นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” []

วิว


นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 
ภายใต้ธีม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
 

สวัสดีน้องๆ นักอ่านชาวเด็กดีทุกคนนะคะ วันนี้พี่นัทตี้ก็มีบรรยากาศรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับมาฝากน้องๆ ทุกคนกันค่ะ ใครที่กำลังสงสัยว่าโครงการนี้คืออะไร เกี่ยวกับอะไร พี่นัทตี้จะช่วยแถลงไขกันให้เดี๋ยวนี้เลยจ้า โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการ รณรงค์ให้เด็กไทยอ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียน เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและบอกต่อจนเกิดสังคมแห่งการอ่านขึ้นมา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆ ของโครงการนี้ก็ได้แก่ น้องๆ นักเรียนทุกระดับชั้นที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยจ้า


 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน
 
ซึ่งโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจำปี 2560 นี้ถูกจัดอยู่ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” สนับสนุนให้เยาวชนอ่านแล้วบอกต่อ Read & Share โดยมี คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโครงการ ร่วมมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ รวมกว่า 40 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมรับรางวัลกว่า 80 คน โดยรางวัลประกอบไปด้วย…
 
1. รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนศรีขวัญเมือง จังหวัด อุดรธานี รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 2 โรงเรียน และรางวัลดีระดับประเทศ จำนวน 4 โรงเรียน
 
2. รางวัลสำหรับครูประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม” รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
 
3. รางวัลสำหรับนักเรียน ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน” เพื่อเป็นสุดยอด Reading Ambassador ซึ่งในระดับประถมศึกษา ไม่มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม จังหวัดหนองคาย และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม

 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กก. ผจก. บ. นานมีบุ๊คส์ กล่าวรายงานและแนะนำโครงการปีที่ 18
 
พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ต่อเลย แถมทยังคงตอกย้ำแนวคิด “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” โดยนำเสนอวิธีการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียนด้วย Library Solution 3 ไอเดีย ที่ประกอบด้วย  
 
1. NANMEEBOOK Reading Club ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดความอยากอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายเชื่อมโยงตั้งแต่ นักเรียน ครู บรรณารักษ์ และร้านหนังสือ ให้ทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันตั้งแต่การคัดเลือกหนังสือ ไปจนถึงกิจกรรมหลังการอ่าน เช่น บันทึกรักการอ่าน Read&Share อ่านแล้วบอกต่อ หรือประกวดจัดมุมหนังสือ เป็นต้น
 
2. School Library ห้องสมุดมีชีวิต พัฒนาห้องสมุดกลางให้มีชีวิตเร้าใจจนเด็กๆ อยากเข้า เต็มไปด้วยหนังสือและสื่อความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้อ่านแต่ละวัย อีกทั้งมีกิจกรรมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เช่นการใช้เนื้อหาจากหนังสือตกแต่งและทำกิจกรรมให้ห้องสมุดมีชีวิต แนะนำ Top100 รายการหนังสือดีที่ห้องสมุดควรมีในแต่ละระดับชั้น และฐานข้อมูลหนังสือ (matadata) พร้อม search function ที่สะดวกและง่ายต่อการค้นหาหนังสือ 
 
3. สร้าง Classroom Library หลังห้องเรียนทุกห้อง ให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละห้องแต่ละชั้น
 
ปิดท้ายด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน” ให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18  ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ อีกทั้งไอเดียและเทคนิคที่จะนำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 18 ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว น้องๆ และโรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการหรือสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์  www.nanmeebooksreadingclub.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฎามา สุขเรือน โทร 0-2662-3000 ต่อ 5226, 5232  และ e-mail: dama@nanmeebooks.com


 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
ภาพบรรยากาศภายในงาน

นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
ภาพบรรยากาศภายในงาน
 
ก่อนจากกันพี่นัทตี้ก็ได้มีบทสัมภาษณ์ของคุณครูจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 มาให้อ่านกันด้วย เรามาดูกันดีกว่าว่าคุณครูจะตื่นเต้นกับรางวัลที่ได้รับกันมากน้อยแค่ไหน เรามาเริ่มคนแรกกันที่คุณครู อัตถจริยา มุงคุณ จากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาจากการประกวดจัดมุมหนังสือ “สร้างจินตนาการด้วยหนังสือวรรณกรรม”  และ รางวัลชนะเลิศจากการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ “เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่โดดเด่นในโรงเรียน”

 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”

นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม 

 
ที่มาของการเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
ความจริงทางโรงเรียนได้ร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 แล้ว โดยเรารู้จักมาตั้งแต่สมัยที่เรียนบรรณารักษ์ พอเห็นโครงการก็รู้สึกว่าน่าสนใจ และอยากจะเข้าประกวดมาตั้งนานแล้ว แต่ตอนนั้นยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ พอได้บรรจุก็มีความคิดอยากจะทำผลงานอะไรสักชิ้น เลยทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับนี้ค่ะ

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
เรียกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ มากกว่า โดยที่ไม่ใช่แค่ตัวครูกับนักเรียน แต่ยังก้าวไปถึงระดับโรงเรียน โดยเราพยายามดึงให้นักเรียนเข้ามาร่วมการพัฒนานี้ไปด้วยกัน ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ ซึ่งเป็นโครงการของทางห้องสมุดที่ใช้ในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมช่วงพักกลางวัน มีการเข้าค่ายส่งเสริมการอ่านโดยผู้เข้าร่วมจะเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าของแต่ละห้อง เมื่อเข้าร่วมแล้วพวกเขาก็จะไปดำเนินการถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในห้องเรียนด้วยภาษาของเขาเอง ซึ่งโชคดีที่ทางเราได้รับการสนับสนุนจากทางผู้บริหารเลยทำให้เรากล้าที่จะจัดกิจกรรมสนุกๆ ออกมาได้มากมายขนาดนี้

คิดว่านิสัยรักการอ่านส่งผลต่อเด็กๆ อย่างไร
คือไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะอ่านหนังสือเล่มไหน สำหรับเราเราคิดว่ามันมีความรู้ทั้งหมด ถ้าเราต้องการจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน อันดับแรกเราควรจะเริ่มต้นที่หนังสือที่เขาชอบอ่านกันก่อน ให้เขามีหนังสือที่ชอบ หรือภาษาเราเรียกกันว่าหนังสือเล่มโปรด ถ้าเขามีความรู้สึกชอบตรงนั้น เขาก็จะสนุก และสามารถถ่ายทอดบอกต่อไปยังเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ได้ 

ความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัล
ภูมิใจค่ะ และก็ตกใจมากตอนที่ได้รับรางวัล ประกาศทีก็ดีใจทั้งโรงเรียน เพราะตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้าร่วมโครงการนี้ พวกเราทุกคนต่างทุ่มเทกันมาก แต่ก็มีความคิดเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่พอประสบความสำเร็จแบบนี้เราก็ยิ่งภูมิใจ แถมรางวัลนี้ก็ทำให้เด็กๆ ทุกคนในโรงเรียนสนใจจะเข้าร่วมเพราะต้องการจะเป็นเหมือนพี่ๆ ที่เคยได้รับรางวัลกัน เป็นอะไรที่มีส่วนในการทำให้เด็กๆ หันมาสนใจการอ่านได้มากขึ้นจริงๆ

ในส่วนของรางวัลประกวดคลิปวิดีโอสั้นของน้องๆ นักเรียน ได้มีการวางแผนจัดการกันอย่างไร และคุณครูคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เราได้รับรางวัล
สำหรับรางวัลนี้อันดับแรกทางเราก็จะจัดการตีโจทย์ออกมาก่อน ซึ่งเราแยกเป็น 2 ประเด็นคือ เกม กับ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หลังจากนั้นเราก็ทำการเลือกหยิบหนังสือจาก Top ของนานมีบุ๊คส์มา แล้วมาเติมใส่ในหัวข้อ ก่อนที่จะช่วยกันสร้างเป็นเกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มันมีสาระเหมือนกับการเรียนในห้องเรียน และที่สำคัญคือต้องสนุกด้วย ซึ่งเราทุกคนก็ได้ลงมือ ลงแรงช่วยกันแบบสุดฝีมือ ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้เลย
 
ฝากอะไรถึงโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ เป็นโครงการที่ทำให้เด็กรักการอ่าน สนับสนุนครูบรรณารักษ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีประโยชน์ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับโรงเรียนอีกด้วย แถมยังเป็นการต่อยอดให้กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ตามมา เช่น กิจกรรม Read & Share ที่ตั้งชื่อตามนานมีบุ๊คส์เลย โดยเป็นกิจกรรมที่ทำใน Facebook ห้องสมุดของโรงเรียน กติกาคือให้นักเรียนเข้ามารีวิวหนังสือ ใครที่รีวิวได้มากที่สุดก็จะได้รับรางวัล ซึ่งรางวัลก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการอ่าน เช่น ที่คั่นหนังสือ สมุดจด และโครงการนี้ก็ได้ทำให้ทุกๆ ฝ่ายในโรงเรียนใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้มาร่วมแรงร่วมใจในการทำกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์กับทุกฝ่าย ดังนั้นเลยอยากเชิญชวนน้องๆ นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการกันเยอะๆ เพราะเป็นโครงการที่ดีมากจริงๆ

 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
คุณกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโครงการ

 
และอีกหนึ่งโรงเรียนกับโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมการอ่านระดับมัธยม กับคุณครูภัสสรีวัลย์ ทะคง

รู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร และอะไรที่ทำให้เราสนใจเข้าร่วมโครงการ
โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับเป็นโครงการที่มีมานานหลายปีแล้ว ซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรกๆ เลย เพื่อต้องการที่จะเรียนรู้ และเพื่อจะได้แสดงผลงานที่เรานั้นได้ทำ ก็ดีใจที่ยังมีโครงการดีๆ ที่ต้องการสนับสนุนครู นักเรียน รวมถึงโรงเรียนที่ต้องการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอยู่

สิ่งที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้
ได้หลายอย่าง อย่างแรกคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอ่านหนังสือ อีกทั้งทางนานมียังได้มีการจัดการอบรมต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้เราได้เข้าร่วม ซึ่งหลังจากเราเข้าร่วมโครงการเป็นเวลาหลายปีก็เริ่มมีเครือข่ายในกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่ต้องการจะแลกเปลี่ยน แนะนำวิธีการดีๆ ที่มีประโยชน์ ที่ทำให้เราได้นำมาปรับใช้ และถือเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีที่อยากเชิญชวนทุกคนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกัน

ความรู้สึกหลังจากได้รับรางวัล
ก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากเห็นการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ อยากให้รางวัลนี้มีคุณค่ากับคนในสังคม เพราะมันจะมีประโยชน์กว่านี้มากๆ ถ้าหากมีคนสนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น เพราะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่ดีและมีประโยชน์มากๆ

ได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
อย่างแรกเลยคือช่วงปีแรกๆ ที่เราได้เข้าร่วมโครงการ เราจะใช้เวลาอยู่กับเด็กๆ นานกว่าปัจจุบัน เพราะเด็กยังไม่เข้าใจถึงสังคมแห่งการอ่าน รวมถึงเด็กๆ ยังไม่สนใจการอ่านเท่าที่ควร แต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้นเพราะหลังจากปีแรกนั้น เราก็ได้เข้าร่วมโครงการต่อให้ปีที่สอง ที่สาม มาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และตัวของเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จากการเข้าร่วมโครงการในแต่ละครั้ง โดยทุกวันนี้มันก็ถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนไปแล้ว ที่พอเปิดเทอมมาทุกคนก็จะเข้ามาขอสมุดบันทึกการอ่านกัน  ซึ่งเป็นอะไรที่เราภูมิใจและดีใจที่เห็นเด็กๆ รักการอ่านกันมากขึ้น สำหรับโรงเรียนที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการในช่วงแรกๆ อาจจะติดขัดอะไรไปบ้าง แต่ก็ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ จูนกันไป เพราะถ้ามันลงตัวดีแล้ว ทุกอย่างก็จะดำเนินไปตามที่เราต้องการ และเราก็มีความหวังว่าอยากจะพัฒนาให้ได้มากกว่านี้ เพราะเราสู้มาทุกปี ปรับทุกปี เพราะอยากจะให้เด็กๆ หันมารักการอ่านกันแบบจริงๆ จังๆ

ฝากอะไรถึงโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ในอนาคต
อยากให้ช่วยกัน ช่วยทำยังไงก็ได้ให้เด็กหันมาสนใจการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ในช่วงแรกๆ อย่างที่บอกไปว่าเราต้องกำกับดูแลและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เรียนรู้จากความผิดถูกเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรแก้ไขมันอย่างไร หาวิธีดึงเด็กเข้ามา ให้เขารู้สึกสนุก เพราะถ้าพวกเขาสนุก ช่วงหลังๆ จะไม่มีปัญหา เราจะไม่เหนื่อยกันแล้ว เพราะมันจะกลายเป็นความชินจนติดเป็นนิสัยรักการอ่านขึ้นมาเอง


 

-------------------------------


เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะ อ่านจบแล้วรู้สึกเหมือนพี่นัทตี้กันเลยใช่ไหมว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก… เพราะหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลกันว่าทุกวันนี้คนไทยเราอ่านหนังสือกันน้อยลงมากจริงๆ ดังนั้นถ้าเราจะต้องการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน เราก็ต้องเริ่มจากเยาวชนที่อายุยังน้อย แต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่รู้สึกว่าการอ่านมันน่าเบื่อ ด้วยการทำกิจกรรม รวมถึงเข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ เอาเป็นว่าน้องๆ คนไหนที่สนใจก็อย่าลืมไปชักชวนคุณครูที่โรงเรียนมาสมัครกันดูนะจ๊ะ โดยน้องๆ คนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ www.nanmeebooksreadingclub.com เลยจ้า และสำหรับวันนี้พี่นัทตี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีจ้า
 
พี่นัทตี้ :)

 
นานมีบุ๊คส์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17  ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen”
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nutty

พี่นัทตี้ - ผู้เขียน

บุคคลผู้เสพติดการดูหนังแนวสยองขวัญ ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #ส่งเสริมการอ่าน #หนังสือ #นานมี #นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ #เยาวชน #นักเรียน #คุณครู

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?