จำนวนที่นั่ง
ติดต่อทีม Dek-D สอบถาม 02-2352451 ต่อ 232
LINE @dekdOnstage

อัปเดตยอดที่นั่งล่าสุด
จำกัดรอบละ 1,500 ที่นั่ง จองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ก.ย. หรือ เมื่อที่นั่งหมดก่อน

อัปเดตที่นั่งแต่ละรอบ

ที่นั่งรอบ 08.30 – 10.00 น.

ยกที่ 1 "3 ทีมว่าที่คุณหมอ ขอพูด"

 • ราคา 220 เหลือ 224 ที่นั่ง
 • ราคา 200 เหลือ 485 ที่นั่ง
 • ราคา 180 เหลือ 207 ที่นั่ง

ที่นั่งรอบ 10.45 – 12.15 น.

ยกพิเศษ "ถอดประสบการณ์จริง TCAS"

 • ราคา 220 เหลือ 275 ที่นั่ง
 • ราคา 200 เหลือ 516 ที่นั่ง
 • ราคา 180 เหลือ 205 ที่นั่ง

ที่นั่งรอบ 13.30 – 15.00 น.

ยกที่ 2 "3 ทีมเคียงคู่หมอ ขอเล่า"

 • ราคา 220 เหลือ 267 ที่นั่ง
 • ราคา 200 เหลือ 469 ที่นั่ง
 • ราคา 180 เหลือ 220 ที่นั่ง

ที่นั่งรอบ 15.45 – 17.15 น.

ยกที่ 3 "3 ทีมสายเด็กศิลป์ ขอเม้าท์"

 • ราคา 220 เหลือ 230 ที่นั่ง
 • ราคา 200 เหลือ 480 ที่นั่ง
 • ราคา 180 เหลือ 214 ที่นั่ง

จองที่นั่งง่ายๆ เริ่มจอง 31 ก.ค. 62
ที่ DekDonstage.com