Visual Novel ของ real_tsn

07 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
73 ฉาก 1 จบ 595
07 Painful Love (97 line & You)
มีพบก็ต้องมีจาก
Play
06 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,076
06 Painful Love (97 line & You)
ไม่ใช่ว่าเธอเลือกไม่ได้...เธอมันแค่ผู้หญิงไม่รู้จักพอ
Play
05 Painful Love (97 Line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,376
05 Painful Love (97 Line & You)
เธอขายตัวรึไง...
Play
04 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,319
04 Painful Love (97 line & You)
ฉันมีแฟนแล้วค่ะ...
Play
03 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,486
03 Painful Love (97 line & You)
ฉันรู้ดีกับ...แล้ว
Play
02 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,258
02 Painful Love (97 line & You)
..ฉันเกลียดนาย..
Play
01 Painful Love (97 line & You)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,792
01 Painful Love (97 line & You)
จุดเริ่มต้นของ...ความรัก(ทีเจ็บปวด)
Play
END เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
63 ฉาก 1 จบ 1,479
END เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
UNHAPPY ENDING
Play
09 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
61 ฉาก 1 จบ 1,334
09 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
แล้วฉันเลือกอะไรได้มั้ย
Play
08 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
61 ฉาก 1 จบ 1,603
08 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
ระหว่างความรู้สึก....กับความสงสาร มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่
Play
07 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
62 ฉาก 1 จบ 1,691
07 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
ฉันทำเพื่อเธอนะ
Play
06 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
63 ฉาก 1 จบ 1,797
06 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
ใครกัน???
Play
05 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
62 ฉาก 1 จบ 2,432
05 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
อย่ามาเจอกันอีกเลย!!!
Play
04 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
62 ฉาก 1 จบ 1,395
04 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
เข้าค่ายกระชับความสัมพันธ์...
Play
03 เพื่อนสนิท ( JIMIN & YOU )
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,570
03 เพื่อนสนิท ( JIMIN & YOU )
นี่แฟนฉันเอง...
Play
02 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
61 ฉาก 1 จบ 2,034
02 เพื่อนสนิท (JIMIN & YOU)
ปัญหา!!!
Play
01 เพื่อนสนิท (่JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
60 ฉาก 1 จบ 1,795
01 เพื่อนสนิท (่JIMIN & YOU)
ความสัมพันธ์ของสหาย...(แก้ไขแล้วจร้า)
Play
00 เพื่อนสนิท (่JIMIN & YOU)
โดย real_tsn
25 ฉาก 1 จบ 1,555
00 เพื่อนสนิท (่JIMIN & YOU)
ไม่มีความรักไหน ที่ทรมานเท่ากับการแอบรัก >>>เพื่อนสนิท<<< อีกแล้ว
Play
End ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
45 ฉาก 2 จบ 3,089
End ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
08 ขอโทษ (TAEHYUNG &YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 2,445
08 ขอโทษ (TAEHYUNG &YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
07 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 2 จบ 2,274
07 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
06 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 2 จบ 3,151
06 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
05 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 2 จบ 2,117
05 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
04 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 3,074
04 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
03 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 1,904
03 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
02 ขอโทษ (TEAHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 2,192
02 ขอโทษ (TEAHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
01 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 2,117
01 ขอโทษ (TAEHYUNG & YOU)
ความรัก คือ เมื่อทำผิดก็ขอโทษ แต่อีกคนก็ต้องรู้จักให้อภัยกัน ความรัก คือ การไว้ใจซึ่งกันและกัน ความรัก คือ การเอาใจใส่กัน ความรัก คือ การมีเหตุผล แล้วทำไมฉันไม่เคย ได้รับความรักแบบนี้เลย?
Play
INTRO ขอโทษ (Taehyung & You)
โดย real_tsn
18 ฉาก 1 จบ 1,790
INTRO ขอโทษ (Taehyung & You)
ขอโทษ ที่จู้จี้จุกจิก ขอโทษ ที่งี่เง่า ขอโทษ ที่ไม่เชื่อใจ ขอโทษ ที่รักเธอมากเกินไป
Play
สองรัก End BTS X YOU
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 2,141
สองรัก End BTS X YOU
ทำไมมันรู้สึกแบบนี้...ฉันต้องทำยังไง
Play
สองรัก 04 BTS X YOU
โดย real_tsn
40 ฉาก 1 จบ 1,499
สองรัก 04 BTS X YOU
ทำยังดีละ ทีนี้
Play
สองรัก 03 BTS X YOU
โดย real_tsn
38 ฉาก 1 จบ 1,248
สองรัก 03 BTS X YOU
ฉันจะทำให้เธอลืมเขาเอง
Play
สองรัก 02 BTS X YOU
โดย real_tsn
38 ฉาก 1 จบ 1,352
สองรัก 02 BTS X YOU
ชั้นจะต้องแต่งงานจริงๆ สินะ
Play
สองรัก 01 BTS X YOU
โดย real_tsn
41 ฉาก 1 จบ 1,623
สองรัก 01 BTS X YOU
ฉันก็รักนาย
Play
สองรัก BTS X YOU
โดย real_tsn
9 ฉาก 1 จบ 1,545
สองรัก BTS X YOU
เมื่อความรักของคุณ ต้องเลือกรักใครสักคน แต่คุณรักเขาทั้งสอง มันเรียกว่าความรักหรือการเห็นแก่ตัว แล้วท้ายที่สุดคุณจะเหลือใครมั้ย... ติดตาม.
Play