กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล []

วิว


กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

 
สวัสดีน้องๆ ชาวเด็กดีทุกคนนะคะ วันนี้พี่นัทตี้ก็มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ จากทางนานมีบุ๊คส์มาฝากน้องๆ ทุกคนกันค่ะ สำหรับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เชิญชวนให้น้องๆ ทุกคนนำมือถือเก่าที่เสียแล้ว เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาบริจาคเพื่อสมทบทุนในการซื้อหนังสือไปแจกจ่ายให้กับน้องๆ ที่อยู่ตามโรงเรียนที่ห่างไกล ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามอ่านต่อกันได้เลยค่ะ


 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

 
กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, คณะทำงานโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.),  สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย,  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, สภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร,  เว็บไซต์ Dek-D.com,  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมี นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวคิม  จงสถิตย์วัฒนา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นางสาวสายฝน อภิธนัง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา และผู้บริหารของแต่ละเครือข่าย ร่วมแถลงข่าว ณ กระทรวงศึกษาธิการ


 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล


กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

 
นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า “๑ ในพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนทั้งครู สื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน หนังสือจึงเป็นสื่อและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเข้าถึงความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กๆ ได้ และสำหรับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” นอกจากจะเป็นโครงการที่ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการทำบุญด้านการศึกษา โดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม่แต่บาทเดียว เพราะเพียงแค่มีมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาบริจาค ทางโครงการฯ จะนำมือถือเหล่านั้นไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ได้มาตรฐาน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อได้รายได้จากการรีไซเคิลนี้แล้ว เราจะนำไปจัดหาหนังสือคุณภาพดีที่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยนานมีบุ๊คส์ร่วมสนับสนุนหนังสืออีก ๑ เท่าจากรายได้ทั้งหมด มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน ๕๐๐ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒๐๔ แห่ง และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน ๒๙๖ แห่ง ตั้งเป้าหมายรวบรวมมือถือเก่าให้ได้จำนวน ๓ ล้านเครื่อง ซึ่งจะได้รายได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ นับว่าเป็นโครงการที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งจากการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อีกทั้งยังได้บุญจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียน หน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการทั้งการบริจาค และเป็นจิตอาสารวบรวมมือถือเก่าจากคนในพื้นที่ ส่งมอบให้กับโครงการฯ และขอขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานจะเป็นกำลังสำคัญให้โครงการสำเร็จได้ตามเป้าหมาย”


 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

 
สำหรับโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” มุ่งหวังให้เป็นโครงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่กำลังเป็นปัญหาการจัดการในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกสะสมในประเทศไทยรอการกำจัดกว่า ๕-๖ แสนตัน ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มตระหนักและริเริ่มโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องให้มีการกำจัดและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เพื่อลดมลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วที่ตกค้างอยู่ทั่วประเทศมากกว่า ๒๐๐ ล้านเครื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน
 
ซึ่งในครั้งนี้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล” ริเริ่มโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ในฐานะภาคเอกชนที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนมาตลอด ๒๖ ปี ยังเล็งเห็นถึงปัญหาของการเหลื่อมล้ำทางการกระจายความรู้สู่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดหนังสือดีมีคุณภาพที่เหมาะสมไว้ใช้อ่านศึกษา ทำให้พัฒนาทางด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงมีความประสงค์ที่จะคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา โดยนานมีบุ๊คส์ร่วมสนับสนุนหนังสือ ๑ เท่าจากมูลค่าของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการรีไซเคิลมือถือเก่า นำไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยส่งมอบให้กับโรงเรียนจำนวน  ๕๐๐ แห่ง โดยยังเชิญชวนเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือในการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบระยะที่กำหนด


 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

 
ในการนี้เลยขอเชิญชวนน้องๆ ทุกคนนำมือถือเก่าที่เสียแล้ว เลิกใช้งานแล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ บริจาคได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต. อบจ. ทต. ทม. สถจ. ศพด. ) โรงเรียน และ เคทีซี ทัช ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
อีกทั้งขอเชิญชวนโรงเรียนและหน่วยงานทุกแห่ง ร่วมเป็นหน่วยรับบริจาค ด้วยวิธีการง่ายๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1.      ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง นำมือถือเก่ามาบริจาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2.      รวบรวมมือถือเก่าใส่กล่องพัสดุทั่วไป หรือถุงของโครงการ (ติดต่อขอรับได้ที่ หมายเลข ๐๘-๓๐๗๒-๐๒๕๖, ๐๘-๓๐๐๓-๘๑๕๖, ๐๘-๓๐๙๐-๑๙๕๖ ขนาดบรรจุ ๒๕๐-๓๐๐ เครื่อง หรือน้ำหนัก ๒๕ กก.
3.      เมื่อรวบรวมได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ท่านนำส่งกลับมายังโครงการฯ 


 
*      กรณีหน่วยงานของท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ติดต่อกลับมายังหมายเลข ๐๘-๓๐๗๒-๐๒๕๖, ๐๘-๓๐๐๓-๘๑๕๖, ๐๘-๓๐๙๐-๑๙๕๖ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับถุงกับท่าน หรือนำส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ทุกสาขาฟรี
*       กรณีหน่วยงานของท่านอยู่ต่างจังหวัด นำส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ทุกสาขาฟรี
*       จ่าหน้าซองถึง ศูนย์จัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา บริษัท บางกอกรีไซเคิลแอนรียูส จำกัด ๘๕/๑ หมู่ ๒ ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐
*       รับบริจาค และนำส่งโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ โทร. ๐๘-๓๐๗๒-๐๒๕๖, ๐๘-๓๐๐๓-๘๑๕๖, ๐๘-๓๐๙๐-๑๙๕๖ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/recycleandreduce/

 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล

และทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งจากนานมีบุ๊คส์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงเว็บ Dek-D ของเราด้วย น้องๆ คนไหนเข้ามาอ่านบทความนี้แล้วเกิดความสนใจอยากจะร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงก็สามารถส่งโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้ใช้งานไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านบนได้เลยนะจ๊ะ และก็ต้องขอขอบคุณทางนานมีบุ๊คส์สำหรับโครงการดีๆ แบบนี้ด้วยนะคะ

 
พี่นัทตี้ :)

 
กระทรวงศึกษาธิการ จับมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชน นำโดยนานมีบุ๊คส์ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อโรงเรียนของน้องๆ ที่ห่างไกล
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nutty

พี่นัทตี้ - ผู้เขียน

บุคคลผู้เสพติดการดูหนังแนวสยองขวัญ ที่มีความฝันอยากจะเป็นนักเขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#นิยาย #นักเขียน #บริจาคหนังสือ #หนังสือ #โครงการ #กิจกรรม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?