โอกาสดี! ม.ขอนแก่น แจกทุนการศึกษา #dek66 & น.ศ. ทุกชั้นปี มากกว่า 100 ทุน

สวัสดีค่ะน้องๆ  ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือว่าค่าเทอมค่ะ เพราะในแต่ละปีมักจะมีน้องๆ หลายคนมาตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ Dek-D หรือ ทัก  inbox มาสอบถามถึง "ทุนการศึกษา"  ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักๆ แล้ว แต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ จะมีทุนการศึกษาไว้สนับสนุนนิสิตนักศึกษาอยู่แล้ว

แต่สำหรับใครที่ผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS66 ไม่ว่าจะเป็นรอบ Portfolio, Quota, Admission หรือ Direct Admission  วันนี้พี่แนนนี่มีข่าวดีเกี่ยวกับทุนการศึกษามาฝาก เพราะเร็วๆ นี้ ทางมหาวิทยาลัย เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ เพื่อขอรับทุนการศึกษา 

ม.ขอนแก่น แจกทุนฯ ป.ตรี มากกว่า 100 ทุน ทั้ง #dek66 และนักศึกษาทุกชั้นปี
ม.ขอนแก่น แจกทุนฯ ป.ตรี มากกว่า 100 ทุน ทั้ง #dek66 และนักศึกษาทุกชั้นปี

โอกาสดี! ม.ขอนแก่น แจกทุนการศึกษา #dek66 & น.ศ. ทุกชั้นปี มากกว่า 100 ทุน

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษาั ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภท ก และทุนประเภท ข ซึ่งแต่ละประเภทก็กำหนดรายละเอียดไว้แตกต่างกัน ดังนี้

ทุนประเภท ก

รายละเอียด

 • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร
 • ทุนประเภทให้เปล่า
 • สำหรับนศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
 • ทุนละ 30,000 บาท/ปีการศึกษา จำนวน 100 ทุน
 • พิจารณาด้วยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • เมื่อได้รับทุน ต้องช่วยเหลือกิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 20 ชม. ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รหัสนักศึกษา (ป.ตรี) ขั้นต้นด้วย 66
 • รายได้ครอบครัวผู้ปกครอง รวมกันไม่เกินปีละ 60,000 บาท หรือ ถ้ามีบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะ เรียนอยู่ปวช./เทียบเท่า มากกว่า 1 คน รายได้รวมกัน ไม่เกินปีละ 100,000 บาท

เอกสารการสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำหรับ #dek66 ที่สมัครทุนประเภท ก ไม่ต้องยื่นสมัคร ประเภท ข อีก 
เพราะถือว่าได้สิทธิพิจารณาทุนประเภท ข ด้วยแล้ว

ทุนประเภท ข

รายละเอียด

 • แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมาร (ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง) : ทุนละ 10,000 บาท/ปีการศึกษา
  • ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก/ภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค์กรสาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
 • ทุนประเภทให้เปล่า
 • พิจารณาด้วยการสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม (หากทุนมีมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้องสัมภาษณ์กับส่วนกลางอีกครั้งนึง)
 • เมื่อได้รับทุน ต้องช่วยเหลือกิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 20 ชม. ต่อปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักศึกษาป.ตรี ทุกชั้นปี
 • ไม่ได้อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาได้

เอกสารการสมัคร

 • ใบเสนอความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ/หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาคณะที่นศ.สังกัด (ถ้ามี)
 • พิกัดละติจูดและลองจิจูด google maps หรืออัปโหลดรูปบ้านตามที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

กำหนดการ

 • รับสมัคร/อัปโหลดเอกสาร : 10 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566
 • คณะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา : 17 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  22 สิงหาคม 2566
 • นศ.จองวัน-เวลาสอบสัมภาษณ์ :  25 - 31 สิงหาคม 2566
 • สอบสัมภาษณ์ (ตามวัน-เวลาที่นัดหมาย) :  28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน : 15 กันยายน 2566
เว็บไซต์รับสมัคร

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สอบติด ม.ขอนแก่นแล้ว สามารถยื่นสมัครขอทุนการศึกษาได้ทุกคนเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเพิ่มเติม หากใครไม่เข้าข่ายทุนประเภท ก ยังสามารถขอทุนประเภท ข ได้

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น