Visual Novel ของ SWEETNATOR

(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH YOU SF2/3
โดย SWEETNATOR
110 ฉาก 1 จบ 477
(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH YOU SF2/3
ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง...ผมรักเธอเเต่ผมไม่รู้จะบอกกับเธอยังไงว่าชอบเธอตั้งเเต่ครั้งเเรกที่เจอ...ผมอยากที่จะปกป้องเธอ...เมื่อไรเธอจะรู้ใจผมสักที
Play
(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH YOU SF1/3
โดย SWEETNATOR
67 ฉาก 1 จบ 479
(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH YOU SF1/3
ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง...ผมรักเธอเเต่ผมไม่รู้จะบอกกับเธอยังไงว่าชอบเธอตั้งเเต่ครั้งเเรกที่เจอ...ผมอยากที่จะปกป้องเธอ...เมื่อไรเธอจะรู้ใจผมสักที
Play
(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH U (TEASER)
โดย SWEETNATOR
40 ฉาก 1 จบ 427
(JUNGKOOK X YOU) STILL WITH U (TEASER)
ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่ง...ผมรักเธอเเต่ผมไม่รู้จะบอกกับเธอยังไงว่าชอบเธอตั้งเเต่ครั้งเเรกที่เจอ...ผมอยากที่จะปกป้องเธอ...เมื่อไรเธอจะรู้ใจผมสักที
Play