สวัสดีค่ะ วันนี้พี่มิ้นท์จะมาอัปเดตรับตรงรอบ 4 กันอีกหนึ่งที่ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเปิดรับกว่า 10 หลักสูตร ทั้งวิทย์และศิลป์ ไม่ใช้คะแนนสอบค่ะ แต่ยังมีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์อยู่ นับจากวันนี้ยังมีเวลารับสมัครอีกหลายวัน ใครสนใจ ไปดูกันเลย

TCAS66 รอบ 4  มทร.พระนคร เปิดรับอีก 10 คณะ ไม่ใช้คะแนนสอบ
TCAS66 รอบ 4  มทร.พระนคร เปิดรับอีก 10 คณะ ไม่ใช้คะแนนสอบ

TCAS รอบ 4 : ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คณะที่เปิดรับสมัคร จำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

 

กำหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด

เว็บไซต์รับสมัคร
พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น