#dek67 ต้องรู้จัก! ค่าย/โครงการ ของมหาวิทยาลัยที่มีโควตาพิเศษ รอบ Portfolio โดยเฉพาะ

สวัสดีค่ะน้องๆ  ใครที่สนใจจะยื่นสมัคร  TCAS67 สนามแรก อย่างรอบ Portfolio คงกำลังเริ่มเตรียมรวบรวมผลงานต่างๆ ที่จะใช้ยื่นสมัครกันอยู่ใช่ไหมคะ ซึ่งช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัย หลายๆ หน่วยงานก็จัดค่าย จัดกิจกรรมให้น้องๆ ได้เก็บลง Portfolio กัน แต่ก็จะต้องระมัดระวังให้ดีๆ นะคะ เพราะกิจกรรมเหล่านั้น มักจะเป็นกิจกรรมที่แจกเกียรติบัตร ที่สามารถยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ได้ ไม่ได้เป็นโควตาพิเศษ สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเลยสักโครงการนะคะ

วันนี้พี่แนนนี่เลยจะมาแนะนำ 3 โครงการ จาก 3 มหาวิทยาลัย ที่ทุกๆ ปี จะเปิดรับสมัครนักเรียนม.6 หรือ ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม แถมยังมีโควตาพิเศษสำหรับยื่นใน TCAS รอบ Portfolio ที่เปิดรับเฉพาะผู้ที่ผ่านโครงการนั้นๆ ด้วย

เปิดรายชื่อกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมโควตาพิเศษยื่น TCAS รอบ Portfolio
เปิดรายชื่อกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมโควตาพิเศษยื่น TCAS รอบ Portfolio

#dek67 ต้องรู้จัก! ค่าย/โครงการของมหาวิทยาลัยที่มีโควตาพิเศษ รอบ Portfolio โดยเฉพาะ

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์

โครงการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลาย ทั้งม.4, ม.5, ม.6 ได้เข้าเรียนบางรายวิชาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่ โดยคะแนนในรายวิชาต่างๆ ของโครงการนี้จะสามารถสะสมไว้ได้ไม่เกิน 3 ปี โดยเมื่อเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแล้ว จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ไม่จำเป็นจะต้องลงเรียนซ้ำในวิชานั้นๆ อีก รวมไปถึงยังมีโควตาพิเศษที่เปิดรับในรอบ Portfolio อีกด้วย

ซึ่งปกติแล้ว ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับผ่านโควตานี้ พร้อมเกณฑ์การคัดเลือก หรือวิชาที่จะต้องเรียนล่วงหน้า ออกมาให้ได้เตรียมตัวกันตั้งแต่ช่วงรับสมัครเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า โดยจะแบ่งการรับสมัครในแต่ละปีออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์, มีนาคม - พฤษภาคม และ  มิถุนายน - สิงหาคม 

สำหรับ TCAS67 นี้ มหาวิทยาลัยประกาศคณะที่สามารถยื่นสมัครได้ ดังนี้ คณะเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะประมง, คณะวนศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์,  คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์, คณะเกษตร กำแพงแสน,  คณะประมง กำแพงแสน,  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน,  คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ว.เฉลิมพระเกียรติ), คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (ว.เฉลิมพระเกียรติ) รวมไปถึง คณะแพทยศาสตร์ ที่จะเปิดใหม่ในปีนี้ด้วย  โดยจะเลือกได้สมัครได้สูงสุด 4 อันดับ หรือ 4 สาขาวิชา

นอกจากน้องๆ ที่เข้าโครงการเรียนล่วงหน้าในปีนี้ หรือเป็นนักเรียนรุ่่น 18 จะยื่นสมัคร TCAS67 รอบ Portfolio ได้แล้ว น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่รุ่น 16 - 17 ก็สามารถยื่นสมัครได้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียดโครงการ คลิก
  • ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio : คลิก

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาฯ ม.อุบลราชธานี

อีกโครงการที่น่าสนใจ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นมานานหลายปีแล้ว โดยจะเป็นกิจกรรมค่าย ของแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา ที่เปิดรับน้องๆ ชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละค่ายกำหนด (แผนการเรียน, GPAX ขั้นต่ำ) ที่นอกจากจะได้รับความรู้ ประสบการณ์จากรุ่นพี่ และอาจารย์ในสาขานั้นๆ แล้ว  บางสาขายังมีการแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัคร หรือให้สอบสัมภาษณ์เลยอีกด้วย ที่สำคัญคือ จะสามารถยื่นสมัครได้เพียงแค่ 1 ค่าย หรือ 1 คณะ แต่จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร

ก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดค่ายในหลายคณะ เช่น คณะเกษตรศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นต้น ส่วนในปีนี้ จะมีคณะไหนบ้างยังต้องรอติดตาม  เพราะขณะนี้มีเพียงคณะเดียวที่เปิดรับอยู่ นั่นก็คือ คณะรัฐศาสตร์

ส่วนในเรื่องของช่วงเวลาการรับสมัคร ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ แต่จะเริ่มเปิดรับตั้งแต่ช่วงมิถุนายน เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ติดตามรายละเอียดโครงการ คลิก
  • ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio : คลิก
ตัวอย่างค่ายปี 2566
ตัวอย่างค่ายปี 2566

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

กิจกรรมค่ายจากแต่ละสาขาวิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาไหน เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ก็มักจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่ต้องการค่อนข้างเร็ว  เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของน้องๆ ม.6 เลย โดยช่วงเวลาการรับสมัครก็ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป จนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนกันเลย

โดยในปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครน้องๆ ที่ผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ยื่นสมัครเข้า TCAS66 รอบ Portfolio ในสาขาวิชาต่อไปนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio ช่วงที่ 1 : คลิก
  • ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio ช่วงที่ 2 : คลิก

ใครที่ตั้งใจจะยื่นสมัคร 3 มหาวิทยาลัยข้างต้น ก็สามารถลองยื่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อน นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะสามารถทำให้น้องๆ ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น