบทความ ความยาวพอประมาณ โดยบรรยาย-อธิบาย ถึงเหตุผล หรือแรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเรียนในสาขาวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ  เพราะข้อความเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปเรียนที่นั่นจริงๆ

ผลงาน/รางวัล

ข้อมูลส่วนสำคัญที่น่าจะเป็นส่วนสำคัญ  และมีผลต่อการคัดเลือกมากที่สุดส่วนนึง เพราะจะเป็นข้อมูลที่นำเสนอตัวตน และความสามารถของผู้สมัครได้ดีที่สุด ผู้สมัครจะต้องคัดเลือกผลงาน หรือรางวัลการประกวด หรือการแข่งขันต่างๆ ในช่วงม.4-5-6 ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ยื่นสมัคร ทั้งระดับโรงเรียน-จังหวัด-ประเทศ-นานาชาติ สามารถนำมาใช้ได้หมด โดยให้ลงรายละเอียดการทำผลงานชิ้นนั้นๆ ว่าคืออะไร  เข้าร่วมที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร อธิบายลงไปให้ชัดเจนเลย

กิจกรรมน่าสนใจที่เคยเข้าร่วม

สำหรับใครที่เป็นสายกิจกรรมตัวยง ให้รวบรวมรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยเข้าร่วม ทุกประเภท ทุกรูปแบบที่เคยเข้าร่วมในช่วงม.ปลาย ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ยื่นสมัคร หรือพัฒนาตัวเอง หรือส่งเสริมทักษะความสามารถด้านต่างๆ เอาไว้ให้เรียบร้อย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับอะไร เข้าร่วมที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้จัดกิจกรรมคือใคร ได้รับอะไรจากกิจกรรมนั้นๆ เป็นต้น

เกียรติบัตร/รูปภาพ

นอกจากข้อมูลผลงาน รางวัล หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าร่วมแล้ว น้องๆ จะต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เพื่อเสริมความชัดเจน และความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น โดยให้เตรียมเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น และถ้ามีรูปภาพที่เห็นน้องๆ อยู่ด้วย ก็จะยิ่งดีค่ะ

หมายเหตุ : บางมหาวิทยาลัย อาจจะกำหนด หรือระบุไว้ชัดเจนเลยว่า แต่ละหน้า แต่ละแผ่นจะต้องเป็นอะไร ใส่ข้อมูลเรื่องอะไรบ้าง

นอกจากส่วนประกอบสำคัญข้างต้นที่ควรจะมีใน Portfolio  แล้ว น้องๆ ก็จะต้องระมัดระวังในการทำ Portfolio และการยื่นสมัครด้วย ถ้าใครทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ มีแนวโน้มที่จะถูกปัดตก หรือไม่ได้เข้ารับพิจารณาได้ค่อนข้างสูงเลย

ข้อควรระวังในการยื่น Portfolio

แฟ้มแน่น มากกว่า 10 หน้า

อย่างที่บอกว่าทปอ.กำหนดให้ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงานมีไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ถ้าใครมีผลงาน/รางวัล หรือกิจกรรมเยอะมากกว่า 10 หน้า ให้คัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือโดดเด่นมากที่สุดมาเข้าแฟ้ม เพื่อให้ไม่เกิน 10 หน้า 

Portfolio ไม่ตรงโจทย์ที่กำหนด

แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดโจทย์ และ/หรือรูปแบบการทำ Portfolio เอาไว้ ดังนั้นควรจะต้องเช็กระเบียบการรับสมัครให้ดี ว่าต้องทำอะไร ยังไงบ้าง บางมหาวิทยาลัยอาจจะมีโจทย์ คำสั่งหรือหัวข้อให้ทำ Portfolio หรือผลงานตามที่กำหนด ไม่อนุญาตให้ใช้ผลงานในอดีต หรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่กำหนดให้ทำเป็น Portfolio เป็นรูปเล่ม แต่ให้ทำเป็นไฟล์ pdf หรือเป็นคลิปวิดีโอ หรือบางที่อาจจะเก็บ Portfolio ไปเลย ไม่ให้คืน ตรงนี้ก็ต้องเช็กกันให้ดีดีก่อนยื่นสมัคร

ส่งทุกมหาลัยเหมือนกัน

การทำ Portfolio ควรจะอ้างอิงจากระเบียบการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละสาขาวิชา ว่าต้องการข้อมูล หรือรายละเอียดอะไรบ้าง และทำตามที่กำหนดไว้ ใครก็ตามที่ต้องการยื่นสมัครหลายๆ มหาวิทยาลัย หลายๆ คณะ/สาขาวิชา ไม่ควรทำ Portfolio แบบกลางๆ และยื่นสมัครไป ควรหาเอกลักษณ์ หรือจุดเด่นให้กับ Portfolio แต่ละเล่ม
 

ระเบียบการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio น่าจะประกาศออกมาช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็นต้นไป ให้น้องๆ รอติดตามเกณฑ์การคัดเลือกต่างๆ จากมหาวิทยาลัยอีกครั้งนึง

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น