Visual Novel ของ Noeyman_

BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา แจ้ง
โดย Noeyman_
3 ฉาก 1 จบ 1,455
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา แจ้ง
แจ้ง
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-8
โดย Noeyman_
78 ฉาก 1 จบ 2,340
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-8
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-7
โดย Noeyman_
62 ฉาก 1 จบ 1,331
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-7
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-6
โดย Noeyman_
73 ฉาก 1 จบ 1,885
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-6
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-5
โดย Noeyman_
61 ฉาก 1 จบ 1,910
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-5
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-4
โดย Noeyman_
56 ฉาก 1 จบ 1,724
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-4
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-3
โดย Noeyman_
62 ฉาก 1 จบ 1,737
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-3
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-2
โดย Noeyman_
47 ฉาก 1 จบ 1,929
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-2
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-1
โดย Noeyman_
60 ฉาก 1 จบ 2,088
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา EP-1
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา
โดย Noeyman_
12 ฉาก 1 จบ 2,248
BTS-PROJECT •Jungkook x you•แรงปรารถนา
(ชื่อคุณ):ขอร้องแหละ ถ้าต้นโพธิ์ต้นนี้ศักสิทธิ์จริงๆฉันขอให้.............แรงปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถ๊อะสาธุ ถ้าเป็นจริงฉันจะวิ่งรอบต้นโพธิ์50รอบวันที่2ของการเปิดเรียน [เอ๊ะ นางเอกของไรท์ขอพรอะไรไว้นะ ไปดูกันเลย]
Play