สรุปแถลงข่าว! เปิดเกณฑ์ 3 รอบ คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีแรก

สวัสดีค่ะ วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) พี่มิ้นท์ ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเกณฑ์การรับคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งเปิดรับรุ่นแรกใน TCAS67 ปีนี้ แม้ว่ารายละเอียดในบางรอบจะมีเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว แต่พี่มิ้นท์จะมาสรุปแบบภาพรวมทุกรอบให้ค่ะ ไปดูกันเลย

สรุป แถลงข่าว เกณฑ์รับรุ่นแรก คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
สรุป แถลงข่าว เกณฑ์รับรุ่นแรก คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

สรุปหลักเกณฑ์ภาพรวมการรับสมัครคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรฯ รุ่นแรก

ความคืบหน้าของคณะแพทยศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน หลักสูตรผ่านการรับรองจากแพทยสภา เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนในปีหน้า

สำหรับสถานที่เรียนชั้นพรีคลินิก (ปี 1-3) จะใช้อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ และชั้นคลินิก (ปี 4-6) มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จะไปเรียนที่โรงพยาบาลศูนย์สุพรรณบุรี (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ความคืบหน้าสร้างโรงพยาบาลและอาคารคณะแพทยศาสตร์นั้น จะเริ่มก่อสร้างได้เมษายนปี 2567  

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มีค่าเทอมอยู่ที่เทอมละ 50,000 บาท  ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 ปี

ภาพจำลองอาคารเรียนและโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มก่อสร้าง เม.ย.67
ภาพจำลองอาคารเรียนและโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มก่อสร้าง เม.ย.67
ภาพจำลองอาคารเรียนและโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มก่อสร้าง เม.ย.67
ภาพจำลองอาคารเรียนและโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เริ่มก่อสร้าง เม.ย.67

TCAS 1 รอบ Portfolio  

 • โครงการช้างเผือก (รับ 12 คน)
 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีผลงานใส่ Portfolio กิจกรรม 3 กิจกรรมในกระดาษ A4 ที่สำคัญที่สุดพร้อมเขียนเหตุผล และมี State of proposal (SOP) เกี่ยวกับตัวเอง เป้าหมายในการเข้าเรียนต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เป็นกิจกรรมที่เด่นจริงๆ  เช่น การทำโครงการ โดยมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมนั้นๆ)
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีผลการสอบ BMAT (Biomedical Admission Test) คะแนนรวมทั้ง 3 sessions ไม่ต่ำกว่า 11.0 คะแนน
   
 • โครงการเรียนล่วงหน้า (รับ 3 คน)  
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2567
 • ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของ ม.เกษตรศาสตร์
 • มีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีผลการเรียนวิชา เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เลือก 3 วิชาจาก 4 วิชา แต่ละวิชาได้เกรด ไม่ต่ำกว่า B+ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้เกรด A

การสมัคร TCAS 1 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 - 4 ม.ค.67

TCAS 2 Quota (รับ 12 คน)  

 • จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านและศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด โดยทั้งภูมิลำเนาตาม ทะเบียนบ้านและโรงเรียนจะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ติดต่อกันนับจนถึงวันรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาในวิชาวิทยาศาสตร์ เฉพาะวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.5 และวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5
 • นักเรียนที่สามารถสมัครในรอบนี้ได้จะเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่เขตสุขภาพที่ 5 สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ กาญจนบุรี และเขตสุขภาพที่ 8 สกลนคร บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู

การสมัครรอบโควตา จะเปิดรับสมัคร 15 ก.พ. - 21 มี.ค.67

 TCAS 3 รอบ Admission (รับ 21 คน)  

 • จะรับนักเรียนผ่านการสอบโครงการ กสพท. ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยสามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ที่ www9.si.mahidol.ac.th

น้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของคณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ที่  

 

พี่มิ้นท์
พี่มิ้นท์ - Columnist พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

2 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด