Visual Novel ของ pontidapon

EP:6​ [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
233 ฉาก 1 จบ 2,455
EP:6​ [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play
EP:5​ [Jungkook​ x​ you] รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
92 ฉาก 1 จบ 2,518
EP:5​ [Jungkook​ x​ you] รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play
EP:4 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
200 ฉาก 1 จบ 3,047
EP:4 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play
EP:3​ [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งดดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
114 ฉาก 1 จบ 3,168
EP:3​ [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งดดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play
EP:2 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
106 ฉาก 1 จบ 3,305
EP:2 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play
EP:1 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
โดย เทพดองนิยาย​
76 ฉาก 1 จบ 3,143
EP:1 [Jungkook​ x​ you]​ รัก​ไม่​ใส​หัวใจ​สุด​เด๋อ​ #พี่อ๊อด​ทน​สี​(งด​ดราม่า)​
กู​เหนื่อย​จริงๆ! ที่กู​มีพี่ชาย​แบบ​มึง​เนี้ย!?" "วัน​ๆไม่ทำ​ไม่​อะไร!? เอาแต่​แดกเหล้า? ​เยสาว​อยู่​นั้นแหละ! อ่าส์! อ๊ะ​ๆ!! แม่ง​ทั้ง​คืน!? " "หยุด​บ่น​ได้​แระ​อีน้อง​เวร! เดี๋ยว​กู​ก็​จับทำเมีย​อีก​คน​หรอก!? ฟายเอ้ย!" "พูด​ถึง​แล้ว?กู​ก็​อยาก​เอามึง​ว่ะ!?" "อ๊ายยย! ไปไกล​ๆเลย​นะ! อย่า​เข้า​มาใกล้​กูนะโว๊ย!! ไม่งั้น​กูไหมมึง​แน่! อ๊ากก!!! "
Play