สายวิทย์สุขภาพเตรียมเฮ! คืบหน้า "แพทยศาสตร์" ม.เกษตรฯ ทันรับ กสพท 67 พร้อมข่าวดี! มีคณะพยาบาลฯ ปี 68

มาแรงจนฉุดไม่อยู่จริงๆ นาทีนี้ต้องยกให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผลสถิติรอบ Admission TCAS66 มีถึง 3 สาขาที่ติดอันดับผู้สมัครสูงที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีผู้สมัครมากถึง 9,244 คน สูงเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี อันดับ 5 มีจำนวนผู้สมัคร 7,556 คน และ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 7 มีจำนวนผู้สมัคร 6,501 คน

แม้ว่าคณะส่วนใหญ่ที่ติดอันดับผู้สมัครมากที่สุด จะเป็นฝั่งของคณะสายศิลป์ แต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังมีคณะสายวิทย์ ที่เปิดสอนและมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และอื่นๆ แต่ในอนาคต พื้นที่แห่งนี้จะถูกเติมเต็มด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันนี้เราจะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้เกียรติในการให้ข้อมูลในครั้งนี้

คืบหน้า แพทยฯ ม.เกษตรฯ รุ่นแรก 67 พร้อมเตรียมเปิด พยาบาลฯ ปี 68
คืบหน้า แพทยฯ ม.เกษตรฯ รุ่นแรก 67 พร้อมเตรียมเปิด พยาบาลฯ ปี 68

แนวคิดการเปิดคณะด้านวิทย์สุขภาพ

เพราะสังคมกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเทรนด์การรักสุขภาพ หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมา ก็จะสามารถผลักดันและต่อยอดสิ่งต่างๆ ได้อีก เช่น  ม.เกษตรฯ โดดเด่นด้านอาหาร แต่ยังไม่เคยไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ ด้านการเกษตร ก็ยังไม่เคยผลิตยารักษาโรคจากการเกษตร เพราะยังไม่มีแพทย์ เพราะฉะนั้นหากมีคณะแพทย์หรือคณะด้านสายวิทย์สุขภาพเข้ามา ก็จะยิ่งเพิ่มความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับเหตุผลเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ และความสำคัญของการมีโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือประเทศ จึงเป็นเหตุผลที่ ม.เกษตรฯ ตัดสินใจเปิดหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สรุป ความคืบหน้า คณะแพทยศาสตร์  

 • หลักสูตรได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว
 • หลักสูตรกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาจากแพทยสภา และน่าจะได้รับการอนุมัติในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม จากนั้น มหาวิทยาลัยจะออกรายละเอียดการรับสมัครได้ช่วงเดือนกันยายน ทันการรับในปี 67 และที่สำคัญเปิดรับในรอบ กสพท ด้วย
 • ค่าเทอมประมาณ เทอมละ 50,000 บาท
 • จำนวนรับ ปีละ 48 คน โดยรับ 2 รอบ คือ Quota และ กสพท ในรอบ Admission
 • รอบ กสพท ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท ตามปกติ
 • โควตา อาจจะมีโควตาในกลุ่มภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันตก และโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การเรียนในระดับชั้นพรีคลินิก ปี 1-3 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรฯ เหมือนกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • เรียนในระดับชั้นคลินิก ปี 4-6 จะทำการเรียนการสอนในโรงพยาบาลที่อยู่ในความร่วมมือ คือ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จ.สกลนคร และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สามารถส่งเข้าไปเรียนได้ โรงพยาบาลละ 24 คน/ปี ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งเรียบร้อยแล้ว
 • ตอนนี้กำลังเตรียมการสร้างหอพักนิสิตแพทย์ที่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง

เตรียมพร้อมหลักสูตรวิทย์สุขภาพอื่นๆ  ในอนาคต

เรากำลังจะเปิดโรงพยาบาลในอีก 4-5 ปี ดังนั้นอีกหนึ่งวิชาชีพที่จำเป็น คือ พยาบาล ดังนั้นจึงจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์เพิ่มด้วย ตอนนี้หลักสูตรนั้นทำเรียบร้อยแล้ว กำลังเข้าสู่กระบวนการการยื่นเพื่อเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล ซึ่งคาดว่าจะรับได้ในปี 68 (TCAS68) หลังจากเรียนจบ นิสิตส่วนหนึ่งก็สามารถทำงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยได้

รวมทั้ง มีแผนจะเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ อีกในอนาคต หลังจากเปิดคณะแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ แล้ว

นอกจากคณะต่างๆ ทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำลังจะสร้างพื้นที่ที่เป็นโครงการอุทยานการแพทย์ (ยังไม่ใช่ชื่อทางการ) ซึ่งจะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง สนามกีฬา พื้นที่สีเขียว โรงละคร พื้นที่เกษตร ก็จะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งที่เดิมเคยเป็นหอพักนิสิตมาสร้างเป็นอุทยานการแพทย์ เพราะการแพทย์สมัยใหม่ ไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียว แต่ต้องดูแลสุขภาพโดยรวมด้วย 

ดังนั้น ระหว่างการสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยก็จะผลิตแพทย์และพยาบาลขึ้นมา ซึ่งหากโรงพยาบาลก่อสร้างเสร็จ ก็มีความจำเป็นต้องใช้พยาบาลมากถึง 700 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์รวมหลากหลายของเด็กไทยทั้งประเทศ

จากกระแสความนิยมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน TCAS66 ที่มีถึง 3 หลักสูตร ติด Top10 ของสาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุดในรอบ Admission66 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงปรากฎการณ์ครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการหรือคณะในฝันของน้องๆ โดยแนวคิดของมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาที่จับต้องได้ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง ทั้งคนมีฐานะ คนขาดโอกาสทางการศึกษา คนพิการ หากสามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาได้แล้ว ทุกคนต้องได้เรียน เพราะมหาวิทยาลัยมีระบบช่วยเหลือให้ทุกคนเรียนได้อย่างเสมอภาค 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยปัจจุบันมีนิสิตในมหาวิทยาลัยกว่า 70,000 คน ในแต่ละปีสามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มากถึง 18,000-20,000 คน และยังมีหลายวิทยาเขตที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตสกลนคร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนอีกมากมาย เพื่อให้เป็นคอมมูนิตี้แห่งความสุข

 • ค่าเทอมราคาไม่แพง
 • มีทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจ คือ ทุน 5A คือ ทุนที่มอบให้กับนิสิตที่ได้เกรด A จำนวน 5 วิชา ก็จะได้ฟรีค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก และช่วยกระตุ้นและให้นักศึกษาตั้งใจเรียน
 • หอพักราคาถูก เทอมละ 2,000 บาท ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ
 • กิจกรรมอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้

เรียนรู้ ไม่ใช่แค่วิชาการ  

เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้คณะต่างๆ อยู่ในใจของเด็กรุ่นใหม่และเลือก ม.เกษตรศาสตร์ ท่านคณบดี ให้เหตุผลต่อว่า ปัจจุบันความนิยมของเด็กรุ่นใหม่ชอบเรียนสายศิลป์มากกว่าสายวิทย์ และหลายสาขาก็เป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น บัญชี หรือ สาขาภาษาอังกฤษ ที่คนได้ภาษาก็จะได้เปรียบในการทำงาน  

ซึ่งคณะสายศิลป์ที่นี่ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ไม่ใช่แค่ นิเทศฯ บัญชี หรือ สาขาภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคณะสายสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้กัน ซึ่ง ม.เกษตรฯ พยายามผลักดันให้นิสิตได้เรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น การส่งประกวดนวัตกรรม โครงการต่างๆ หรือ กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

หนังสั้น “KUniverse : จักรวาลแห่งการแบ่งปัน” ฉลองครบรอบ 80 ปี

สำหรับปีนี้ ม.เกษตรศาสตร์ มีโปรเจคพิเศษ ผลิตหนังสั้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระ ม.เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี “KUniverse : จักรวาลแห่งการแบ่งปัน” ซึ่งนำแสดงโดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนำเสนอความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นศาสตร์ของแผ่นดินที่สามารถช่วยผลักดันประเทศในด้านต่างๆ ได้

โดยเนื้อหาใน “Kuniverse” ภาพยนตร์สั้นนี้ เป็นการเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเรียนจบชั้น ม.6 ที่ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันทำหนังสั้นเรื่อง “จักรวาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : KUniverse” โดยได้ไปผจญภัยในเส้นทางต่างๆ ในเมืองไทย เพื่อไปค้นพบแก่นสารสำคัญที่อยู่ในศาสตร์แห่งแผ่นดิน พร้อมกับสัมผัสเรื่องราวการทำงานและวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบรรดานิสิตเก่า KU ที่ไปสร้างคุณูปการ สร้างนวัตกรรมอยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ บนแผ่นดินไทย ซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจทำให้โลกแห่งความฝันของเด็กหนุ่มสาวแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไป 

ช่วงเวลา 2-3 ปีนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ถือว่าน่าจับตามองมาก โดยเฉพาะกับน้องๆ สายวิทย์ ที่อยากเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ และกำลังมองว่าทางเลือกมหาวิทยาลัยใหม่ๆ นอกเหนือจากที่เปิดรับอยู่ตอนนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม พี่ๆ ทีมงาน Dek-D จะรีบอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งค่ะ

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น